Chat

Newsletter
Imagine simbol curs CIF4.2023

Consultant de Investiții

Perioadă: 03 aprilie -28 aprilie 2023
Examen: 09.05.2023
Cod curs: CIF4.2023
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 50 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă consultanță de investiții în legătură cu serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Descriere generală și serii de curs programate în 2024, click AICI

Grup țintă

Programul de formare profesională inițială "Consultant de Investiții" se adresează personalului intermediarilor care furnizează servicii de consultant de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a autorizației A.S.F.

Stagiu de practică

Stagiul de practică din cadrul acestui program de pregătire profesională constă în întocmirea unui proiect final cu o temă propusă de lectorii ASFM.

Proiectul va fi elaborat având la bază infomațiile teoretice și exercițiile practice desfășurate pe parcursul programului, alături de studiul individual realizat în afara orelor de curs de către participanți.

Cursanții vor primi la începutul programului suportul de curs în format video și vor fi informați care este tema proiectului final.

Pe toată perioada stagiului de practică, cursanții vor beneficia de tutoriat din partea lectorilor ASFM desemnați, care vor realiza și evaluarea proiectelor finale.

Proiectul va fi predat înainte de examenul grilă și doar cursanții care l-au elaborat și transmis organismului de formare profesională vor putea susține și examenul grilă.

Organizarea stagiului de practică are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice predate în cadrul programului și dezvoltarea unor competențe profesionale pe care participanții la curs pot să le aplice în concordanță cu specializarea și entitatea pentru care se instruiesc. Mai multe detalii despre stagiul de practică, inclusiv lectorii desemnați pentru tutoriat și evaluarea proiectelor găsești AICI.

Testimoniale ( Click pentru detalii )

S.G.: Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.

M.C.: Foarte bună platforma, organizarea, conținutul și customer support-ul. Mulțumesc!

R.U.: Recomand acest curs pentru oricine își dorește aprofundarea cunoștințelor, dar și pentru obținerea calificării de consultant de investiții. Cei mai bine investiți bani sunt în educația personală, așadar îndemn pe oricine este interesat în obținerea calificării de consultant de investiții, să nu ezite să contacteze AS Financial Markets.

R.M.: Este un curs foarte bine structurat, care oferă o cantitate de informații impresionantă, informații prezentate în mod foarte profesionist de lectori credibili, care activează exact în domeniile despre care predau și care au o experiență vastă și o probitate profesională de excepție. Platforma de curs este bine pusă la punct și suficient de accesibilă, chiar și de pe dispozitivele mobile. Cursul are o puternică componentă teoretică și legislativă, absolut necesară pentru un profesionist practicant în domeniul consultanței de investiții.

C.P.: Da! Profesionalism.

I.C.: Da, aș recomanda pentru cei interesați de educația financiară proprie (în cazul în care nu este o obligație prin natura job-ului)

L.U: Cursul de consultant de investiții oferă informații de calitate într-o structură bine organizată. Suportul echipei de instruire a fost prompt și util, iar lectorii au avut o prezentare excelentă a materiei. Recomand cu încredere acest curs pentru cei interesați de investiții.

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul este structurat în 21 module (teorie și studii de caz), astfel:

