Chat

Newsletter

Legături utile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Asociația Administratorilor de Fonduri(AAF)
Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF)
Autoritatea Națională a Calificărilor(ANC)
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP)
Banca Națională a României(BNR)
Bursa de Valori București(BVB)
Depozitarul Central
Institutul Național de Statistică(INS)
Ministerul Educației și Cercetării - legislaţie emisă
Ministerul Finanțelor
Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor(ONPCSB)
Organisme de formare profesională pe piața de capital


Organisme internaționale

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Banca Centrală Europeană (BCE)
Banca Mondială(World Bank Group)
Comisia Europeană(CE)
Comitetul European pentru Risc Sistemic
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - Moneyval
Fondul Monetar Internaţional (FMI)
Egmont Group- platformă pentru schimbul sigur de expertiză și informații financiare pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului(ML /TF)
Common Foreign and Security Policy(CFSP)
Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF)
Institutul Francofon de Reglementare Financiară (IFREFI)
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
Uniunea Europeană(UE)
U.S. Securities and Exchange Commission(SEC)


Alte legături utile

Lista burse în lume