Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCCOND3.2022

Pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de conducere

Perioadă: 05 decembrie - 29 decembrie 2022
Examen: -
Cod curs: FPCCOND3.2022
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 33 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează în baza deținerii următoarelor documente:

Decizia nr.A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;

Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Grup țintă

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă 2022, se adresează:

a. conducerii superioare și funcțiilor cheie din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. / B.N.R.

b. tuturor persoanelor sau investitorilor interesați de noutățile aduse pieței de capital în 2022;

Descriere

Programul este special conceput pentru funcțiile de conducere. Pe lângă subiectele de bază, precum cele mai recente modificări legislative şi tendinţe pe piața de capital, care te ajută să fii la curent cu tot ce se întâmplă în domeniu, programul include teme de specialitate de nivel avansat, care ajută la îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor profesionale. Tematica cuprinde 16 module, derulate pe parcursul a 33 de ore.  

Testimonial

L.R.: Recomand programele AS Financial Market pentru calitatea cursurilor, bogăția de informații noi și utile, precum și pentru reputația lectorilor.

S.B.: Recomand cursurile AS Financial Markets datorită ofertei educaționale consistente și calității lectorilor.

D.P.: În mod cert vom participa în continuare, atât eu cât și colegii mei, la cursurile organizate de către AS Financial.

T.B.: Aș recomanda. Multitudinea de subiecte este f interesantă.

A.H.: Recomand și altor persoane programele FPC pentru temele diverse abordate și lectorii cu experiență profesională vastă. De asemenea, între modulele FPC se regăsesc prezentate și noutățile legislative de ultim moment. Interacțiunea cu lectorii este real-time. 

C.J.: Recomand programul de pregătire cu tematica diversificată tuturor celor care doresc să aibă acces la informații actualizate din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

R.P.: Un curs în care profesioniștii iți pun la dispoziție instrumente noi de studiu, în maniera cea mai deschisă, pentru a te putea raporta la ceea ce înseamnă standard de bună practică la momentul cursului.

Tematică ( Click pentru detalii )

Tema I. Riscul aferent investițiilor în obligațiuni

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Descriere: Având în vedere interesul crescut față de emiterea titlurilor de stat precum și față de riscurile aferente investițiilor în aceste instrumente, lectorul prezintă riscurile aferente acestor investiții.
Structura:
1. Riscul de rata de dobândă
2. Riscul de credit
3. Riscul de inflație
4. Riscul suveran

Tema II. Managementul riscului operațional pentru funcțiile de conducere

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Structura:
1. Identificarea riscului operațional. Origine, definire, exemple.
2. Măsurarea și controlul riscului operațional
2.1.Indicatori cheie de risc operațional
2.2.Modele de risc operațional
2.3.Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaționa

Tema III. Passive Investing - Methods, Misconceptions and Machines

Lector: Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc.;
Prezentare: limba engleză;
Durata: 2 ore

Descriere: The nearly USD 50 trillion passive investment management industry has grown over the last 50 years primarily based on the claim that 9 out of 10 Asset managers can’t beat the market, net of fees over a 5-year rolling period. This claim assumes that the S&P 500 has a superior methodology that is unassailable. Modern financial theory and the industry practitioners never questioned the respective claim, conveniently assuming it to be correct. This led to extreme fee pressure on the nearly USD 100 trillion active managers who found themselves academically defenseless to explain, why they could not generate alpha consistently.

In this course, the author explains the chequered history of Indexing mathematics and how the S&P 500 methodology of market capitalization weighting came to be, and how, unlike popular performance claims, the method is based on ease of calculation, speculative assumptions, arbitrary methods, scientific and statistical inconsistencies, lack of true purpose, axiomatic conflicts, unwarranted complexity, a disproportionate focus on weights, naive statistical approaches and upward biases.

In its current form, the S&P 500 method is erroneous, has survivorship bias, amplifies market risk, does not offer the diversification, and has been instrumental in propagating a design error across the world of investments, offering sub-optimal solutions to global investors and asset owners, creating an unintended misrepresentation that has harmed and continues to harm the global capital markets.