Capitol 1. Instrumente financiare (2 module - 4 ore)    
 • 1.1. Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II
 • 1.2. Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II
 • 1.3. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar ASF vs BNR
 • 1.4. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe
 • 1.5. Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.6. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.7. Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.8. Instrumente financiare derivate: tipuri , caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.9. Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare
 • 1.10. Studii de caz.
Capitol 2. Organizarea și funcționarea pieței de capital (2 module - 4 ore)
 • 2.1. Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pieței de capital
 • 2.2. Structura pieței financiare – piața monetară și piața de capital
 • 2.3. Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital – funcțiile pieței financiare, clasificarea piețelor financiare
 • 2.4. Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente; naționale/regionale/ globale etc.)
 • 2.5. Principalii participanți la piața de capital
 • 2.6. Interferențe între participanți
 • 2.7. Entități cu rol de reglementare și supeveghere – ASF, BNR, ESMA, EBA
 • 2.8. Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II
 • 2.9. Studii de caz.
Capitol 3. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare-sfera de aplicabilitate (1 modul - 2 ore)
 • 3.1. Cadru de reglementare și definiții
 • 3.2. Cerințe de organizare și de operare
 • 3.3. Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
 • 3.4. Servicii și activități de investiții: principale și adiacente
 • 3.5. Furnizarea serviciilor și activitătilor de investiții în funcție de tipul de client: testarea clientilor
 • 3.6. Testul de oportunitate
 • 3.7. Testul de adecvare
 • 3.8. Studii de caz.
Capitol 4. Finanțe comportamentale (2 module - 3 ore)
 • 4.1. Introducere în Finanțe Comportamentale
 • 4.2. Erori, predispoziții, predilecții, tendințe (bias-uri) în procesul decizional
 • 4.3. Erori sistematice de gândire cauzate de Perseverența în gândire
 • 4.4. Erori cauzate de procesarea informației
 • 4.5. Erori cauzate de factori emoționali
 • 4.6. Studii de caz.                                                                
Capitol 5. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare (1 modul - 2 ore)
 • 5.1.Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT)
 • 5.2.Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
 • 5.3.Piețe de creștere pentru IMM-uri
 • 5.4.Operator independent (SI)
 • 5.5.Formator de piață (Market maker)
 • 5.6.Studii de caz.
Capitol 6 Managementul portofoliului de investiții (2 module - 4 ore)
 • 6.1. Politici de investiții
 • 6.2. Setare și atingere obiective de investiții
 • 6.3. Alocarea activelor
 • 6.4. Diversificarea portofoliului
 • 6.5. Ajustarea performanței la riscuri.
Capitol 7. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii (1 modul - 2 ore)
 • 7.1. Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare:
 • •    documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
 • •    documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
 • •    alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile și activitățile de investiții furnizate)
 • 7.2. Informare privind costurile serviciilor și activităților de investiții
 • 7.3. Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activităților de investiții
 • 7.4. Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
 • 7.5. Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice
 • 7.6. Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
 • 7.7. Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
 • 7.8. Informare privind politica de management al reclamațiilor
 • 7.9. Studii de caz.   
Capitol 8. Principiul celei mai bune execuții: Best execution (1 modul - 2 ore)  
 • 8.1. Noțiune și aplicabilitate
 • 8.2. Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar
 • 8.3. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
 • 8.4. Reguli de executare a ordinelor clienților
 • 8.5. Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării
 • 8.6. Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor
 • 8.7. Raportări periodice
 • 8.8. Studii de caz.   
Capitol 9. Abuzul de piață (1 modul - 3 ore)    
 • 9.1. Cadrul legal
 • 9.2. IF în scop MAD
 • 9.3. Regimul informațiilor privilegiate
 • 9.4. Comportamente legitime
 • 9.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
 • 9.6. Tipuri de insideri și lista insiderilor
 • 9.7. Tranzacțiile managerilor
 • 9.8. Publicarea informațiilor privilegiate
 • 9.9. Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
 • 9.10. Sondarea de piață
 • 9.11. Manipularea de piață și STOR
 • 9.12. Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
 • 9.13. Practici de piață acceptate
 • 9.14. Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
 • 9.15. Sancțiuni
 • 9.16. Studii de caz.      
Capitol 10. Formarea profesională a personalului care oferă consultanță de investiții (1 modul - 1 oră)
 • 10.1. Cerințe de calificare
 • 10.2. Cerințe de experiență
 • 10.3. Formarea profesională continuă
 • 10.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților.
Capitol 11. Prevenirea și combaterea spălarii banilor (1 modul - 2 ore)
 • 11.1. Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor
 • 11.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple
 • 11.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice
 • 11.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte
 • 11.5. Studii de caz.
Capitol 12. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare (2 module - 4 ore) 
 • 12.1. Calculul bazei impozabile
 • 12.2. Obligații de declarare
 • 12.3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
 • 12.4. Cote și termene de plată.
Capitol 13. Simulări consultanță (1 modul - 1 oră)
Capitol 14. Indici bursieri ( 1 modul - 2 ore)
 • 14.1. Construcția indicilor bursieri
 • 14.2. Calculul indicilor bursieri
 • 14.3. Indici naționali și indici reprezentativi
 • 14.4. Indici pe piața de capital din România.
Capitol 15. Instrumente financiare derivate ( 1 modul - 3 ore)
 • 15.1. Swap-uri pe acțiuni, curs de schimb și rata dobânzii
 • 15.2. Contracte forward pe rata dobânzii
 • 15.3. Contracte pentru diferențe
 • 15.4. Instrumente financiare pentru transferul riscului de credit
 • 15.5. Opțiuni.
Capitol 16. Depozite și produse structurate (1 modul - 2 ore)
 • 16.1. Depozite structurate
 • 16.2. Produse structurate.

