Chat
Imagine simbol curs FPC2.2020

Formare profesională continuă 2020 pentru funcțiile de conducere

Perioadă: 01 octombrie-20 noiembrie 2020
Examen: -
Cod curs: FPC2.2020
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online

Cadru legal:

Programul organizat de AS Financial Markets este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale Autorizația nr.32/940/31.10.2018

Obiective

Prezentarea intenționează să ofere o înțelegere și o cunoaștere detaliată a legislației necesare funcției de conducere, în care se vor identifica, analiza și ilustra cu exemple practice aspectele cheie ale subiectelor tratate. Metodologia programului este orientat spre formarea de competențe și dezvoltarea de aptitudini care să țină pasul cu cerințele moderne și performante.

Grup țintă

Conducătorilor entităților autorizate de A.S.F./C.N.V.M./B.N.R.;

Descriere

AS Financial Markets asigură formarea continuă într-o tematică specializată și adecvată funcțiilor de conducere sau asimilite acestora, pe sectorul piețe de capital și în sistemul bancar, conform prevederilor Directivei MiFID II, MAD II, a Ghidului ESMA, Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și a Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare.

Tematică ( Click pentru detalii )

în cadrul programului de formare profesională continuă se vor prezenta următoarele module:

Tema I

“AML/KYC, Sanctions și FATCA&CRS pentru organele superioare de conducere”- partea I;

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 01.10.2020, ora 17.00;
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Radu Ion, Head of AML&CTF Monitoring and Control /OTP Bank Romania S.A.;

Descriere:

 • Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire. Prezentarea abordează ultimele modificări legislative aduse de Legea nr.129/2019, a Regulamentului A.S.F. nr.13/2019 și a Regulamentului B.N.R. nr.2/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

Cuprins:

 • 1.1. Ce este spălarea banilor?
 • 1.2. Cadrul internațional;
 • 1.3. Directive, regulamente, ghiduri, legislația internă;
 • 1.4. Abordarea pe bază de risc;
 • 1.5. Persoană desemnată, proceduri interne, păstrarea documentelor;
 • 1.6. Măsuri de cunoaștere a clientelei.
Tema II

“AML/KYC, Sanctions și FATCA&CRS pentru organele superioare de conducere”- partea II;

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: vineri, 02.10.2020, ora 17.00;
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Radu Ion, Head of AML&CTF Monitoring and Control /OTP Bank Romania S.A.;

Descriere:

 • Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire. Prezentarea abordează ultimele modificări legislative aduse de Legea nr.129/2019, a Regulamentului A.S.F. nr.13/2019 și a Regulamentului B.N.R. nr.2/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

Cuprins:

 • 2.1. Identificarea beneficiarului real;
 • 2.2. Sancțiunile Internaționale;
 • 2.3. Raportările statistice și ad-hoc;
 • 2.4. Ghiduri și tipologii;
 • 2.5. Răspunderi și sancțiuni;
 • 2.6. FATCA&CRS.
Tema III

“MIFID II pentru organele superioare de conducere”, modul I

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 15.10.2020, ora 10.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Directiva MIFID II a adus schimbări majore în ceea ce privește activitățile intermediarilor și serviciile de investiții financiare furnizate de aceștia. Cursul prezintă impactul MIFID II din 3 perspective: model de business, guvernanța produselor financiare și vânzarea de produse financiare, explicând cum noul cadru de reglementare afectează strategia de vânzare a intermediarilor. Teme de interes abordate: stimulentele, reguli de transparență în legatură cu serviciile furnizate investitorilor, redefinirea locurilor de tranzacționare, reguli noi de transparență privind tranzacționarea, noul cadru pentru guvernanța produselor financiare, vânzarea produselor financiare și reguli de remunerare a personalului.

Cuprins:

 • 3.1.MIFID I vs MIFID II;
 • 3.2.Cerințe pentru firmele de investiții și personalul intermediarilor (organe de conducere, funcția de conformitate, funcția de administrare a riscului, personalul implicat în vânzări);
 • 3.3.Modele de vanzare a instrumentelor financiare sub MIFID II: execution only, non-advisory, advisory;
 • 3.4.Tipuri de instrumente financiare sub jurisdicția MIFID II;
 • 3.5.Locuri de tranzacționare.
Tema IV

“MIFID II pentru organele superioare de conducere”, modul II

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: vineri, 16.10.2020, ora 10.00;
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Directiva MIFID II a adus schimbări majore în ceea ce privește activitățile intermediarilor și serviciile de investiții financiare furnizate de aceștia. Cursul prezintă impactul MIFID II din 3 perspective: model de business, guvernanța produselor financiare și vânzarea de produse financiare, explicând cum noul cadru de reglementare afectează strategia de vânzare a intermediarilor. Teme de interes abordate: stimulentele, reguli de transparență în legatură cu serviciile furnizate investitorilor, redefinirea locurilor de tranzacționare, reguli noi de transparență privind tranzacționarea, noul cadru pentru guvernanța produselor financiare, vânzarea produselor financiare și reguli de remunerare a personalului.

