Chat

Newsletter
Imagine simbol curs POIC7.2024

Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare

Perioadă: 01.07.2024-31.07.2024
Examen: 08.08.2024
Cod curs: POIC7.2024
Program de formare profesională inițială (studii medii)
Locația și durata de desfășurare: online, 40 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

 

Obiective

Programul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care oferă informații privind serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019,  Regulamentului A.S.F/ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Descriere generală și serii de curs programate în 2024, click AICI

Grup țintă

Programul se adresează personalului intermediarilor care furnizează informații directe clienților firmei de investiții și care trebuie sa facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de a activa la un S.S.I.F./Instituție de credit.

Descriere

Oferirea de informatii privind activitățile și serviciile de investiții financiare, respectiv privind instrumentele financiare reprezintă o activitate supusă unor standarde de cunoștințe, competență și experiență profesională, începând cu intrarea în vigoare a Legii nr. 126/2018.

Personalului firmelor de investiții care interacționează direct cu clienții/ clienții potențiali ai intermediarului, fie la inițiativa clientului, fie la inițiativa firmei de investiții,  îi sunt aplicabile standardele profesionale de oferire de informații.

Cursul își propune ca obiectiv dobândirea de cunoștințe și competențe pentru personalul care ofera informații privind serviciile și activitățiile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare conform prevederilor Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F./ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Cursul de adresează personalului intermediarilor care furnizează informații directe clienților firmei de investiții și care trebuie să facă dovada absolvirii unui program de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Testimoniale ( Click pentru detalii )

S.O.: Informația reprezintă putere! Aceste cursuri reprezintă un pilon de cunoștințe obligatoriu.

Gabi: Cursul este foarte bogat în informații, cu multe exemple și situații practice, care ajută la asimilarea mai ușoară a acestora. Lectori de înaltă ținută profesională.  De asemenea,  posibilitatea accesării cursurilor inclusiv prin intermediul telefonului mobil este o facilitate foarte bună!

A.L. Recomand acest curs pentru faptul că este foarte vast în informații și l-am regăsit foarte util. De asemenea, menționez că am beneficiat de suport permanent, ceea ce m-a ajutat foarte mult.Felicitări pentru felul în care faceți lucrurile să se întâmple!

A.M.I.: Aș recomanda acest curs persoanelor care vor să pășească in domeniul investițiilor.

A.S.A.: Recomand acest curs cu încredere deoarece îți oferă tot ajutorul de care ai nevoie în etapa initiala de formare profesioanală. Atât lectorii din cadrul cursului cât și reprezentații ASFM sunt mereu pregătiți și gata să îți sară în ajutor și asta face diferența.

A.N.A.: Vă recomand cu onestitate acest curs "Personal care oferă informații..." întrucât vă oferă o mai bună înțelegere asupra elementelor ce țin de sfera investițiilor.

DDM: Recomand acest curs, Informațiile sunt explicate clar și pe larg.

K.S.: Da, aș recomanda acest curs și altor persoane. Mi se pare că este un curs în care se abordează într-un mod dezvoltat tema și obiectivele sale, pe înțelesul tuturor, cu exemple și studii ce ne ajută să înțelegem mai bine acest mecanism înglobând tot ce ar trebui să știu o persoană care oferă informații în cadrul serviciilor financiare.

TD.: Da. Recomand cursul și altor persoane, mai ales celor care sunt noi în acest domeniu și încearcă să își înceapă o carieră.

IP.: Din punctul meu de vedere, da, aș recomanda cursul urmat din mai multe motive: - informațiile sunt prezentate într-un mod eficient; - lectorii au dat dovadă de o cunoaștere vastă în domeniu; - ajută la cunoașterea termenilor de investiții în instrumente financiare; - etc.

D.O.: Cursul "Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare" este unul bine organizat si explicit, prin intermediul acestuia poti invata multe despre tot ceea ce tine de piata de capital, sau poti profunda cunostintele detinute deja.

A.N.: Un curs foarte util și ușor de înțeles.