Legislație ( Click pentru detalii )

1. Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane fizice la A.S.F., conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019

1.1.Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 a) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

 b) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

c) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de evaluare cu care are o relaţie contractuală;

d) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

e) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

f) să prezinte toate documentele prevăzute la alin. (2).

1.2.Documente pentru autorizare.

În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul A.S.F., solicitantul persoană fizică va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 14, a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, însoţită de următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă;

b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018;

c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;

d) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora;

e) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), întocmită conform anexei nr. 15;

f) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

g) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

2. Condiții și documente de autorizare consultanți de investiții persoane juridice la A.S.F. conform regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

2.1.Pentru a fi autorizat de A.S.F., consultantul de investiţii, persoană juridică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie constituit sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

b) să respecte prevederile incidente prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) să aibă un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referinţă comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

d) acţionarii/asociaţii să respecte condiţiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/1.946;

e) să respecte prevederile art. 6 lit. a) şi c);

f) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare;

g) societatea să aibă cel puţin un angajat prin care îşi desfăşoară activitatea şi care:

(i) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d)-f) şi art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018;

(ii) să nu deţină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I, o participaţie calificată într-o societate implicată pe piaţa de capital sau să nu fie salariat ori să nu deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia consultantului de investiţii, persoană juridică;

(iii) să nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrală sau locală;

h) să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională prin care să asigure clienţilor un grad

echivalent de protecţie, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

i) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 130 alin. (1).

2.2.Documente pentru autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite A.S.F. cererea întocmită conform anexei nr. 16, însoţită de următoarele documente:

a) documentele şi informaţiile prevăzute în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1945;

b) documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 pentru membrii structurii de conducere, cu excepţia documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943;

c) lista valorilor mobiliare şi a unităţilor de fond deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acţionar/asociat care deţine în societate o participaţie calificată şi angajat al societăţii prin care îşi desfăşoară activitatea sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri;

d) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz;

e) copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;

f) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 şi declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 129 lit. g), întocmită conform anexei nr. 17, pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

h) copia actului de studii şi a altor certificate relevante deţinute, certificate pentru conformitate de către deţinătorul acestora pentru personalul societăţii care prestează servicii de consultanţă;

i) asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere:

 1. 1.a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)(WORD) sau
 2. 1.b. Formular de înscriere persoană fizică(doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copia actului de identitate
 4. 3. Copie diplomă studii superioare
 5. 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro , în contul societății sau contul de client persoană fizică sau trimise la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 1000 lei/participant(plus TVA)

se va achita în contul Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262,

 1.  IBAN(RON): RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2.  IBAN(EUR): RO49BTRLEURCRT0503278301

- Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.

- Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic;
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. înscriere la examen;
 6. certificat de absolvire online sau in format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Profilul "Consultantului de Investiţii"

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. cunoştinte microsoft office;
 4. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 5. experienţă pe piaţa de capital constituie un avantaj.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

(Click pentru detalii)

Programe de pregătire și perfecționare profesională continuă asociate funcției  “Consultant de Investiții”, recomandate de AS Financial Markets

 1. Interpretarea datelor macroeconomice, perioada 05.08.2024-08.08.2024, durata 8 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 2. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie, perioada 21.08.2024-22.08.2024, durata 4 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 3. Active digitale, perioada 26.08.2024-28.08.2024, durata 7 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 4. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare, perioada 28.08.2024-29.08.2024, durata 4 ore,  590 lei. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 5. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)), perioada 02.09.2024-05.09.2024, durata 10 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 6. Interacțiunile dintre piețele financiare, perioada 02.09.2024-05.09..2024, durata 10 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 7. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare, perioada 09.09.2024-10.09.2024, durata 4 ore. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Doctor în Finanțe
 8. Analiză financiară, perioada 09.09.2024-12.09.2024, durata 10 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 9. Evaluarea și administrarea riscului cibernetic în cadrul societăților financiare, perioada 10.09.2024-11.09.2024, durata 4 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 10. Implementarea standardelor IFRS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12), perioada 25.09.2024-26.09.2024, durata 4 ore. Lector: dr. C.T.- lector internațional
 11. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective, perioada: 11.11.2024-13.11.2024, durata 6 ore. Lector: Teodor-Adrian Morar-Triandafil, Doctor în Economie
 12. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale, perioada 25.11.2024-26.11.2024, durata 4 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional.