The course illustrates the case of Polya’s urn, a mathematical thought experiment to highlight the design gaps in the incumbent indexing method, why Active performance and S&P market capitalized benchmarks passive performance are two incomparable approaches, and how logic, mathematics, and physics can help the industry build better indices and assist active asset managers to generate alpha and move to a pay-for-alpha fee model.

Bibliografie:
 1. - R. Vaughan, “A Discourse of Coin and Coinage”, 1675;
 2. - W. Fleetwood, “Chronicon Preciosum”, 1707;
 3. - F. Y. Edgeworth, “A Defence of Index-Numbers”, The Economic Journal, 1896;
 4. - C,. M. Walsh, “The Measurement of General Exchange-Value”, Macmillan, 1901;
 5. - S. A. Nelson, “The Abc Of Stock Speculation”,1903;
 6. - Fisher, “The Best Form of Index Number”, American Statistical Association Quarterly, 1921;
 7. - Fisher, “The Making of Index Numbers: A Study of Their Varieties, Tests, and Reliability”, Houghton Mifflin Company, 1922;
 8. - W. P. Hamilton, “The Stock Market Barometer”, 1922,
 9. - Cowles 3rd, “Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, 1933;
 10. - H. M. Gartley, “Profits in the Stock Market”, 1935,
 11. - P. Greiner, “Encyclopedia of Stock Market Techniques”, 1963,
 12. - W. A. Chance, “A Note on the Origins of Index Numbers”, The Review of Economics and Statistics, 1966;
 13. - G. Bishop, “The Dow Theory Revisited”, Reason, 1974;
 14. - W. E. Diewert, “The early history of price index research”, NBER, 1998;
 15. - H. D. Taylor, L. Taylor George Pólya: master of discovery 1887–1985;
 16. - Dale Seymour Publications, 1993 ;
 17. - P. v. d. Lippe, Chain Indices: A Study in Price Index Theory, Statistisches, Bundesamt, 2001.

Tema IV. Politica de remunerare a societăților de servicii de investiții financiare

Lector: Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Descriere: Acest curs va trece în revistă cerințele legale aplicabile politicii de remunerare a societăților de servicii financiare, cerințe legale intrate în vigoare în anul 2022 ca urmare a adoptării Legii 236/2022. Prezentarea va include deopotrivă și referințe la cele mai bune practici în domeniu, precum și detalii aduse de ghidurile europene în materie.

Bibliografie:
 1. Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Partea I, nr. 737 din 22.07.2022);
 2. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-2621_final_report_eba-esma_on_srep_guidelines_under_ifd.pdf

Tema V. Impactul noutăților legislative în rândul actorilor pieței de capital(2 module)

Lector: Horia Gusta, președinte AAF/ director CASS - Muntenia Invest;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Structura:
1. Modificările aduse OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor de Legea nr. 239/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital;

2. Modificările aduse OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor de Legea nr. 237/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
3. Modicările aduse Legii 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative de Legea 237/2022;
4. Modificările aduse Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă de Legea 237/2022;
5. Impactul Ordinului ASPAAS nr. 123/2022 privind componenţa Comitetului de audit;
6. Impactul noilor prevederi legislative asupra administratorilor de portofolii individuale de investiții ;
7. Impactul Normei ASF nr. 2/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014.

Bibliografie:
 1. - Legea nr. 239/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital (Partea I, nr. 735 din 21.07.2022).
 2. - Legea nr. 237/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (Partea I, nr. 741 din 22.07.2022).
 3. - Ordinul ASPAAS nr. 123/28.04.2022, privind componența Comitetului  de audit;
 4. - Norma ASF nr.2/20.01.2022, pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20.06.2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1.286/2014;
 5. - Regulamentului (UE) nr. 575/2013  al Parlamentului European și al Consiliului din 26.06.2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 6. - Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.11.2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr.806/2014.

