Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri PIFC 2024 -

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate


(PIFC 2024 -)

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate

Acest program de pregătire profesională inițială te ajută să dobândești cunoștințele și competențele necesare exercitării profesiei de ofițer de conformitate în domeniul serviciilor de investiții financiare. Cursul este conceput în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Legii nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității.

Funcția de conformitate - Prezentare generală

Funcția de conformitate este una dintre funcțiile cheie ale unei societăți. Rolul său este acela de a asigura respectarea legislației aferente activităților și serviciilor desfășurate, având atribuții de prevenție, detectare și consiliere. Funcția de conformitate este permanentă și independentă în desfășurarea atribuțiilor care îi revin.

Persoana care îndeplinește funcția de asigurare a conformității în cadrul societăților de servicii de investiții financiare este supusă cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

De ce să te înscrii la cursul Ofițerul de conformitate?

Cursul acoperă informațiile cheie necesare pentru a dezvolta, implementa și monitoriza în mod eficient un program de conformitate în cadrul societăților financiare.

Finalizarea cu succes a acestui program de pregătire profesională va asigura înțelegerea conceptelor de conformitate, a obiectivelor și responsabilităților personalului care ocupă funcția de conformitate. 

Concret, dacă participi la cursul ”Ofițerul de conformitate” din cadrul AS Financial Markets:

 1. Vei dobândi cunoștințe și informații complete legate de legislația aplicată în domeniul conformității;
 2. Vei deprinde abilitatea abordării pe bază de riscuri a funcției de conformitate. În acest sens, vei obține o conștientizare mai mare a riscurilor aferente proceselor și operațiunilor societății și vei înțelege care sunt principalele măsuri de protecție împotriva acestor riscuri;
 3. Vei învăța și aprofunda concepte de prevenirea și combaterea spălării banilor și vei înțelege care este rolul ofițerului de conformitate în această privință;
 4. Vei fi mai pregătit pentru a identifica și gestiona posibile fraude și probleme legate de neconformitate;
 5. Vei înțelege importanța programelor de revizuire periodică pentru a proteja împotriva fraudei și asigura respectarea standardelor relevante;
 6. Vei dobândi abilitățile necesare pentru a te asigura că toate aspectele importante sunt luate în considerare atunci când se elaborează politicile și procedurile interne;
 7. Vei dobândi know-how-ul și capacitatea de care ai nevoie pentru a juca un rol important în inițiativele de conformitate.

Înveți de la profesioniști de top, care au o experiență îndelungată pe piața de capital din România

Prioritatea AS Financial Markets este ca programele noastre de instruire și pregătire profesională să îndeplinească cele mai ridicate standarde de calitate. Prin urmare, toți lectorii noștri sunt profesioniști redutabili, cu un înalt grad de calificare și o experiență vastă în domeniul financiar-bancar și piața de capital, fiind recunoscuți de  A.S.F./B.N.R./C.A.F.F.P.A.

Fiecare temă este abordată cu maximă atenție și seriozitate, astfel încât toți participanții la curs să înțeleagă bine conceptele prezentate și să obțină competențele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

În cadrul fiecărui program AS Financial Markets, trainerii discută problemele actuale cu care se confruntă cursanții în aria lor de activitate și îi ajută să găsească modalități de a le depăși, folosind cunoștințele și experiența dobândite prin curs.

Programul ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate” este susținut de următorii lectori:

 1. Marian Cîrstian- Expert conformitate ING Bank
 2. Adrian Codîrlașu - Dr. în Economie, Vicepreședinte al Asociației CFA România, Vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiari - Bancari din România și Profesor Asociat în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Bănci
 3. Darie Moldovan - Lector Univ. Dr. Secția Inform. Ec. UBB Cluj-Napoca și Dr. în Științe Economice, domeniul Cibernetică și Statistică
 4. Narcisa Oprea - Avocat, partener coordonare arie de practică piața de capital în cadrul Schoenherr și Asociații
 5. Roxana Păunescu - Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România, cu o experiență de peste 20 ani pe piața financiar-bancară și a pieței de capital
 6. Ion Radu - expert conformitate BCR, cu peste 20 ani de experiență în coordonarea activităților de prevenirea spălării banilor și terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA în instituții de credit de prestigiu din România.

Stagiu de practică

Stagiul de practică din cadrul acestui program de pregătire profesională constă în întocmirea unui proiect final cu o temă propusă de lectorii ASFM.

Proiectul va fi elaborat având la bază infomațiile teoretice și exercițiile practice desfășurate pe parcursul programului, alături de studiul individual realizat în afara orelor de curs de către participanți.

Cursanții vor primi la începutul programului suportul de curs în format video și vor fi informați care este tema proiectului final.

Pe toată perioada stagiului de practică, cursanții vor beneficia de tutoriat din partea lectorilor ASFM desemnați, care vor realiza și evaluarea proiectelor finale.

Proiectul va fi predat înainte de examenul grilă și doar cursanții care l-au elaborat și transmis organismului de formare profesională vor putea susține și examenul grilă.

Organizarea stagiului de practică are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice predate în cadrul programului și dezvoltarea unor competențe profesionale pe care participanții la curs pot să le aplice în concordanță cu specializarea și entitatea pentru care se instruiesc. Mai multe detalii despre stagiul de practică, inclusiv lectorii desemnați pentru tutoriat și evaluarea proiectelor găsești AICI.

Cui se adresează acest curs?

Acest program de pregătire profesională se adresează persoanelor care vor să se angajeze/autorizeze în calitate de ofițer de conformitate în cadrul societăților autorizate de A.S.F și în sistemul financiar-bancar B.N.R., precum:

 1. Administratori de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A)
 2. Bursa de Valori București
 3. Companii de asigurări
 4. Depozitarul Central
 5. Instituții de credit
 6. Instituții financiare nebancare
 7. Societăți de administrare a investițiilor (S.A.I)
 8. Societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F)
 9. Alte societăți. 

La acest program pot participa și angajați ai companiilor private care își desfășoară activitatea în cadrul departamentelor de control intern/conformitate/risc/juridic/audit.

Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie angajată cu contract individual de muncă (caracterul permanent al funcției);
 2. să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul acelei societăți (evitarea posibilelor conflicte de interese);
 3. să îndeplinească condiţiile de experiență profesională pregătire practică, minim 3 ani;
 4. reputație, onestitate și integritate - conduită, promotor al culturii de conformitate;
 5. să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestat de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
 6. să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.

Modul de desfășurare al cursului

Cursul ”Ofițer de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate” se va desfășura sub formă de Webinarii ONLINE, având o durată totală de 60 de ore (40 ore module video cu studii de caz și 20 ore pentru pregătire portofoliu).

IMPORTANT!!!

Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau telefon.

Programul de pregătire profesională conține atât informații teoretice despre legislație și probleme actuale de conformitate, cât și diverse studii de caz, care îi ajută pe cursanți să înțeleagă mai bine conceptele predate și să se familiarizeze cu scenarii practice din viața reală.

Accesul participanților la Webinarile online și la examenul de absolvire a cursului se face prin intermediul platformei de vizualizare AnyMeeting/Cursuribursa.ro. Platforma online dispune de:

 1. Cameră video-audio și opțiuni de screen-sharing
 2. Cameră de discuții
 3. Monitorizarea prezenței (se înregistrează numărul de minute pe care participantul le vizualizează online și offline pentru raportarea la A.S.F.)
 4. Teste de verificare a cunoștințelor, teste de examen și arhiva newsletter

Înregistrarea la curs prin platforma online se face în 2 pași:

 1. Prin accesarea link-ului corespunzător modulului programat, transmis pe adresa de e-mail a cursantului. Înregistrarea se poate face oricând până în ziua şi ora începerii cursului menţionat în e-mail.
 2. După finalizarea înregistrării, pe adresa de email, se va primi un nou e-mail cu link-ul de acces la curs.  Link-ul se va accesa doar cu 15 minute înaintea perioadei desfăşurării acestuia. Dacă se accesează în afara orarului, se va putea vedea doar agenda sau mesaje de eroare.

Observație!

 1. Programele noastre de formare profesională pot fi ajustate și adaptate pentru a satisface cerințele clienților noștri!
 2. Suntem flexibili în ceea ce privește tematica, orele și perioada de desfășurare a cursurilor și examenelor de absolvire și pregătim oferte personalizate, care să corespundă nevoilor tale. În plus, pentru grupuri mai mari de participanți avem reduceri semnificative!
 3. Scrie-ne pe adresa de email office@cursuribursa.ro și spune-ne de ce ai nevoie, iar noi îți vom oferi cele mai bune condiții pentru dezvoltarea ta profesională!    

Tematica programului ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate”

Programul de formare profesională ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate”  este structurat în 13 module , astfel:

Modul I - Organizarea și funcționarea pieței de capital

Modul II - Firmele de investiții, servicii și activități de investiții - sfera de aplicabilitate

Modul III - Tipuri de instrumente financiare

Modul IV - Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționa

Modul V - Principiul celei mai bune execuții (Best execution)

Modul VI - Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

Modul VII - Abuzul de piață

Modul VIII - Prevenirea și combaterea spălării banilor

Modul IX - Procesul de guvernanță a produselor

Modul X- Cercetarea pentru investiții

Modul XI - Funcția de conformitate -rol și importanță

Modul XII - Aspecte ale funcției de conformitate (prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele)

Modul XIII - Formarea profesională a personalului încadrat pe funcția de conformitate

Modul XIV. Guvernanță, risc și conformitate 

Modul XV. Managementul riscurilor de fraudă și de corupție

Detalii despre tematică - click AICI

Ce primești în urma participării la curs?

În urma participării la cursul de formare profesională ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate” vei primi:

 1. Suport de curs în format video - reasculți și aprofundezi în orice moment informațiile prezentate în cadrul programului de formare profesională. Acces nelimitat, chiar și după absolvirea examenului;
 2. Suportul lectorului pe toată durata parcurgerii programului – ai acces direct la cei mai buni specialiști în domeniu și ai posibilitatea de a adresa întrebări și de a învăța din experiența trainerului;
 3. Camera de discuții suport din partea AS Financial Markets – atunci când ai nevoie de consiliere de la specialiștii AS Financial Markets
 4. Suport IT pentru desfășurarea cursului în condiții excelente, astfel încât să nu pierzi niciun minut prețios din acest program;
 5. Adeverința de PARTICIPARE la program, care dă dreptul prezentării la examen. Documentul afișează timpul individual parcurs la fiecare modul și calificativul obținul la proiectul de finalizare a programului;
 6. Certificat de ABSOLVIRE - care atestă absolvirea programului de formare profesională. Certificatul se eliberează în format electronic în termen de 24 ore de la promovarea examenului și poate fi folosit pentru a primi atestatul profesional de la Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.).

Ședințe de consultări cu lectorii

La finalul cursului, ASFM îți pune la dispoziție, la cerere, EXTRA - 30 de minute de "ședințe de consultări" cu lectorul pentru a clarifica eventuale nelămuriri.

Cum te înscrii la cursul ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate”?

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1.  Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)(WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică(doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copia actului de identitate
 4. 3. Copie diplomă studii superioare
 5. 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2.  Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro.

3.  Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest curs de pregătire și formare profesională.

Informații despre examenul de absolvire a cursului ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate”

În cel mult 30 de zile de la finalizarea programului de formare profesională inițială ”Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate”, cursanții vor susține un examen de absolvire. Acesta se desfășoară ONLINE și constă într-un test grilă de 50 de întrebări (50% din legislație -50% exerciții practice), cu multiple variante de răspuns, din care unul singur este răspuns corect.

Examenul va dura 60 de minute, iar după finalizarea testului sau expirarea timpului, se va afișa instantaneu rezultatul, cu punctajul, nota și calificativul ADMIS sau RESPINS. Pentru absolvirea programului de formare profesională inițială, cursanții trebuie să promoveze examenul cu cel puțin nota 7.00 (ceea ce înseamnă răspunsul corect la 34 întrebări din totalul de 50)

Pe pagina web a ASFM se afișează data și ora de examinare, însă toate informațiile referitoare la examen se trimit și pe adresa de e-mail a cursantului. Orice modificare a datei şi/sau a orei de susţinere a examenului final va fi comunicată cu cel puţin 2 zile înainte de data examenului, cât și pe pagina web - www.cursuribursa.ro

Înscrierea la examen se poate face:

a) din oficiu, pentru cursanţii care au fost înscrişi la respectiva serie de curs;

b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzător programului urmat şi care doresc să susţină examenul de absolvire.

c) la cerere, pentru cursanții care au efectuat programul la un alt organism de formare profesională autorizat A.S.F./B.N.R. sau în situația recunoașterii programului de formare profesională inițială efectuată în alt stat, în scopul verificării cunoștințelor privind legislația și specificul calității acestuia.

Pentru participarea la examen, cursantul se înregistrează/autentifică în contul său de client de pe pagina web - www.cursuribursa.ro.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Regulament de desfăşurare a examenului ASFM- click AICI

Considerente finale cu privire la programul de formare profesională inițială ”Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate” din cadrul AS Financial Markets:

 1. Cursul poate fi personalizat în funcție de nevoile tale, atât în ceea ce privește tematica predată și echipa de lectori, cât și în privința duratei și orelor de desfășurare a cursului și examenului.  Suntem deschiși sugestiilor tale și oferim flexibilitate, astfel încât să găsim cea mai bună variantă pentru dezvoltarea ta profesională.
 2. Oferim reduceri semnificative pentru grupuri cu mai mulți participanți.
 3. Primești consultanță gratuită în timpul cursului și după finalizare (la cerere, la finalul programului beneficiezi de Ședințe de consultări cu lectorul pentru a clarifica eventuale nelămuriri).
 4. În urma promovării examenului, primești Certificat de Absolvire care atestă pregătirea ta profesională în domeniul conformității.

Înscrie-te acum la acest curs pentru a obține abilitățile necesare exercitării rolului important în stabilirea standardelor în domeniul conformității.


Cursuri programate:

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate

03.06.2024-28.06.2024 online, 60 ore(teorie și practică)

Cod curs: PIFC6.2024
Examen: 10.07.2024

Mai multe detalii

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate

01.07.2024-31.07.2024 online, 60 ore(teorie și practică)

Cod curs: PIFC7.2024
Examen: 12.08.2024

Mai multe detalii

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate

01.08.2024-31.08.2024 online, 60 ore(teorie și practică)

Cod curs: PIFC8.2024
Examen: 11.09.2024

Mai multe detalii