Cuprins:

 • 4.1.Cerințe de tranzactionare si de raportare a tranzactiilor;
 • 4.2.Segregarea și cerințe de păstrare în siguranță a activelor clienților;
 • 4.3.Cerințe de păstrare a înregistrărilor, arhivare;
 • 4.4.Procesul de guvernanță al produselor;
 • 4.5.Cercetarea pentru investiții.
Tema V

“Guvernanța corporativă pentru funcții de conducere”

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: miercuri, 28.10.2020, ora 15.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații

Descriere:

 • Organizarea și funcționarea intermediarilor este supusă regulilor de guvernanța corporativă menite să asigure protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor de participanți la activitatea entității reglementate. Cursul tratează teme precum: structura organizatorică transparentă și adecvată, separarea responsabilitățlor, managementul riscurilor, cerințe de transparență și mecanisme de control intern. De asemenea, cursul prezintă principiile OECD de guvernanță corporativă și recomandările IOSCO în materie.
Tema VI

"Fit&Proper-Evaluarea și aprobarea membrilor structurilor de conducere"

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 29.10.2020, ora 15.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații;

Descriere:

 • Directivele CRD și MIFID II includ măsuri de remediere a punctelor slabe identificate în perioada crizei financiare în legătură cu funcționarea, componenta și calificarea membrilor organelor de conducere ale instituțiilor de credit și a intermediarilor. în acest scop, autoritățile de supraveghere europene au emis ghiduri de aplicare uniformă a regulilor de evaluare și aprobare a membrilor structurilor de conducere. Cursul prezintă noțiunile de dedicare a unui timp suficient; onestitate, integritate și gândire independentă ale unui membru al organului de conducere; cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate la nivelul colectiv al organului de conducere; și resurse umane și financiare adecvate dedicate inițierii și formării unor astfel de membri; diversitate. De asemenea, sunt prezentate criteriile de evaluare a acestor cerințe.
Tema VII

Compliance Management Systems (CMS). Necesitatea unui CMS eficient în instituțiile financiare

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 05.11.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Otilia Livia Loidl, Senior Compliance Officer, Deputy Head of Distribution Compliance Europe, Allianz Global Investors GmbH - München, Germania;

Descriere:

 • Cursul se adresează decidenților în domeniul asset management și firme de investiții și prezintă necesitatea unui sistem de management în compliance eficient, care să asigure conducerea de respectarea normelor în cadrul organizației.

Cuprins:

 • 7.1.Ce este un CMS și la ce servește?
 • 7.2.Elemente constitutive:
 • 7.2.1.Cultura de compliance;
 • 7.2.2.Scop urmărit prin compliance;
 • 7.2.3.Riscurile de (non)compliance;
 • 7.2.4.Programul compliance;
 • 7.2.5.Organizația de compliance;
 • 7.2.6.Comunicare;
 • 7.2.7.Monitoring și ameliorare.
 • 7.3. Răspunderea organelor reprezentate și limitele CMS.
Tema VIII

“Managementul riscurilor pentru funcțiile de conducere”

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: marti, 10.11.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Președinte CFA România;

Descriere:

 • Cursul prezintă o abordare high level a riscurilor la care este supusă o instituție financiară.

Cuprins:

 • 8.1.Funcția de management al riscului într-o instituție financiară;
 • 8.2.Guvernanța în ceea ce privește managementul riscului;
 • 8.3.Managementul Riscului de Piață;
 • 8.4.Managementul Riscului Operațional;
 • 8.5.Introducere în riscul de credit.
Tema IX

“MAD II pentru organele superioare de conducere”- partea I

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 12.11.2020, ora 14.00;
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Odată cu creșterea complexității activităților desfășurate pe piețele financiare, cadrul legislativ de prevenire a unor comportamente abuzive a evoluat. Directiva MAD II aduce o serie de noi reglementări cu impact direct asupra intermediarilor: extinderea ariei de instrumentre financiare în scop, incriminarea manipulării indicilor de referință, reguli noi de conduită în activitățile de sondare a pieței, sancționarea tentativei de abuz de piață, încurajarea comportamentului de whislterblowing, detalierea cadrului privind utilizarea informațiilor privilegiate etc. Asimilarea noilor reguli sunt esențiale pentru furnizarea de servicii de investiții financiare în condiții de siguranță, atât pentru clienți, cât și pentru firmele de investiții.