Tema VI. Administrarea portofoliului( 2 module)

Lector: Dr. Mugur Popescu, CFA, Board Member CFA România, Director Investiții BCR Pensii, S.A.F.P.P. SA
Durata: 2 ore
Structura:
A.Setare și atingere obiective de investiții
1. Procesul de administrare a investițiilor
2. Politica de investiții
3. Obiective investiții
4. Constrangeri investiții
5. Managementul riscului
6. Exemplu practic 1 – Proces investițional administrator investitor instituțional
7. Exemplu practic 2 – Proces investitional admininstrator de fonduri mutuale

B. Alocarea activelor
1. Managementul activ de portofoliu si valoarea adaugată
2. Alocarea activelor si decizii în adminstrarea portofoliului
3. Principii de alocare a activelor
4. Implementarea deciziilor
5. Rebalansare
6. Exemplu practic de alocare strategică active pentru un investitor instituțional
7. Exemplu practic – Estimare randament conform alocării strategice
8. Factori de risc care pot genera randament.

Tema VII. Noutăți din domeniul protecției datelor cu caracter personal(GDPR) aplicate în 2022

Lector: Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, conferențiar universitar doctor, Universitatea de  Medicină Farmacie Științe și Tehnologie „G.E. Palade” Tg. Mureș
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Descriere: Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, având un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul pieței de capital. Această prezentare își propune să atingă aspectele de noutate apărute în 2022 reieșite din practică și comunicatele ANSPDCP. Totodată caută să aprofundeze aspecte precum gestionarea incidentelor la adresa securității datelor dar și gestionarea relației cu autoritatea de control.
Structura:
1. Aspecte de noutate din domeniul protecției datelor cu caracter personal: Statistici și Sancțiuni aplicate 2022;
2. Date statistice despre incidente. Problematici care pot apărea;
3. Gestionarea incidentelor la adresa protecției datelor. Planul de reacție;
4. Raportarea incidentelor la ANSPDCP

Tema VIII. Finanțarea participativă. O alternativă viabilă la formele clasice de finanțare 

Lector: Otilia Livia Loidl, Senior Compliance Officer, Deputy Head of Distribution Compliance Europe, Allianz Global Investors GmbH, Munich;
Prezentare: limba română;
Durata: 2 ore;
Structura:
1. Ce este finanțarea participativă;
2. Cadrul de reglementare;
3. Crowdlending și crowdinvesting;
4. Cerințe de autorizare și funcționare;
5. Diferențe față de formele clasice de finanțare;
6. Concluzii.

Bibliografie:
 1. - Regulamentul(UE) 2020/1503 al Parlamentului European si al Consiliului din 07.10.2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937;
 2. - EBA - RTS on credit scoring and pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for Crowdfunding Service Providers, 29.04.2022;
 3. - ESMA – draft RTS under the European crowdfunding service providers for business Regulation;
 4. - Legea nr. 244/2022 din 20.07.2022, privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7.10.2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937;
 5. - ESMA – FAQ on the European crowdfunding service providers for business Regulation, 20.05.2022;
 6. - Innovate forms of project financing under the conditions of globalization – Kovalova, Poradova;
 7. - Analysis of the Crowdfunding European Market: Performance and Perspectives – Luft , Weinert;
 8. - ECSPR – Guide to the European Crowdfunding Regulation – Bird & Bird, sept.2022.

Tema IX. Noutăți legislative 2022 în contextul obligațiilor legale impuse de A.S.F. pe tema “Spălarea banilor și sancțiuni internaționale”

Lector: Radu Ion, expert conformitate BCR;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Descriere: Tematica pune accent pe tendințele și schimbările produse în cadrul de reglementare din perioada Septembrie 2021- Septembrie 2022.
Structura:
1. Identificarea și evaluarea riscurilor
2. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor
3. Raportarea tranzacțiilor
4. Răspunderi și sancțiuni
5. Sancțiunile internaționale
6. Exemple și studii de caz

Bibliografie
 1. - Legea nr.129/2019 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216157

Art. 24. (4) Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).  Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(5) În funcție de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea și natura activității, entitățile raportoare includ, în procesul de instruire a angajaților, participarea la programe speciale de formare permanentă având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

 1. - Reg. A.S.F. nr.13/2019 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/220791

Art.11. Recrutarea și instruirea angajaților:
(4) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate:
a) cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;
b) au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
c) au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
d) cunosc în întregime cerințele de raportare;
e) cunosc cerințele legale în materie de prevenire și combatere a SB/FT;
f) cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
g) conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia în cazul producerii riscurilor.

