Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri POIC 2024 -

Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare


(POIC 2024 - )

Personal care  oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare

Programul se adresează personalului care oferă informații privind serviciile și activitățile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare. Structura cursului este concepută în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019,  Regulamentului A.S.F/ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor.

Personal care oferă informații privind serviciile de investiții - Prezentare generală

Conform Legii nr. 126/2018, oferirea de informații privind activitățile și serviciile de investiții financiare, respectiv instrumentele financiare, reprezintă o activitate supusă unor standarde de cunoștințe, competențe și experiență profesională.

În acest sens, personalul firmelor de investiții care interacționează direct și oferă informații clienților/potențialilor săi clienți, trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Persoanele fizice care doresc să urmeze programul de formare profesională inițială organizat de AS Financial Markets o pot face indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de a activa la un S.S.I.F./Instituție de credit. 

Conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, personalul care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituții de credit se notifică în prealabil la A.S.F. și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Experiență corespunzătoare de minim 6 luni în domeniul pieței financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA. Prin excepție, o persoană care nu deține experiența minimă și/sau calificarea corespunzătoare, poate desfășura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituția de credit care desfășoară aceeași activitate și îndeplinește cerința de experiență minimă și calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F., pentru o perioadă de maxim 1 an.
 2. Să aibă cel puțin studii medii;
 3. Să nu dețină o participație calificată și nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altei S.S.I.F. sau instituție de credit;
 4. Să nu fie agent delegat;
 5. Să nu fi fost sancționată de A.S.F. sau de B.N.R. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;
 6. Să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.
 7. Să aibă cunoștințe și competențe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) și ale pct.17 din Ghidul ESMA și ale alin. (2).

De ce să te înscrii la cursul organizat de AS Financial Markets?

Cu ajutorul acestui program de pregătire și perfecționare, vei înțelege mai bine modul de organizare și funcționare a pieței de capital, instrumentele financiare tranzacționate pe aceste piețe și cadrul de reglementare.

Cursul conține atât informații teoretice (care îți vor oferi cunoștințele necesare  desfășurării activității), cât și o parte semnificativă de practică (în care vor fi analizate diverse studii de caz).

Iată, concret, câteva din informațiile utile pe care le vei învăța prin intermediul acestui program:

 1. Vei obține cunoștințe importante despre tipurile de instrumente financiare;
 2. Vei înțelege care sunt piețele reglementate și locurile de tranzacționare în funcție de tipul de instrumente financiare;
 3. Vei afla ce este abuzul de piață și prevenirea spălării banilor;
 4. Vei aprofunda cerințele de transparență în relația cu investitorii;
 5. Vei afla care este regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare.

Înveți de la profesioniști de top, care au o experiență îndelungată pe piața de capital din România

Toți lectorii AS Financial Markets sunt profesioniști redutabili, cu un înalt grad de calificare și o experiență vastă în domeniul financiar-bancar și piața de capital, fiind recunoscuți de A.S.F./B.N.R./C.A.F.F.P.A.

Fiecare temă este abordată cu seriozitate, astfel încât toți participanții la curs să înțeleagă bine conceptele prezentate și să obțină competențele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

Programul ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” este susținut de următorii lectori:

 1. Adrian Codîrlașu - Dr. în Economie, Vicepreședinte al Asociației CFA România, Vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiari - Bancari din România și Profesor Asociat în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Bănci
 2. Darie Moldovan - Lector Univ. Dr. Secția Inform. Ec. UBB Cluj-Napoca și Dr. în Științe Economice, domeniul Cibernetică și Statistică
 3. Petru-Ovidiu Mura - Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara, specializarea Finanțe-Bănci, Master în ”Finanţe şi strategii financiare ale companiilor”
 4. Narcisa Oprea - Avocat, partener coordonare arie de practică piața de capital în cadrul Schoenherr și Asociații, fost lector colaborator pentru cursuri de autorizare agenți de servicii de investiții financiare/control intern, cursuri de formare profesională continuă, seminarii și conferințe, director juridic (Bursa RASDAQ)
 5. Roxana Păunescu - Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România, cu o experiență de peste 17 ani pe piața de capital
 6. Radu Ion - expert conformitate, cu peste 25 ani de experiență în coordonarea activităților de prevenirea spălării banilor și terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA în instituții de credit de prestigiu din România

Cui se adresează acest curs?