Cuprins:

 • 9.1. MAD I vs MAD II;
 • 9.2. Instrumente financiare în scop MAD II;
 • 9.3. Regimul informațiilor privilegiate și insider dealing;
 • 9.4. Programe de răscumpărare (buy-back) și de stabilizare;
 • 9.5. Sondarea de piață (market sounding);
Tema X

“MAD II pentru organele superioare de conducere”- partea II

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: vineri, 13.11.2020, ora 14.00;
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Odată cu creșterea complexității activităților desfășurate pe piețele financiare, cadrul legislativ de prevenire a unor comportamente abuzive a evoluat. Directiva MAD II aduce o serie de noi reglementări cu impact direct asupra intermediarilor: extinderea ariei de instrumentre financiare în scop, incriminarea manipulării indicilor de referință, reguli noi de conduită în activitățile de sondare a pieței, sancționarea tentativei de abuz de piață, încurajarea comportamentului de whislterblowing, detalierea cadrului privind utilizarea informațiilor privilegiate etc. Asimilarea noilor reguli sunt esențiale pentru furnizarea de servicii de investiții financiare în condiții de siguranță, atât pentru clienți, cât și pentru firmele de investiții.

Cuprins:

 • 10.1. Manipularea de piață;
 • 10.2. Practici și indicatori de manipulare;
 • 10.3. Practici de piață acceptate;
 • 10.4. Raportarea tranzacțiilor și ordinelor suspecte (STOR).
Tema XI

“ Norma 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate in OPCVM și FIA”- partea II

 • Forma cursului: facultativ;
 • Data susținerii: joi, 19.11.2020, ora 18.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Președinte CFA România.

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital

Art. 32. - (1) Operatorii și specialiștii pentru piața de capital autorizați de CNVM au obligația să urmeze anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare. în acest sens, acestea au obligația de a notifica CNVM, prin declarație pe propria răspundere, încadrarea în prevederile prezentului alineat.

(3) La reluarea activității, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de a urma cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I urmează 20 de ore de formare profesională continuă în anul respectiv;

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II urmează un număr de 10 ore de formare profesională continuă în anul respectiv.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin. (1) au susținut un examen pentru dobândirea unei calități pe piața de capital, autorizată de CNVM, în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

(5) în situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au efectuat ore de pregătire profesională continuă în anul în care au susținut un examen pentru atribuirea unei calități pe piața de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor...

(11) în vederea echivalării cu ore de formare profesională, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face dovada la CNVM că au urmat activitățile prevăzute la alin. (6) lit. c).

Art. 32¹. - Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32¹. - Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32². - Persoanele care se încadrează în prevederile art. 43 și 44 au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 60 de ore de formare profesională continuă.

Art. 33. - (5) La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă cursanții completează o fișă de evaluare a cursurilor/acțiunilor cu caracter științific și profesional.

Art. 34. - (1) Conducătorii entităților autorizate de CNVM au obligația de a urma minimum 20 de ore de formare profesională continuă, cu o periodicitate de 24 de luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) conducătorii care au participat în cursul anului la acțiuni cu caracter științific și profesional sau conducătorii care activează în calitate de lectori ai organismelor de formare profesională pentru piața de capital.

Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 49.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 32 alin. (3) și la art. 34 alin. (2).

Art. 36. - Participarea la o acțiune cu caracter științific și profesional se echivalează cu două ore de formare profesională continuă.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Tarif

 • 650 RON/participant.
 • 590 RON/participant pentru persoane juridice care înscriu minim 2 participanți sau cumulat 5 participanți (FPC1.2020, FPC2.2020 și FCSB18.2020). Tariful de înscriere se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262.

înscriere

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 • formular de înscriere formare profesională continuă PJ (descarca documentul);
 • formular înscriere angajați (descarca documentul);
 • copie a actului de identitate;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 • formular de înscriere formare profesională continuă PF (descarca documentul);
 • copie a actului de identitate;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Contact

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 • Fax: 0369-432.488.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfăsurarea programelor de formare profesională continuă la AsFM

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Regulament de desfășurare a examenului la AsFM

Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul acesta.
Toate informațiile importante le găsiți pe pagina noastră de Politica de Confidențialitate.

În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Am înțeles