Chat

Newsletter
Imagine simbol curs CIF14.2020

Consultant de investiții

Perioadă: 03 decembrie - 16 decembrie 2020
Examen: 21.12.2020
Cod curs: CIF14.2020
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online

Tematică ( Click pentru detalii )

Titlu curs: Consultant de Investiții

Descriere

Consultantul de investiții prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții, respectiv face recomandări personale de investiții cu privire la unul sau mai multe servicii financiare. Conform prevederilor legale în vigoare el are obligația de a acționa într-un mod onest, echitabil și profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clienților. Pentru a dobândi calitatea de consultant de investiții, o persoană trebuie să îndeplinească criteriile de cunoștințe, competențe și experiență extinse, prevăzute de legislația în vigoare. Desfășurarea efectivă a activităților de consultant de investiții este supusă, în prealabil, cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul ASF.

Obiective

Cursul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Grup țintă

Cursul de formare profesională inițială "Consultant de Investiții" se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire inițială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autoritățile competente.

Tematica

Modul I

Tipuri de Instrumente Financiare (partea I)

 • Data susținerii: luni, 02.11.2020, ora 17.00.
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Andreea Nica, CFA, Membru C.A. al CFA România;

Cuprins:

 • 1.1.Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II;
 • 1.2.Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II;
 • 1.3.Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar ASF vs BNR;
 • 1.4.Instrumente non-complexe vs instrumente complexe;

   

 • 1.5.Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 1.6.Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 1.7.Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 1.8.Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare;
 • 1.9.Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare;
 • 1.10.Studii de caz.

Modul II

Organizarea și funcționarea pieței de capital (partea I)

 • Data susținerii: marti, 03.11.2020, ora 15.00.
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Darie Moldovan, Lect. Univ. Dr. secția Infor. Ec. UBB Cluj-Napoca;

Cuprins:

 • 2.1.Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital;
 • 2.2.Structura pieței financiare – piața monetară și piața de capital;
 • 2.3.Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital – funcțiile pieței financiare, clasificarea piețelor financiare;
 • 2.4.Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente naționale/regionale/globale etc.);
 • 2.5.Principalii participanți la piața de capital;
 • 2.6.Interferențe între participanți;
 • 2.7.Entități cu rol de reglementare și supeveghere – ASF, BNR, ESMA, EBA;
 • 2.8.Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II;
 • 2.9.Studii de caz.

Modul III

Firmele de investiții și servicii de investiții financiare-sfera de aplicabilitate

 • Data susținerii: miercuri, 04.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager, Financial Services Compliance/Compliance Directorate Raiffeisen Bank România;

Cuprins:

 • 3.1.Cadru de reglementare și definiții;
 • 3.2.Cerințe de organizare și de operare;
 • 3.3.Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile;
 • 3.4.Servicii și activități de investiții: principale și adiacente;
 • 3.5.Furnizarea serviciilor și activitătilor de investiții în funcție de tipul de client: testarea clienților;
 • 3.6.Testul de oportunitate;
 • 3.7.Testul de adecvare;
 • 3.8.Studii de caz.

Modul IV

Finanțe comportamentale

 • Data susținerii: miercuri, 04.11.2020, ora 11.30;
 • Durata: 1,5 ore;

Lector:

 • Bogdan Tudosie, CFA, Director Vânzări - BRD Groupe Societe Generale;

Cuprins:

 • 4.1. Introducere în Finanțe Comportamentale;
 • 4.2. Erori, predispoziții, predilectii, tendințe în procesul decizional. Identificarea și controlul lor:

   

 • • Sursa: Cognitivă, emoțională;
 • • Erori cauzate de Perseverența în gândire (Belief Perseverance);
 • • Erori cauzate de procesarea informației;
 • • Erori emoționale;
 • 4.3. Tipuri de investitori din perspectiva comportamentală:
 • • Diagnosticare;
 • • Analiza tipurilor de investitori;
 • • Recomandări investiționale în funcție de tipul de investitor.

Modul VI

Piete reglementate și alte locuri de tranzacționare

 • Data susținerii: joi, 05.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager, Financial Services Compliance/Compliance Directorate Raiffeisen Bank România;

Cuprins:

 • 6.1.Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT);
 • 6.2.Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare;
 • 6.3.Piețe de creștere pentru IMM-uri;
 • 6.4.Operator independent (SI);
 • 6.5.Formator de piață (Market maker);
 • 6.6.Studii de caz.

Modul VII

Managementul portofoliului de investiții

 • Data susținerii: joi, 05.11.2020, ora 13.30;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Mugur Popescu, CFA, Director Direcția Investiții BCR Pensi;

Cuprins:

 • 7.1.Politici de investiții;
 • 7.2.Setare și atingere obiective de investiții;
 • 7.3.Alocarea activelor;
 • 7.4.Diversificarea portofoliului;
 • 7.5.Ajustarea performanței la riscuri.