Tema X. Instrumente financiare derivate

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română
Durata: 3 ore
Structura:
1. Swap-uri pe acțiuni, curs de schimb și rata dobânzii
2. Contracte forward pe rata dobânzii
3. Contracte pentru diferențe
4. Instrumente financiare pentru transferul riscului de credit
5. Opțiuni
6. Studii de caz   

Bibliografie:
 1. - John Hull, Option, Futures and Other derivatives.

Tema XI. Interacțiuni între piețele bursiere

Lector: Claudiu Cazacu, International Markets Strategy Consulting
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Descriere: Interacțiuni între piața bursieră românească(indicele BET), piața bursieră germană(indicele DAX) și piața americană (S&P500)

Tema XII. Reglementări ESG

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Structura:
1. Ce sunt factorii ESG
2. Obligațiile de transparență pentru companii
3. Obligațiile de transparență pentru participanții care administrează portofolii și oferă consultanță de investiții
4. Incorporarea factorilor ESG în decizia de investiții.

Bibliografie:
 1. - Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.11.2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare;
 2. Sinteză privind regulamentul (UE) 2019/2088;
 3. - Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088
 4. - Evaluarea investițiilor durabile din punct de vedere al mediului (Sinteză privind Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile);
 5. - Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 06.04.2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice.
 6. - Directiva 2014/95/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 22.10.2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari;
 7. - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea;
 8. - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937;
 9. - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene sau EuGB;
 10. - Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation;
 11. - ESAs provide clarifications on key areas of the RTS under SFDR.

Tema XIII. Spălarea banilor și sancțiuni internaționale pentru funcțiile de conducere

Lector: Radu Ion, expert conformitate BCR
Prezentare: limba română
Descriere: Tematica pune accent pe tendințele și schimbările produse în cadrul de reglementare din perioada Septembrie 2021- Octombrie 2022.
Structura:
1. Identificarea și evaluarea riscurilor
2. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor
3. Raportarea tranzacțiilor
4. Răspunderi și sancțiuni
5. Sancțiunile internaționale
6. Exemple și studii de caz

Bibliografie
 1. - Legea nr.129/2019 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216157
 2. - Reg. A.S.F. nr.13/2019 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/220791

Tema XIV. Analiza financiară. Analiza grupurilor - Modul dedicat funcțiilor de conducere

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Structura:
Analiza grupurilor
1. Consolidarea situaților financiare
2. Fuziuni și achiziții
3. Tranzacții intragroup

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Tarif: 700 RON/participant. Se acordă 10% reducere pentru persoane juridice care înscriu cumulat minim 5 participanți (FPC3.2022 și FPCCOND3.2022)

Tariful se va achita în contul:

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Scurta descriere a programului:

 1. Participanții vor putea vizualiza temele offline, non-stop, pe platforma de client cursuribursa.ro
 2. Prezența va fi confirmată zilnic. Monitorizarea prezenței se face până în 30.12.2022
 3. La finalul programului, la cerere, beneficiezi în limita a 30 minute, de ”ședințe de consultări” cu lectorul pentru clarificarea tuturor nelămuririlor.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu titlul "Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcții de conducere", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2010. Pentru obținerea acestuia sunt necesare minim 15 ore de pregătire, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii și la alegere din tematica facultativă.

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PJ (descarca documentul);
 2. formular înscriere angajați (descarca documentul);
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PF (descarca documentul);
 2. copie a actului de identitate;
 3. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau se transmit la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. email: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )