Chat
Imagine simbol curs FPC3.2018

FPC- Formare Profesională Continuă - online

Perioadă: 01 octombrie - 29 noiembrie
Examen: -
Cod curs: FPC3.2018
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online

Navigare rapidă

Tematică ( Click pentru detalii )

Prezentare

AS Financial Markets, în calitatea sa de organism de formare profesională atestat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania(ASF), are plăcerea să vă aducă la cunoștință programul online de formare profesională continuă 2018. Acesta este elaborat în concordanță cu prevederile regulamentelor emise de A.S.F. privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital.

Subiectele prezentate în cadrul programului de formare profesională continuă se pot viziona, începand cu 14 decembrie 2018, pe aplicațiile de client puse la dispoziție de AS Financial Markets.

în cadrul programului, vom aborda teme deosebit de interesante, care vor veni cu siguranță in sprijinul participanților. Astfel, vor fi tratate cu maxim interes noile cerințe legislative publicate în ultimul an pe directiva MiFID II a UE, Regulamentul de protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și cerințele din legislația națională, aduse de Legea nr.126/2018 și Regulamentul ASF/BNR nr.10/4/2018.

Programul de formare profesională continuă, autorizat A.S.F cu nr.276/14.12.2018, se adresează:

 • Conducătorilor entităților autorizate de A.S.F./C.N.V.M./B.N.R.;
 • Adminsitratorilor risc;
 • Agenților Delegați;
 • Reprezentanților Compartimentului de Control Intern;
 • Consultanților de Investiții;
 • Persoanelor care ofera informații privind instrumentele financiare, serviciile de investitii financiare sau serviciile auxiliare, investitorilor sau oricăror persoane fizice interesate de activitatea pieței de capital

Locație

Programul furnizat de AS Financial Markets este prezentat în cadrul a 12 acțiuni cu caracter științific și profesional online, prin sistemul e-learning, cu durata de 2 ore fiecare, care se finalizează fără examen

Tematica

în cadrul programului de formare profesională continuă se vor prezenta următoarele module:

Tema I

Spălarea banilor, finanțarea terorismului și standarde impuse intermediarilor

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Radu Ion, Manager Department/Directia Conformitate/ Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apare din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire.

Cuprins:

 • 1.1.Infracțiunile de spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • 1.2.Abordarea pe bază de risc;
 • 1.3.Identificarea si documentarea beneficiarului real;
 • 1.4.Obligații de raportare;
 • 1.5.Măsuri de cunoașterea clientelei;
 • 1.6.Sancțiuni.

Tema II

Protejarea activelor clienților și guvernanța - noi obligatii pentru intermediari

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Remus Stoica, specialist piața de capital;

Descriere:

 • în cadrul acestui subiect vom discuta despre protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, abordări în concordanță cu Regulamentul ASF-BNR nr.4/10/2018 intrat în vigoare la 24 august 2018.

Cuprins:

 • 2.1.Protejarea activelor clienților:
 • 2.1.1.Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților;
 • 2.1.2.Depozitarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților;
 • 2.1.3.Utilizarea instrumentelor financiare ale clienților și a contractelor de garanție cu transfer de proprietate;
 • 2.1.4.Mecanismele de guvernanță pentru protejarea activelor clienților.
 • 2.2.Cerințele de guvernanță a produsului:
 • 2.2.1.Obligațiile în materie de guvernanță a produsului pe care le are S.S.I.F. care produce instrumente financiare;
 • 2.2.2.Obligațiile în materie de guvernanță a produsului pe care le au S.S.I.F. distribuitoare;
 • 2.3.Norme aplicabile firmelor de investiții la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte beneficii:
 • 2.3.1.Stimulentele în general;
 • 2.3.2.Stimulentele pentru serviciile independente de consultanță de investiții sau serviciile de administrare de portofolii;
 • 2.3.3.Stimulentele care au legătură cu cercetarea.

