Chat

Newsletter
Imagine simbol cursuri CRYPTO2024 -

Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale


(CRYPTO2024 -)

Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale

Cursul vizează aprofundarea cerințelor Regulamentului 1114/2023 (MiCAR) în domeniul cripto-activelor, cu focus asupra obiectivelor de reglementare menite să contracareze riscurile aferente. Cursul structurează cerințele de reglementare pe doi piloni: cerințe aferente emitenților și furnizorilor de servicii pe de o parte, repectiv cerințe în domeniul ofertelor publice de criptoactive.

Regulamentul MiCAR are drept obiectiv principal instituirea unui cadru comun de reglementare și supraveghere pentru activitățile care implică criptoactive și care nu fac obiectul reglementării la nivelul altor norme comunitare. Acesta se va aplica emitenților de criptoactive, precum și furnizorilor de servicii pentru criptoactive în Uniunea Europeană. De asemenea, regulamentul expune norme pentru comunicările de marketing și cerințe pentru documentul “with paper“, pe care emitenții îl vor prezenta la oferirea criptoactivului.

Regulamentul intră în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2024 și va proteja investitorii, prin creșterea transparenței și prin punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru emitenții și furnizorii de servicii de criptoactive.

Informare de presă Autoritatea de Supraveghere Financiară: REGLEMENTAREA PIEȚELOR CRIPTOACTIVELOR


Cursuri programate:

Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale

25.11.2024-26.11.2024 online, 4 ore(teorie și practică)

Cod curs: CRYPTO1.2024
Fără examen

Mai multe detalii