Chat
Imagine simbol cursuri FPC3.2021

Program de pregătire și perfecționare profesională continuă - 2021


(FPC3.2021)

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021, conține cele mai recente tendinţe şi modificări legislative publicate în ultimul an, în care nu vor lipsi teme legate de MIFIDII, MADII, Spălarea banilor sau GDPR, iar lectorii vor detalia aspectele teoretice cu o serie de aplicații practice în domeniu. Ca obiectiv, programul va avea un pronunțat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin prezentarea și analizarea unor studii de caz.


Cursuri programate:

Momentan nu există cursuri programate.