Tema III

Cercetarea pentru investiții - MiFID II și MAD

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Victor Dobrin, Expert Compliance, Compliance Insider ING Bank România;

Descriere:

 • Emiterea rapoartelor de recomandări de investiții reprezintă una dintre activitățile care necesită remodelare după intrarea în vigoare a Directivei privind piețele de instrumente financiare. Serviciu auxiliar pe MIFID II, cercetarea de investiții trebuie abordată si din perspectiva Directivei privind abuzul pe piață. Prezentul curs definește principalele caracteristici ale cercetării de investiții și o diferențiază de alte servicii de investiții cu care aceasta se poate confunda. în același timp, cursul prezintă noile obligații impuse de MiFID II pentru producătorii sau consumatorii de rapoarte de cercetare de investiții și abordează problematica stimulentelor asociate furnizării de servicii de cercetare de investiții.

Cuprins:

 • 3.1.Cadru de reglementare;
 • 3.2.MiFIDI vs MAD;
 • 3.3.Cercetarea de investiții vs Recomandarea de investiții;
 • 3.4.Recomandările de investiții;
 • 3.5.Tipuri de cercetare de investiții;
 • 3.6.Cercetarea de investiții vs Recomandarea personală;
 • 3.7.Cercetarea de investitții vs Consultanță de investiții;
 • 3.8.Cercetarea de investiții vs analiza macroeconomică;
 • 3.9.Obligațiile producătorului și consumatorului de rapoarte de cercetare;
 • 3.10.Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții.

Tema IV

Impactul MiFID II asupra SAI

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Directiva privind piețele financiare, MiFID II, aduce modificări cu impact major nu numai în ceea ce privește activitatea sau serviciile de investiții financiare furnizate de intermediari. O altă categorie de participanți la piață impactați de noile prevederi europene sunt societățile de administrare a investițiilor. Cursul prezintă impactul MiFID II asupra SAI din două perspective: obligațiile de raportare ale SAI în calitate de participanți la piața financiară și noul model de vânzare a unităților de fond din perspectiva utilizării forței de vânzare impactată MiFID II.

Cuprins:

 • 4.1.Societăți autorizate să administreze portofoliile individuale de investiții: Cercetarea pentru investiții, best execution, raportarea tranzacțiilor, păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor, transparența, guvernanța produselor;
 • 4.2.Societățile autorizate să administreze portofoliile colective de investiții;
 • 4.3.Impact MIFID II asupra strategiei de vânzare a unităților de fond;
 • 4.4.PRIIPS - alte noutăți legislative pentru administratorii de investiții.

Tema V

Locuri de executare - noua infrastructură a pieței financiare după MiFID II

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Victor Dobrin, Expert Compliance, Compliance Insider ING Bank România;

Descriere:

 • MiFID II nu este doar o directivă cu impact major asupra piețelor de capital, ci un act legislativ care modelează infrastructura pieței. Obiectivul cursului este de a puncta principalele modificări, precum și de a explica impactul asupra participanților la piață, în funcție de tipul de servicii de investiții financiare furnizate de aceștia.

Cuprins:

 • 5.1.Structuri de piețe reglementate (RM): definiție piață reglementată, principale caracteristici, principale beneficii;
 • 5.2. Sisteme multilaterale de tranzacționare (SMT): definiție, principale caracteristici, principale beneficii;
 • 5.3.Sisteme organizate de tranzactionare (SOT): definiție, principale caracteristici, principale beneficii;
 • 5.4.Operatori independenți (OI): definiție, principale caracteristici, principale beneficii;
 • 5.5.Comparație între diferite locuri de tranzacționare;

Tema VI

Guvernanță, risc și conformitate

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Practicile eficiente de guvernanță corporativă sunt esențiale pentru câștigarea și menținerea încrederii clienților în furnizarea de servicii de investiții financiare. O guvernanță corporativă precară poate să implice afectarea capitalului de imagine pentru o firmă de investiții, cu efecte directe asupra businessului. Obiectivul cursului este acela de a explica conceptul de guvernanță corporativă, de a identifica principalele riscuri derivate din guvernanță, precum și de a explica impactul asupra funcției de conformitate.