Acest program de pregătire profesională se adresează personalului intermediarilor care furnizează informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții/auxiliare și trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de pregătire iniţială organizat de un organism de formare profesională recunoscut de autorităţile competente.

Modul de desfășurare al cursului

Cursul ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” se va desfășura sub formă de Webinarii ONLINE, având o durată totală de 40 de ore (29 ore teorie cu studii de caz și 11 ore pentru pregătire portofoliu).

IMPORTANT!!! Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau telefon.

Accesul participanților la Webinarile online și examenul de absolvire a cursului se face prin intermediul platformei de vizualizare (a) AnyMeeting- live și/sau (b) cursuribursa.ro-offline (secțiunea client)). Platforma online dispune de:

 1. Cameră video-audio și opțiuni de screen-sharing (a)
 2. Cameră de discuții (a) și (b)
 3. Monitorizarea prezenței (se înregistrează numărul de minute pe care participantul le vizualizează online și offline pentru raportarea la ASF) -(a) și (b)
 4. Teste de verificare a cunoștințelor, teste de examen și arhiva newsletter (b)

Înregistrarea la curs prin platforma online se face în 2 pași:

 1. Prin accesarea link-ului corespunzător modulului programat, transmis pe adresa de e-mail a cursantului. Înregistrarea se poate face oricând până în ziua şi ora începerii cursului menţionat în e-mail.
 2. După finalizarea înregistrării, pe adresa de email, se va primi un nou e-mail cu link-ul de acces la curs.  Link-ul se va accesa doar cu 15 minute înaintea perioadei desfăşurării acestuia. Dacă se accesează în afara orarului, se va putea vedea doar agenda sau mesaje de eroare.

Observație! Fiecărei sesiune de curs în sistem online îi va fi alocat un link unic de conectare!

Reguli privind modalitatea de desfășurare a cursurilor AS FM - click AICI

Tematica programului

Programul de formare profesională ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” este structurat în 11 module, astfel:

 1. Modul I – Instrumente financiare

 2. Modul II – Organizarea și funcționarea pieței de capital

 3. Modul III - Firmele de investiții și servicii de investiții financiare – sfera de aplicabilitate

 4. Modul IV - Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare

 5. Modul V - Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii

 6. Modul VI - Abuz de piață

 7. Modul VII - Prevenirea și combaterea spălării banilor

 8. Modul VIII - Principiul celei mai bune execuții: Best execution

 9. Modul IX - Formarea profesională a personalului care oferă informații privind privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare

 10. Modul X- Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare 

 11. Modul XI- Instrumente financiare derivate

Ce primești în urma participării la curs?

În urma participării la acest program de formare profesională inițială vei primi:

 1. Suport de curs în format video - reasculți și aprofundezi în orice moment informațiile prezentate în cadrul programului de formare profesională;
 2. Suportul lectorului pe toată durata parcurgerii programului – ai acces direct la cei mai buni specialiști în domeniu și ai posibilitatea de a le adresa întrebări și învăța din experiența lor;
 3. Camera de discuții suport din partea AS Financial Markets – atunci când ai nevoie de consiliere de la specialiștii AS Financial Markets
 4. Suport IT pentru desfășurarea cursului în condiții excelente, astfel încât să nu pierzi niciun minut prețios din acest program;
 5. Adeverinta de PARTICIPARE la program, care dă dreptul prezentării la examen. Documentul afișează timpul individual parcurs la fiecare modul și calificativul obținul la proiectul de finalizare a programului;
 6. Certificat de ABSOLVIRE - care atestă absolvirea programului de formare profesională. Certificatul se eliberează în format electronic în termen de 24 ore de la promovarea examenului.

Ședințe de consultări cu lectorii

La finalul cursului, ASFM îți pune la dispoziție, la cerere, EXTRA- 30 de minute de "ședințe de consultări" cu lectorul pentru a clarifica eventuale nelămuriri. Sesiunile de consultări vor fi organizate cu maxim 5 studenți, pentru ca lectorul să poată răspunde punctual întrebărilor specifice ale cursanților.

Stagiu de practică

Stagiul de practică din cadrul acestui program de pregătire profesională constă în întocmirea unui proiect final cu o temă propusă de lectorii ASFM.

Proiectul va fi elaborat având la bază infomațiile teoretice și exercițiile practice desfășurate pe parcursul programului, alături de studiul individual realizat în afara orelor de curs de către participanți.

Cursanții vor primi la începutul programului suportul de curs în format video și vor fi informați care este tema proiectului final.