I.O.: Îl voi recomanda categoric: pentru profesionalismul lectorilor, pentru comunicarea deschisă și pentru consilierea pe tot parcursul interacțiunii.

A.D.: Recomand acest curs intrucât prezintă informația foarte structurat, ai suport din partea lectorilor și la final, chiar pleci cu multe cunoștințe ce te pot ajuta in desfășurarea activității!

P.V.: Consider că ORICE nou angajat în industria serviciilor de investiții ar trebui să parcurgă acest curs înainte de orice altă pregătire (proceduri, legi, regulamente etc.), este deosebit de util și up-to-date cu cele mai noi cerințe în domeniu (ex.modificări legislative etc.). Constituie baza pe care apoi se poate constui orice.

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul este structurat în 13 module, astfel:

Capitol 1. Instrumente financiare  (2 module - 4 ore)
 • 1.1. Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II1.2. Diferențe de abordare MIFID I vs MIFID II
 • 1.3. Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar
 • 1.4. Instrumente non-complexe vs instrumente complexe
 • 1.5. Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.6. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; Instrumente cu venit fix(debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare; Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare; Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.7. Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.8. Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 1.9. Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/ viitoare, limite de previzionare
 • 1.10. Studii de caz.
Capitol 2. Organizarea și funcționarea pieței de capital (2 module - 4 ore)
 • 2.1. Arhitectura pieței de capital - parte a pieței financiare; Rațiunea apariției/ existenței pietei de capital
 • 2.2. Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital
 • 2.3. Impactul factorilor externi asupra piețelor financiare (valori economice, evenimente naționale/regionale/globale etc.)
 • 2.4. Principalii participanți la piața de capital
 • 2.5. Interferențe între participanți
 • 2.6. Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II
 • 2.7. Studii de caz.
Capitol 3. Firmele de investiții și servicii de investiții financiare – sfera de aplicabilitate (1 modul - 2 ore)
 • 3.1. Cadru de reglementare și definiții
 • 3.2. Cerințe de organizare și de operare
 • 3.3. Clasificarea clienților dpdv. MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
 • 3.4. Servicii de investiții financiare: principale și adiacente
 • 3.5. Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților
 • 3.6. Testul de oportunitate
 • 3.7. Testul de adecvare
 • 3.8. Studii de caz.
Capitol 4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare (1 modul - 2 ore)
 • 4.1. Tipuri de locuri de tranzacționare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare (SMT), Sistem organizat de tranzacționare (SOT)
 • 4.2. Structuri de piețe/ locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
 • 4.3. Piețe de creștere pentru IMM-uri
 • 4.4. Operator independent (SI)
 • 4.5. Formator de piață (Market maker)
 • 4.6. Studii de caz.
Capitol 5. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii (1 modul - 2 ore)
 • 5.1. Informarea clientului – cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii de investiții financiare
 • 5.1.1. Documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor, prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
 • 5.1.2. Documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
 • 5.1.3. Alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate)
 • 5.2. Informare privind costurile serviciilor de investiții financiare
 • 5.3. Informare privind stimulentele aferente serviciilor de investiții financiare
 • 5.4. Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
 • 5.5. Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice
 • 5.6. Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
 • 5.7. Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
 • 5.8. Informare privind politica de management al reclamațiilor
 • 5.9. Studii de caz.
Capitol 6. Abuz de piață (1 modul - 3 ore)
 • 6.1. Cadrul legal
 • 6.2. IF în scop MAD
 • 6.3. Regimul informațiilor privilegiate
 • 6.4. Comportamente legitime
 • 6.5. Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
 • 6.6. Tipuri de insideri și lista insiderilor
 • 6.7. Tranzacțiile managerilor
 • 6.8. Publicarea informațiilor privilegiate
 • 6.9. Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
 • 6.10. Sondarea de piață
 • 6.11. Manipularea de piață și STOR
 • 6.12. Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
 • 6.13. Practici de piață acceptate
 • 6.14. Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
 • 6.15. Sancțiuni
 • 6.16. Studii de caz.
Capitol 7. Prevenirea și combaterea spălării banilor (1 modul - 2 ore)
 • 7.1. Categorii de operațiuni financiare ce intră în sfera faptelor de spălarea banilor
 • 7.2. Prevenirea și detectarea operațiunilor de spălare a banilor; practici și indicatori folosiți, exemple
 • 7.3. Sancțiuni penale pentru persoanele fizice
 • 7.4. Rapoartele privind tranzacțiile suspecte
 • 7.5. Studii de caz.
Capitol 8. Principiul celei mai bune execuții: Best execution (1 modul - 2 ore)
 • 8.1. Noțiune și aplicabilitate
 • 8.2. Executarea ordinelor clienților pe una sau mai multe locuri de tranzacționare – structuri de piață în funcție de tipurile de instrumente financiare tranzacționate de intermediar
 • 8.3. Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
 • 8.4. Reguli de executare a ordinelor clienților
 • 8.5. Informarea clienților de retail – top 5 locuri de tranzacționare și calitatea executării
 • 8.6. Obligația de monitorizare a politicii de executare a ordinelor
 • 8.7. Raportări periodice
 • 8.8. Studii de caz.
Capitol 9. Formarea profesională a personalului care oferă informații/ consultanță privind privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare (1 modul - 1 oră)
 • 9.1. Cerințe de calificare
 • 9.2. Cerințe de experiență
 • 9.3. Formarea profesională continuă
 • 9.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților.
Capitol 10. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare (1 modul - 2 ore)
 • 10.1. Calculul bazei impozabile
 • 10.2. Obligații de declarare
 • 10.3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
 • 10.4. Cote și termene de plată.
Capitol 11. Instrumente financiare derivate (1 modul - 3 ore)
 • 11.1. Swap-uri pe acțiuni, curs de schimb și rata dobânzii
 • 11.2. Contracte forward pe rata dobânzii
 • 11.3. Contracte pentru diferențe
 • 11.4. Instrumente financiare pentru transferul riscului de credit
 • 11.5. Opțiuni.

