Cursuribursa.ro

Arhivă știri

29.11.2017: Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 28.11.2017 29.11.2017: REGULAMENT nr. 13/ 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative 28.11.2017: Mircea Ursache, ASF: Piaţa de capital românească - integrată deplin la politicile europene 27.11.2017: Mircea Ursache, ASF: Legalizarea unui risc mai înalt al investiţiilor 24.11.2017: Ursache (ASF): Creşterea procentului investiţiilor în acţiuni ale fondurilor de pensii ar putea compensa contribuţia diminuată 24.11.2017: Ursache (ASF): Fondul suveran va avea în jur de 90 de companii 24.11.2017: ESMA a publicat  o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri”  în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul pe piață 24.11.2017: PROIECT Regulament pentru modificarea alin. (1) al art. 25 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile ASF 23.11.2017: Anunţuri reglementări europene/ internaționale 22.11.2017: Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 22.11.2017 20.11.2017: ASF: Valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei, la 30 septembrie 17.11.2017: Anunț selecție în vederea înscrierii în cadrul Grupului Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare 15.11.2017: Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 15.11.2017 15.11.2017: PROIECT REGULAMENT privind abrogarea Regulamentului ASF nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii 14.11.2017: ESMA subliniază riscurile aferente ofertelor inițiale de monede (ICO), pentru investitori și firme 08.11.2017: Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 08.11.2017 03.11.2017: România a fost realeasă membru în Comitetul Executiv al IOPS 01.11.2017: Deciziile adoptate de Consiliul ASF - 31.10.2017 01.11.2017: UPDATE (31.10.2017): ATENȚIONARE ASF privind transferul clasei de bonus-malus în cazul asigurărilor de Răspundere Civilă Auto (RCA) 30.10.2017: Anunţuri reglementări europene/ internaționale 26.10.2017: NORMA nr. 23/ 2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței parti 24.10.2017: Deciziile adoptate de Consiliul A.S.F. - 24.10.2017 24.10.2017: PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative 24.10.2017: PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 9 din 29 mai 2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 20.10.2017: PROIECT NORMA privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară 18.10.2017: Deciziile adoptate de Consiliul ASF - 18.10.2017 18.10.2017: AnunÅ£uri reglementÄri europene/ internaÈionale 18.10.2017: PROIECT NORMÄ pentru modificarea Èi completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea Èi evidenÈa participanÈilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare 18.10.2017: PROIECT NORMÄ privind modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea Èi evidenÈa participanÈilor la fondurile de pensii facultative, cu modificÄrile Èi completÄrile ulterioare 18.10.2017: PROIECT NORMA pentru modificarea și completarea Normei nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, cu modificările și completările ulterioare
1 2 3 ... Ultima pagina

cursuribursa.ro © 2013 - 2017 Toate drepturile rezervate