Pe toată perioada stagiului de practică, cursanții vor beneficia de tutoriat din partea lectorilor ASFM desemnați, care vor realiza și evaluarea proiectelor finale.

Proiectul va fi predat înainte de examenul grilă și doar cursanții care l-au elaborat și transmis organismului de formare profesională vor putea susține și examenul grilă.

Organizarea stagiului de practică are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice predate în cadrul programului și dezvoltarea unor competențe profesionale pe care participanții la curs pot să le aplice în concordanță cu specializarea și entitatea pentru care se instruiesc. Mai multe detalii despre stagiul de practică, inclusiv lectorii desemnați pentru tutoriat și evaluarea proiectelor găsești AICI.

Programele noastre de formare profesională pot fi ajustate și adaptate pentru a satisface cerințele clienților noștri!

Suntem flexibili în ceea ce privește orele și perioada de desfășurare a cursurilor și examenelor de absolvire și oferim oferte personalizate care să corespundă nevoilor tale. În plus, pentru grupuri mai mari de participanți avem reduceri semnificative!

Scrie-ne pe adresa de email office@cursuribursa.ro și spune-ne de ce ai nevoie, iar noi îți vom oferi cele mai bune condiții pentru dezvoltarea ta profesională!    

Cum te înscrii la cursul ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare”?

Pentru a participa la acest curs de perfecționare profesională, urmează pașii de mai jos:

1.  Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)(WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică(doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copia actului de identitate
 4. 3. Copie diplomă studii superioare
 5. 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2.  Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro.

3.  Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest curs de pregătire și formare profesională.

Informații despre examenul de absolvire

În cel mult 30 de zile de la finalizarea programului de formare profesională inițială, cursanții vor susține un examen de absolvire. Acesta se desfășoară ONLINE și constă într-un test grilă de 25 de întrebări (50% din legislație -50% exerciții practice), cu trei variante de răspuns, din care unul singur este răspuns corect.

Examenul va dura 30 de minute, iar după finalizarea testului sau expirarea timpului, se va afișa instantaneu rezultatul, cu punctajul, nota și calificativul ADMIS sau RESPINS. Pentru absolvirea programului de formare profesională inițială, cursanții trebuie să promoveze examenul cu cel puțin nota 7 (ceea ce înseamnă răspunsul corect la 17 întrebări din totalul de 25)

Pe pagina web a ASFM se afișează data și ora de examinare, însă toate informațiile referitoare la examen se trimit și pe adresa de e-mail a cursantului. Orice modificare a datei şi/sau a orei de susţinere a examenului final va fi comunicată cu cel puţin 2 zile înainte de data examenului, cât și pe pagina web - www.cursuribursa.ro

Înscrierea la examen se poate face:

a) din oficiu, pentru cursanţii care au fost înscrişi la programul de formare profesională inițială;

b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzător programului urmat şi care doresc să susţină examenul de absolvire.

c) la cerere, pentru cursanții care au efectuat programul la un alt organism de formare profesională autorizat A.S.F./B.N.R. sau în situația recunoașterii programului de formare profesională inițială efectuată în alt stat, în scopul verificării cunoștințelor privind legislația și specificul calității acestuia.

Pentru participarea la examen, cursantul se înregistrează/autentifică în contul său de client de pe pagina web - www.cursuribursa.ro.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro.

Regulament de desfăşurare a examenului ASFM, click AICI.

Considerente finale cu privire la programul de formare profesională inițială ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” din cadrul AS Financial Markets:

 1. Oferim reduceri semnificative pentru companii cu mai mulți participanți. De asemenea, cursul poate fi personalizat în funcție de nevoile tale, atât în ceea ce privește tematica predată și echipa de lectori, cât și în privința duratei și orelor de desfășurare a cursului și examenului. Suntem deschiși sugestiilor tale și oferim flexibilitate, astfel încât să găsim cea mai bună variantă pentru dezvoltarea ta profesională.
 2. Primești consultanță gratuită în timpul cursului și după finalizare. La cerere, beneficiezi de Ședințe de consultări cu lectorul pentru a clarifica eventuale nelămuriri.
 3. După elaborarea proiectului în cadrul stagiului de practică și promovarea examenului grilă, primești Certificat de Absolvire care atestă pregătirea ta profesională în domeniul oferirii de informații financiare.

Investește în dezvoltarea ta profesională și rezervă-ți locul la programul de formare profesională inițială ”Personal care oferă informații clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” !


Cursuri programate: