Chat

Newsletter

Călin Adrian-Cantemir

Ocupație: Conferențiar universitar doctor, ASE București; Cercetător științific gradul II, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română
Contact: calin.cantemir[at]cursuribursa.ro

Cantemir Călin – ocupă funcția de Cercetător ştiințific gradul II în cadrul Institutului de Prognoză Economică, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română în care desfășoară activități de cercetare științifică. Mai ocupă funcția de Conferențiar universitar doctor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Departamentul de Relații Economice Internaționale, în care desfășoară activități științifice și didactice. În cadrul AS Financial Markets este Lector și desfășoară activități didactice.

 Cantemir deține Diploma de Doctor în Economie și Afaceri Internaționale, Academia de Studii Economice din București (2013), diplomă de masterat în domeniul Managementul Afacerilor Internaţionale (Academia de Studii Economice din Bucureşti), diplomă de licență în domeniile Finanțe și Bănci și Economie și afaceri internaționale (Academia de Studii Economice din Bucureşti).

A participat în calitate de membru la mai multe proiecte de cercetare cu teme legate de Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național, Modelarea non-lineară a impactului crizei asupra interacțiunilor dintre piețele financiare și variabilele macroeconomice ale piețelor din Europa Centrala și de Est, Rolul capitalului de risc în sprijinirea spiritului antreprenorial. Este autorul și co-autorul a numeroase articole, lucrări științifice și cărți de specialitate în domeniul economiei, pieței de capital, investițiilor și riscurilor.

Cursurile lectorului

București, Blv. Eroilor, nr.18

București, Blv. Eroilor, nr.18

București, Blv. Eroilor, 18

București, Blv. Eroilor, 18

București, B-dul Eroilor, nr.18

București, Blv. Eroilor, nr.18

online

CIF10.2020 - Consultant de Investitii

17 august - 28 august 2020

online

CIF11.2020 - Consultant de Investitii

14 septembrie - 25 septembrie 2020

online

CIF14.2020 - Consultant de investiții

03 decembrie - 16 decembrie 2020

online

ADRI1.2021 - Administrator risc

18 ianuarie-29 ianuarie 2021

online, 30 ore teorie și practică

ADRI2.2021 - Administrator risc

01 martie 2021- 26 martie 2021

online, 30 ore(teorie și practică)

ADRI3.2021 - Administrator risc

01 aprilie 2021 - 29 aprilie 2021

online, 30 ore(teorie și practică)

online, 32.5 ore(teorie și practică)

online, 32.5 ore(teorie și practică)

online, 32.5 ore(teorie și practică)

online, 32.5 ore(teorie și practică)

online, 45 ore(teorie și practică)

online, 45 ore(teorie și practică)

online, 45 ore(teorie și practică)

online, 45 ore(teorie și practică)