Modul VIII

Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

 • Data susținerii: vineri, 06.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager, Financial Services Compliance/Compliance Directorate Raiffeisen Bank România;

Cuprins:

8.6.Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese;

 • 8.1.Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare:
 • • documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.;
 • • documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală;
 • • alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile și activitățile de investiții furnizate);
 • 8.2.Informare privind costurile serviciilor și activităților de investiții;
 • 8.3.Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activităților de investiții;
 • 8.4.Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților;
 • 8.5.Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice;
 • 8.7.Informare privind politica de executare a ordinelor clienților;
 • 8.8.Informare privind politica de management al reclamațiilor;
 • 8.9.Studii de caz;

Modul IX

Finanțe comportamentale (partea II)

 • Data susținerii: vineri, 06.11.2020, ora 11.30;
 • Durata: 1,5 ore;

Lector:

 • Bogdan Tudosie, CFA, Director Vânzări - BRD Groupe Societe Generale;

Modul X

Principiul celei mai bune executii: Best execution

 • Data susținerii: luni, 09.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager, Financial Services Compliance/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank Romania;

Cuprins:

10.4.Reguli de executare a ordinelor clienților;

 • 10.1.Noțiune și aplicabilitate;
 • 10.2.Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar;
 • 10.3.Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții;
 • 10.5.Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării;
 • 10.6.Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor;
 • 10.7.Raportări periodice;
 • 10.8.Studii de caz;

Modul XI

Abuzul de piață

 • Data susținerii: luni, 09.11.2020, ora 14.00;
 • Durata: 3 ore;

Lector:

 • Narcisa Oprea, Avocat, Partener Schonherr și Asociații;

Cuprins:

 • 11.1.Cadrul legal;
 • 11.2.IF în scop MAD;
 • 11.3.Regimul informațiilor privilegiate;
 • 11.4.Comportamente legitime;
 • 11.5.Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate;
 • 11.6.Tipuri de insideri și lista insiderilor;
 • 11.7.Tranzacțiile managerilor;
 • 11.8.Publicarea informațiilor privilegiate;
 • 11.9.Programele de răscumpărare și programele de stabilizare;
 • 11.10.Sondarea de piață;
 • 11.11.Manipularea de piață și STOR;
 • 11.12.Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței;
 • 11.13.Practici de piață acceptate;
 • 11.14.Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte;
 • 11.15.Sancțiuni;
 • 11.16.Studii de caz;

Modul XII

Organizarea și funcționarea pieței de capital (partea II)

 • Data susținerii: marți, 10.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Darie Moldovan, Lect. Univ. Dr. secția Infor. Ec. UBB Cluj-Napoca;

Modul XIII

Formarea profesională a personalului care oferă consultanță de investiții

 • Data susținerii: miercuri, 11.11.2020, ora 9.00;
 • Durata: 1 oră;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager, Financial Services Compliance/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank Romania;

Cuprins:

 • 13.1. Cerințe de calificare;
 • 13.2. Cerințe de experiență;
 • 13.3. Formarea profesională continuă;
 • 13.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților;

Modul XIV

Managementul portofoliului de investiții (partea II)

 • Data susținerii: joi, 12.11.2020, ora 11.30;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Mugur Popescu, CFA, Director Directia Investiții BCR Pensi;

Modul XV

Spălarea banilor

 • Data susținerii: joi, 12.11.2020, ora 17.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Radu Ion, Expert conformitate - Banca Comercială Română;

Cuprins:

 • 15.1.Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor;
 • 15.2.Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple;
 • 15.3.Sancțiuni penale pentru persoanele fizice;
 • 15.4.Rapoartele privind tranzacțiile suspecte;
 • 15.5.Studii de caz;

Modul XVI

Simulări consultanță

 • Data susținerii: vineri, 13.11.2020, ora 12.30;
 • Durata: 1 oră;

Lector:

 • Mugur Popescu, CFA, Director Direcția Investiții BCR Pensi;

Bibliografie ( Click pentru detalii )

 • Descarcă;

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

înscriere

 • Formular înscriere online

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif

înscriere curs: 947 RON/persoana

 • Tariful de înscriere se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 • RO78BFER173000019199RO02, Banca Comercială Feroviara S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262.

Examen

Regulament de desfășurare a examenului la ASFM;

Certificat de Absolvire

Certificatul se eliberează conform anexei nr.2 din regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație:

 • Prezentul atestat nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională.

Contact

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 • Fax: 0369-432.488.

Avantaje

Participanții înscriși la cursul organizat de AS Financial Markets beneficiază gratuit de:

 • suport de curs în format electronic;
 • înscriere la examen;
 • certificat de absolvire;