Cuprins:

 • 6.1.Guvernanța corporativă: Obiective, Monitorizare, Structura unitară vs structura duală, Modele de organizare, Principiile BIS de guvernanță corporative;
 • 6.2.Tipuri de riscuri și impactul lor asupra funcției de conformitate: Risc vs certitudine, Surse interne și externe de risc, Managementul efectiv al riscului, Evaluarea riscului, Apetitul la risc, Risc si conformitate;
 • 6.3.Riscuri de conformitate: Definiția BIS a riscului de conformitate, Administrarea riscurilor de conformitate, Măsuri de administrare a riscurilor de conformitate.

Tema VII

Legislație internațională cu impact pe serviciile de investiții financiare: Sarbanes-Oxley, UK Bribery Act, Dodd-Frank, FATCA, MiFID, EMIR

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Globalizarea pieței financiare impune creșterea gradului de concurență în rândul furnizorilor de servicii de investiții financiare și orice participant la piață trebuie să devină conștient de mediul internațional în care activează. Cunoașterea legislației internaționale devine un avantaj concurențial, în timp ce anticiparea tendințelor de evoluție a legislației ar trebui să fie unul dintre obiectivele strategice ale oricărui intermediar care urmărește o strategie de creștere și/ sau stagnare. Obiectivul cursului este de a sintetiza principalele legislații cu impact în zona financiară;

Cuprins:

 • 7.1.Mediul de reglementare internațional;
 • 7.2.Obiectivele și importanța legislației;
 • 7.3.Legislație cu impact extrateritorial;
 • 7.4.Sarbanes-Oxley - principale obiective și prevederi;
 • 7.5.UK Bribery Act - principale obiective și prevederi;
 • 7.6.Dodd-Frank - principale obiective si prevederi;
 • 7.7.FATCA - principale obiective și prevederi;
 • 7.8.MiFID - principale obiective și prevederi.

Tema VIII

Modul în care noua infrastructură legislativă MiFIDII impactează activitățile de promovare a societăților de investiții și a băncilor europene

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Bogdan Albu, General Manager XTB Romania;

Descriere:

 • Anul 2018 a adus cu sine o serie de schimbări legislative de amploare care au avut un impact atât asupra sectorului societăților de investiții financiare, cât și asupra sectorului bancar. Ne propunem să trecem în revistă modificările legislative și modul în care influențează acestea activitățile de promovare a companiilor din sectorul financiar european și local.

Cuprins:

 • 8.1.Cadrul legislativ MiFID II în ceea ce privește promovarea serviciilor financiare;
 • 8.2.Marketing online și offline înainte și după MiFID II;
 • 8.3.Vânzări face-to-face și la distanță înainte și după MiFID II;
 • 8.4.Protecția consumatorilor;
 • 8.5.Cross selling;
 • 8.6.Recomandări de investiții;
 • 8.7.Instrumente derivate speculative sub MiFID II;
 • 8.8.Interventia asupra produsului;
 • 8.9.Cerințe de compliance în noul context legislativ.

Tema IX

Reglementarea internațională a pieței financiare: BIS, FSB, IOSCO, organizatii europene

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • în contextul globalizării, supravegherea piețelor financiare se extinde de la nivel local la nivel internațional, autoritățile locale cedând din ce în ce mai mult din competențe către organisme și organizații internaționale. Cursul prezent își propune descrierea infrastructurii organismelor de reglementare și supraveghere, la nivel internațional și regional, precum și a rolului și obiectivelor acestora. Principalele structuri prezentare sunt BIS, FSB, IOSCO și organizațiile europene (ESFS, ESRB, ESA (EBA, ESMA, EIOPA)).

Cuprins:

 • 9.1. Abordarea internațională a cadrului juridic;
 • 9.2. Organizații internaționale BIS, FSB, IOSCO: structură, obiective, atribuții principale, rol;
 • 9.3. Organizații europene: ESFS The European System of Financial Supervision, ESRB European Systemic Risk Board, ESA European Supervisory Authorities: structură, obiective, atribuții principale, rol.

Tema X

Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Alexandru Moise, Senior Manager, TMO Attorneys at Law-KPMG;
 • Gabriel Mihai Tanase, Director, Cyber Security, KPMG Advisory;

Descriere:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, urmând să aibă un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul pieței de capital. Regulamentul prevede drepturi noi pentru persoanele vizate și instituie obligații sporite pentru organizațiile care prelucrează date cu caracter personal, într-o abordare generală nouă, bazată pe riscuri. în acest context, pornind de la conceptele cheie în reglementarea protecției datelor cu caracter personal, cursul își propune să abordeze principalele cerințe și aspecte de noutate aduse de GDPR care pot avea un impact semnificativ din perspectiva proceselor și activităților instituțiilor care operează în sectorul pieței de capital.

Cuprins:

 • 10.1.Concepte cheie în legislația de protecție a datelor cu caracter personal;
 • 10.2.Principiile prelucrării datelor cu caracter personal și relevanța practică a acestora;
 • 10.3.Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal;
 • 10.4.Drepturile persoanelor vizate;
 • 10.5.Operatori vs. Persoane împuternicite.

Tema XI

Aspecte de guvernanță și de securitatea datelor cu caracter personal conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Alexandru Moise, Senior Manager, TMO Attorneys at Law-KPMG;
 • Gabriel Mihai Tanase, Director, Cyber Security, KPMG Advisory;

Descriere:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, urmând să aibă un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul pieței de capital. Regulamentul prevede drepturi noi pentru persoanele vizate și instituie obligații sporite pentru organizațiile care prelucrează date cu caracter personal, într-o abordare generală nouă, bazată pe riscuri. în acest context, pornind de la conceptele cheie în reglementarea protecției datelor cu caracter personal, cursul își propune să abordeze principalele cerințe și aspecte de noutate aduse de GDPR care pot avea un impact semnificativ din perspectiva proceselor și activităților instituțiilor care operează în sectorul pieței de capital.

Cuprins:

 • 11.1.Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO);
 • 11.2.Evidența operațiunilor de prelucrare a datelor (maparea datelor);
 • 11.3.Securitatea prelucrărilor. încălcarea securității datelor cu caracter personal și notificările necesare;
 • 11.4.Conceptele de „Privacy by Design” și „Privacy by Default”;
 • 11.5.Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal (PIA).

Tema XII

Legea nr.126/2018 - noul cadru de desfășurare a serviciilor de investiții financiare

 • Data susținerii: 14-28.12.2018.

Lector:

 • Victor Dobrin, Expert Compliance, Compliance Insider ING Bank România;

Descriere:

Descriere:

 • Legea nr.297/2004 a fost înlocuită după 14 ani cu o lege nouă care stabilește noul cadru de reglementare și de desfășurare a activitățiilor și serviciilor de investiții financiare. Noua lege transpune în legislația locală Directiva privind piețe de instrumente financiare - MiFID II și constituie o nouă provocare pentru firmele de investiții din România, în contextul europenizării piețelor financiare. Cursul își propune să prezinte succint noutățile legislative (noua structură de piață, tranzacționarea algoritmică și accesul direct, guvernanța produselor, vânzarea produselor financiare etc.) și să atragă atenția asupra impactului noilor cerințe legale în activitățile intermediarilor.

Cuprins:

 • 12.1.Noul cadru de desfășurare a activităților de intermediere financiară;
 • 12.2.Servicii de investiții financiare;
 • 12.3.Instrumente financiare;
 • 12.4.Societăți de servicii de investiții financiare vs Instituții de credit: condiții de autorizare, personal autorizat;
 • 12.5.Garantarea protecției investitorilor;
 • 12.6.Servicii de raportare a datelor;
 • 12.7.Competențe autorități și sancțiuni.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Tarif

înscriere curs:

  -130 RON/persoana pentru persoane juridice care înscriu minim 5 participanți;

  -200 RON/persoana pentru alți participanți. Tariful de înscriere se va achita în contul: RO78BFER173000019199RO02, Banca Comercială Feroviara S.A. - Sucursala Sibiu, CUI31725262

înscriere

Documentele necesare înscrierii sunt:

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul acesta.
Toate informațiile importante le găsiți pe pagina noastră de Politica de Confidențialitate.

În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Am înțeles