Chat

Newsletter
Imagine simbol curs BASEL III-CRDIV

Aspecte legate de Adecvarea capitalului BASEL III-CRDIV/CRR

Perioadă: 06 mai - 10 mai 2019
Examen: -
Cod curs: BASEL III-CRDIV
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: București

Tematică ( Click pentru detalii )

Prezentare

Urmare a implementării în legislația autohtonă a Directivelor Uniunii Europene privind prevederile Acordului de Capital de la Basel și a modificărilor ulterioare, AS Financial Markets vine în sprijinul dvs. prin organizarea unui curs de specialitate, care are ca scop formarea specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul evaluării și administrării riscurilor financiare. Dezbaterea cuprinde întreaga problematică a pieței de capital și a instituțiilor bancare referitoare la înțelegerea și monitorizarea riscurilor la care sunt supuse.

Grup țintă

Programul este recomandat, fără a fi limitativ:

 • administratorilor de risc;
 • personalului în funcția de conformitate/control intern;
 • societăților de audit;
 • juriștilor, contabililor, tuturor persoanelor care doresc să-și aprofundeze cunoștintele legate de modificarile intervenite în legislația europeană aplicabile pieței de capital din România;

Autorizație

 • Programul de formare profesională continuă este autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, nr.27/10.04.2019.

Lector: Adrian Codirlașu

 • este licențiat în Finanțe Bănci în cadrul Academiei de Studii Economice București și are titlul de doctor în finanțe internaționale, obținut în cadrul aceleiași instituții de învățământ. Posedă numeroase specializări și certificări, printre acestea remarcându-se cea de Chartered Financial Analyst (CFA), obținută la CFA Institute, Charlotesville, Statele Unite ale Americii. De-a lungul carierei a acumulat o experiență impresionantă în domeniul financiar, activând în numeroase instituții bancare, dar și în domeniul educațional, printr-o bogată activitate de lector. în prezent este Director în cadrul Unicredit Bank, Departamentul de Risc de Piață și Risc Operațional și Președinte CFA Romania.

Lector invitat: Paul Barangă

Locație

Programul furnizat de AS Financial Markets se desfășoară cu prezență fizică, la sediul din

 • B-dul Eroilor, nr.18, București, click harta.
 • Tematica

  în cadrul programului se vor prezenta următoarele module:

  Tema I

  “CRD II si CRD III versus CRD IV (Acordul de Capital de la Basel II versus Acordul de Capital de la Basel III)

   • 1.1. CRD II si CRD III versus CRD IV (Acordul de Capital de la Basel II versus Acordul de Capital de la Basel III);
   • 1.2. Etapele implementării pachetului legislativ CRD IV;
   • 1.3. Standardele tehnice;
   • 1.4. Opțiuni naționale.

   Tema II

   Cerințe de adecvare a capitalului pentru instituții de credit/SSIF

   • 2.1.Cerințe de adecvare a capitalului;
   • 2.1.1.Cerințe de fonduri proprii pentru instituții;
   • 2.1.2.Cerințe de fonduri proprii S.S.I.F. cu obiect de activitate restrâns;
   • 2.1.3.Cerințe de calculare și raportare;
   • 2.1.4.Portofoliul tranzacționabil (Trading Book);
   • 2.2.Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață;
   • 2.2.1. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de poziție – Abordarea standard (riscul specific și riscul general);
   • 2.2.2.Cerințe de fonduri proprii pentru riscul valutar;
   • 2.2.3.Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de marfă (Abordarea pe benzi de scadență, Abordarea simplificată, Abordarea extinsă pe benzi de scadență);
   • 2.2.4. Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerințelor de capital;

   Tema III

   Cerințe de adecvare a capitalului pentru riscul de decontare și riscul de credit al contrapartidei

   • 3.1. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de decontare;
   • 3.2. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit al contrapartidei (metode de calcul al valorii expunerii).

   Tema IV

   Cerințe de adecvare a capitalului pentru riscul decredit și riscul de ajustare a valorii creditului

   • 4.1. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit;
   • 4.2. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a valorii creditului.

   Tema V

   Diminuarea riscului de credit

   • 5.1. Protecția finanțată a creditului;
   • 5.2. Protecția nefinanțată a creditului (tipuri de instrumente financiare derivate de credit).

   Tema VI

   Securitizarea

   • 6.1. Recunoașterea transferului unei părți semnificative a riscului de credit;
   • 6.2. Calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor;
   • 6.3. Evaluările externe ale creditului;
   • 6.4. Cerințe aplicabile instituțiilor financiare.

   Tema VII

   Cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional și fonduri proprii

   • 7.1. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional:
   • 7.1.1.Abordarea de bază;
   • 7.1.2.Abordarea standardizată;
   • 7.1.3.Abordări avansate de evaluare;
   • 7.2.Fondurile proprii:
   • 7.2.1.Fonduri proprii de nivel 1;
   • 7.2.2.Fonduri proprii de nivel 2;
   • 7.2.3.Interese minoritare și instrumente suplimentare de nivelul 1 și nivelul 2 emise de filiale;

   Tema VIII

   Dețineri calificate din afara sectorului financiar, amortizoarele de capital, expuneri mari

   • 8.1.Dețineri calificate din afara sectorului financiar;
   • 8.2.Amortizoarele de capital (de conservare, anti-ciclic, privind riscul sistemic);
   • 8.3.Expuneri mari (Riscul de concentrare).

   Tema IX

   Indicatori de lichiditate și efectul de levier

   • 9.1. Indicatori de lichiditate;
   • 9.1.1.Cerințe de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR);
   • 9.1.2. Raportări privind finanțarea stabilă (NSFR);
   • 9.2.Efectul de levier/gradul de îndatorare.

   Tema X

   Politici de renumerare și guvernanța corporativă

   • 10.1.Politici de remunerare;
   • 10.2.Guvernanța corporativă;
   • 10.3.Publicarea de informații.

   Bibliografie ( Click pentru detalii )

   Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

   înscriere

   Documentele necesare înscrierii sunt:

   • Formular de înscriere ;
   • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
   • copie a actului de identitate;
   • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

   Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

   Data limită înscriere:

   • Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

   Cursurile se pot desfășura, la cerere, în orice oraș din țară cu condiția înscrierii a unui număr minim de 15 participanți.

   Durata cursului:

  • Prezentarea are loc în sala de curs, cu prezență fizică, pe durata a 20 ore.
  • Perioada de desfășurare 06 mai-09 mai, după următorul program:

   • 06.05.2019, orele 16.30-21.30
   • 07.05.2019, orele 16.30-21.30
   • 08.05.2019, orele 16.30-21.30
   • 09.05.2019, orele 16.30-21.30

   Examen

   • Cursul se va finaliza cu un test tip grilă, pe platforma online a AS Financial Markets;
   • Participanții care vor promova testul, vor obține un certificat de formare profesională continuă, conform anexei 3, a regulamentului C.N.V.M. nr.12/2010, fiind necesar pentru echivalarea pregătirii profesionale continue pentru 2019.
   • Data susținerii: 16.05.2019

   Contact

   • Pentru informatii suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la telefon 0369.404.124 sau e-mail: office@cursuribursa.ro .