Chat

Newsletter

Gusta Horia

Ocupație: Președinte AAF/ Director CASS - Muntenia Invest SA
Contact:

Gusta Ion Horia este licențiat in Științe juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universitătății București. După finalizarea studiilor a urmat numeroase programe de formare profesională și cursuri post-universitare și a obținut diverse calificări și competențe cum ar fi: Agent de Valori Mobiliare, Reprezentant al Compartimentului Control intern, specialist în legislație incidentă pieței de capital, curs pentru juriști pe piața de capital etc.

Are o îndelungată experiență în piața autohtonă de capital activând încă de la începutul carierei în diferite funcții în cadrul acesteia.

Între anii 2020 – 2021 a fost Director General al SAI CERTINVEST S.A., iar din aprilie 2021 este Directorul Compartimentului “Administrare Situații Speciale” din cadrul SAI MUNTENIA INVEST S.A., unde asigură coordonarea activității din punct de vedere legal în cadrul societății de administrare precum și a organismelor de plasament colectiv aflate în administrare. Totodată, asigură activitatea de consultanță juridică pentru Consiliul de Administrație, Conducere Efectivă și compartimentele din cadrul societății.


Cursurile lectorului

FPCMI1.2022 - Machine Investing

17.06.2022-19.08.2022

online, 22 ore(teorie și practică)

FPCMI2.2022 - Machine Investing

02.09.2022 - 04.11.2022

online

online, 31 ore (teorie și practică)

online, 19 ore(teorie și practică)

online, 33 ore(teorie și practică)

online, 19 ore(teorie și practică)

online, 33 ore(teorie și practică)