Legislație ( Click pentru detalii )

Persoana fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituții de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, se notifică în prealabil A.S.F. și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA. Prin excepție, o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F., pentru o perioadă de maxim 1 an.
 2. să aibă cel puțin studii medii;
 3. să nu dețină o participație calificată și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit;
 4. să nu fie agent delegat;
 5. să nu fi fost sancționată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
 6. să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.
 7. să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct.17 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Formular de înscriere persoană juridică (PDF) / (WORD) sau persoană fizică (PDF)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copie diplomă studii medii
 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client persoană fizică sau se transmit la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 690 lei/participant(plus TVA), 

se va achita în contul Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262,

 1.  IBAN(RON): RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2.  IBAN(EUR): RO49BTRLEURCRT0503278301

- Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.

- Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Avantaje oferite de AS Financial Markets. Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic;
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
 3. camera de discuții /suport din partea AsFM;
 4. suport IT;
 5. înscriere și rezultate afișate instantaneu la examen; 
 6. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Profilul personalului care oferă informații privind instrumentele financiare

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare;
 2. cunoştinţe limba engleză;
 3. perseverenţă şi atitudine pozitivă;
 4. experienţa pe piaţa de capital constituie un avantaj.
 5. pot presta activitatea și persoanele care dețin atestatul "Personal care  oferă consultanță privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele SSIF".

Certificatul de absolvire

Certificatul se eliberează conform regulamentului A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Observație: Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesionala inițială, avizat A.S.F./B.N.R.

Bonus premianți!

