Cursuribursa.ro

Legislaţia pieţei de capital din România

A. Autoritatea de Supraveghere Financiară,

denumită în continuare A.S.F., este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care a preluat toate atribuțiile și prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Conducerea sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare este asigurată de vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară dl.Mircea Ursache.

Supravegherea exercitată de A.S.F. privind piaţa de capital privește activitatea intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, piețelor de instrumente financiare și depozitarului central, precum și asupra operațiunilor de piață și emitenților, conform prevederilor Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012, privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

B. Operatorii pieţei de capital

Operatorii de piaţă sunt societăţi pe acţiuni care organizează şi administrează pieţele reglementate de instrumente financiare. O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul ca reglementările emise şi supuse aprobarii A.S.F./C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar; c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi reglementările emise de A.S.F./C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitară.

C. Entităţi care efectuează operaţiuni post tranzacţionare

Case de compensare/Contrapărţi centrale sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. Casele de compensare efectuează operaţiunile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea, în conformitate cu reglementările emise de acestea. Contrapărţile centrale sunt entităţi care se interpun între intermediarii din sistem şi care acţionează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce priveşte ordinele lor de transfer. Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează ca şi contraparte centrală.

cursuribursa.ro © 2013 - 2019 Toate drepturile rezervate