Chat

Newsletter

1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.cursuribursa.ro (în continuare „Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia.

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor.2. CINE SUNTEM NOI

S.C. AS FINANCIAL MARKETS S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului www.cursuribursa.ro , inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. AS FINANCIAL MARKETS S.R.L.. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.3. RĂSPUNDERE

S.C. AS FINANCIAL MARKETS S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. AS FINANCIAL MARKETS S.R.L. a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii.

Prin crearea și utilizarea contului de Client, cumpărătorul își asumă răspunderea pentru păstrarea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. În măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.4. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.5. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.6. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor vor fi guvernate de legislaţia romană.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies.

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office[at]cursuribursa.ro .
Ultima actualizare la data de 22.01.2021