Participanții care promovează examenul cu nota 10.00, primesc GRATUIT, din partea AS Financial Markets, manualul “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”. Acesta conține 343 de pagini de informații prețioase din domeniul financiar-bancar și al pieței de capital, pe care persoanele cu aceste profesii le pot aplica la job. 
Manualul a fost elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets, este avizat de B.N.R (2021) și este singura lucrare de acest fel tipărită la nivel național.
Dacă nu ai urmat cursul de formare profesională, dar dorești să-ți aprofundezi cunoștințele, poți achiziționa manualul la prețul de 200 de RON.  Pentru comenzi, contactează-ne la adresa de email: office@cursuribursa.ro sau la telefon: +40-369.404.124 sau de la Librăria Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

(Click pentru detalii)

Programe de pregătire și perfecționare profesională continuă asociate funcției  “Personal care  oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare”, recomandate de AS Financial Markets

 1. Interpretarea datelor macroeconomice, perioada 05.08.2024-08.08.2024, durata 8 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale.
 2. Active digitale, perioada 26.08.2024-28.08.2024, durata 7 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 3. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)), perioada 02.09.2024-05.09.2024, durata 10 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 4. Interacțiunile dintre piețele financiare, perioada 02.09.2024-05.09.2024, durata 10 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 5. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare, perioada 09.09.2024-10.09.2024, durata 4 ore. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Doctor în Finanțe
 6. Analiză financiară, perioada 09.09.2024-12.09.2024, durata 10 ore. Lector: Adrian Codirlașu, CFA, Doctor în Finanțe Internaționale
 7. Evaluarea și administrarea riscului cibernetic în cadrul societăților financiare, perioada 10.09.2024-11.09.2024, durata 4 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional
 8. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective, perioada 11.11.2024-13.11.2024, durata 6 ore. Lector: Teodor-Adrian Morar-Triandafil, Doctor în Economie
 9. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale, perioada 25.11.2024-26.11.2024, durata 4 ore. Lector: C.T., Doctor în Finante, lector internațional

ASFM Newsletter - (click pentru abonare)

 1. 15.07.2024-19.07.2024, Documente ONPCSB importante privind combaterea spălării banilor!
 2. 08.07-12.07.2024, Raport FATF privind activele virtuale și alte noutăți AML importante!
 3. 01.07-05.07.2024, Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.rohttps://cursuribursa.ro/news

 1. Ghiduri importante ONPCSB privind combaterea spălării banilor, 21.07.2024 (Detalii aici)
 2. Considerente GDPR cu privire la includerea CNP-ului în facturi, 15.07.2024 (Detalii aici)
 3. Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor,  08.07.2024 (Detalii aici)
 4. Raport FRA – „GDPR în practică – Experiențe ale autorităților de protecție a datelor”, 30.06.2024 (Detalii aici)
 5. Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar, 17.06.2024 (Detalii aici)
 6. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu, 01.05.2024 (Detalii aici)
 7. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”, 16.04.2024 (Detalii aici)
 8. Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști(Roxana Păunescu), 14.04.2024 (Detalii aici)
 9. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (Detalii aici)
 10. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (Detalii aici)
 11. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, 31.03.2024 (Detalii aici)
 12. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (Detalii aici)
 13. Provocările și erorile des întâlnite în implementarea cadrului IFRS, 05.03.2024 (Detalii aici)
 14. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (Detalii aici)
 15. Impozitarea veniturilor din investiții: baza de calcul CASS și impozitarea câștigurilor nerezidenților prin intermediari rezidenți, 14.11.2023 (Detalii aici).
 16. Top 10 cele mai bune documentare financiare pe care nu trebuie să le ratezi, 25.06.2023 (Detalii aici)
 17. 5 aspecte de care să ții cont atunci când îți alegi cursurile online, 26.07.2022 (Detalii aici)

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro

Test liber care apare pe pagina cursurilor POIC
Legislația privind serviciile de investiții financiare prevede următoarele categorii de clienți:
 • client de retail, investitor profesional și contrapărti eligibile;
 • investitor calificat și client profesional;
 • contrapărți eligibile, investitor calificat și investitor profesional.
Ce este piaţa monetarӑ?
 • Piaţa caselor de schimb valutar
 • Piaţa titlurilor de stat
 • Piaţa plasamentelor de fonduri pe termen de pânӑ la un an