Chat
Imagine simbol cursuri Ofițer de conformitate - PIFC

Personal care îndeplinește funcția de conformitate - 2021


(Ofițer de conformitate - PIFC)

Funcția de conformitate este una dintre funcțiile cheie la nivelul firmei de investiții. Rolul său este acela de a asigura respectarea în permanență de către firmele de investiții a legislației incidente activităților și serviciilor de investiții desfășurate de către acestea, având atribuții de prevenție, detectare și consiliere. Funcția de conformitate este permanentă și independentă în desfășurarea atribuțiilor care îi revin.

Persoana care îndeplinește funcția de asigurare a conformității este supusă cerințelor de autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F.

Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de ofițer de conformitate în domeniul serviciilor de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității.


Cursuri programate:

Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate

10.01.2022-31.01.2022 online, 30 ore(teorie și practică)
Mai multe detalii

Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate

01.02.2022-28.02.2022 online, 30 ore(teorie și practică)
Mai multe detalii

Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ofițerul de conformitate

01.03.2022-31.03.2022 online, 30 ore(teorie și practică)
Mai multe detalii