Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri PIFC -

Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate


(PIFC - )

Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate

Funcția de conformitate este una dintre funcțiile cheie la nivelul firmei de investiții. Rolul său este acela de a asigura respectarea în permanență de către firmele de investiții a legislației incidente activităților și serviciilor de investiții desfășurate de către acestea, având atribuții de prevenție, detectare și consiliere. Funcția de conformitate este permanentă și independentă în desfășurarea atribuțiilor care îi revin.

Persoana care îndeplinește funcția de asigurare a conformității este supusă cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de ofițer de conformitate în domeniul serviciilor de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității.


Cursuri programate:

Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate

01 august 2022 - 31 august 2022 online, 30 ore(teorie și practică)

Cod curs: PIFC8.2022
Examen: 08.09.2022

Mai multe detalii

Ofițerul de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate

01 septembrie - 30 septembrie 2022 online, 30 ore(teorie și practică)

Cod curs: PIFC9.2022
Examen: 07.10.2022

Mai multe detalii