ASFM Newsletter - (click pentru abonare)

 1. 15.07.2024-19.07.2024, Documente ONPCSB importante privind combaterea spălării banilor!
 2. 08.07-12.07.2024, Raport FATF privind activele virtuale și alte noutăți AML importante!
 3. 01.07-05.07.2024, Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.rohttps://cursuribursa.ro/news

 1. Ghiduri importante ONPCSB privind combaterea spălării banilor, 21.07.2024 (Detalii aici)
 2. Considerente GDPR cu privire la includerea CNP-ului în facturi, 15.07.2024 (Detalii aici)
 3. Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor,  08.07.2024 (Detalii aici)
 4. Raport FRA – „GDPR în practică – Experiențe ale autorităților de protecție a datelor”, 30.06.2024 (Detalii aici)
 5. Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar, 17.06.2024 (Detalii aici)
 6. Raport EBA privind utilizarea IBAN-urilor virtuale, 01.06.2024 (Detalii aici)
 7. EBA publică proiectele finale de standarde tehnice în conformitate cu Regulamentul MiCAR, 11.05.2024 (Detalii aici)
 8. Actualizarea riscurilor ESA: riscurile rămân ridicate în sistemul financiar al UE, 01.05.2024 (Detalii aici)
 9. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu, 01.05.2024 (Detalii aici)
 10. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”, 16.04.2024 (Detalii aici)
 11. Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști(Roxana Păunescu), 14.04.2024 (Detalii aici)
 12. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (Detalii aici)
 13. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (Detalii aici)
 14. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 31.03.2024 (Detalii aici)
 15. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (Detalii aici)
 16. Provocările și erorile des întâlnite în implementarea cadrului IFRS, 05.03.2024 (Detalii aici)
 17. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (Detalii aici)
 18. Impozitarea veniturilor din investiții: baza de calcul CASS și impozitarea câștigurilor nerezidenților prin intermediari rezidenți, 14.11.2023 (Detalii aici)
 19. Investiții cu randament pozitiv și negativ în 2024, prin prisma teoriei relativității aplicată pe piețele financiare, 03.11.2023 (Detalii aici)
 20. Profilul de risc al unui investitor: cum se determină pe baza toleranței la risc? 07.07.2023 (Detalii aici)
 21. Top 10 cele mai bune documentare financiare pe care nu trebuie să le ratezi, 25.06.2023 (Detalii aici)
 22. Legătura dintre tipul de personalitate și luarea deciziilor de investiții, 28.04.2023 (Detalii aici)
 23. Consultant de investiții: rol și responsabilități, competențe necesare, 26.03.2023 (Detalii aici)
 24. ETF-urile și ”Ușa Disco”, 28.02.2023 (Detalii aici)
 25. Impozitarea veniturilor din investiții – 13 aspecte importante pe care trebuie să le știi, 31.10.2022 (Detalii aici)
 26. 5 aspecte de care să ții cont atunci când îți alegi cursurile online, 26.07.2022 (Detalii aici)

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro

Test liber care apare pe pagina cursurilor CIF
Trei bănci oferă următoarele cotații în AUDUSD. De la ce bancă cumparați AUD?
 • 0.5268/73;
 • 0.5272/77;
 • 0.5274/79.
Furnizarea de servicii de investiții financiare cu consultanță presupune efectuarea următoarelor teste de către intermediar:
 • Test de oportunitate
 • Test de adecvare
 • Atât test de oportunitate, cât și test de adecvare
Un contribuabil a investit printr-un intermediar 23.000 RON într-un ETF (Exchange Traded Fund) în luna ianuarie 2023, iar în luna iulie 2023 vinde unitățile de fond la un preţ de 27.000 RON. Impozitul în acest caz este:
 • 400 lei;
 • 40 lei;
 • 120 lei.