Chat
Imagine simbol curs FPCAF1.2022

Analiză financiară

Perioadă: 17 ianuarie - 20 ianuarie 2022
Examen: -
Cod curs: FPCAF1.2022
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 10 ore(teorie și practică)

Cadru legal:

Autorizatii As Financial Markets

Descriere

În urma acestui curs se vor dobândi cunoștințe pentru a calcula și interpreta diverși indicatori financiari și indentifica oportunitățile și zonele riscante ale unei companii. Cunoștințele dobândite în urma cursului:

 1. Modul de finanțare al companiilor
 2. Prezentarea performanței financiare
 3. Analiza fluxului de numerar
 4. Analiza grupurilor
 5. Calculul și interpretarea indicatorilor financiari

Tematică ( Click pentru detalii )

Structura:

 • 1. Finanțarea companiilor         
 1. Utilizarea emisiunilor de acțiuni
 2. Finanțarea prin credite bancare
 • 2. Prezentarea performanței financiare
 1. Elementele performanței financiare
 2. Segmentele operaționale
 3. Evenimentele excepționale
 4. EPS
 • 3. Analiza fluxului de numerar
 1. Fluxuri de numerar din activitatile operaționale, investiționare și de finanțare
 2. Întocmirea situațiilor fluxurilor de numerar pe baza bilanțului și a contului de profit și pierdere
 3. Explicația a “plus-urilor și minus-urilor” care apar în situația fluxurilor de numerarar
 • 4. Analiza grupurilor
 1. Consolidarea situațiilor financiare
 2. Fuziuni și achiziții
 3. Tranzacțiile intragrup
 • 5. Calculul și interpretarea indicatorilor financiari
 1. Profitabilitate
 2. Lichiditate
 3. Riscul financiar și structura de capital
 4. Indicatorii investitorilor
 5. Scorare
 6. Analiza multivariată
 • 6. Studii de caz în analiza financiară

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital
Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

* White, Gerald, Ashwinpaul Sondhi and Dov Fried, 2002, The Analysis and Use of Financial Statements;

* Schilit Howard, 2002, Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PJ ;
 2. formular înscriere angajați;
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PF ;
 2. copie a actului de identitate;
 3. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 850 RON/participant. Tariful de înscriere se va achita în contul:

 1. RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262 sau
 2. RO78BFER173000019199RO02, TechVentures Bank S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262. S.A. 

Durata desfășurarii programului:

Prezentarea are loc online, pe durata a 10 ore, dupa următorul program:

 1. luni, 17.01.2022, orele 18.00-20.30;
 2. marti, 18.01.2022, orele 18.00-20.30;
 3. miercuri, 19.01.2022, orele 18.00-20.30;
 4. joi, 20.01.2022, orele 18.00-20.30;

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu tema "Analiza financiară", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2010.

Avantaje

Participanții înscriși la programul organizat de organismul de formare profesională AS Financial Markets beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic(2021);
 2. suport din partea lectorului pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. rezultate prezență afișate online;
 6. certificat de participare, cu opt ore de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul în curs;
 7. certificatul de participare se poate elibera online sau în format letric (în termen de 24 ore de la finalizarea programului).

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfășurarea programelor de formare profesională continuă la AsFM