Chat

Newsletter
Imagine simbol curs CRYPTO1.2024

Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale

Perioadă: 08.07.2024-09.07.2024
Examen:
Cod curs: CRYPTO1.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 4 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Grup țintă

 1. analişti de risc,
 2. analişti de credit,
 3. auditori,
 4. specialişti conformitate,
 5. contabili,
 6. juriști.

Descriere

Cursul vizează aprofundarea cerințelor Regulamentului 1114/2023 (MiCAR) în domeniul cripto-activelor, cu focus asupra obiectivelor de reglementare menite să contracareze riscurile aferente. Cursul structurează cerințele de reglementare pe doi piloni: cerințe aferente emitenților si furnizorilor de servicii pe de o parte, repectiv cerinte in domeniul ofertelor publice de criptoactive.

Prevenirea abuzului de piață ocupă, de asemenea, un loc aparte în dinamica seminarului.

Tematica

La nivel global, legislația referitoare la criptoactivități este în continuă evoluție, iar regulile și normele pot varia semnificativ de la o țară la alta. Cu toate acestea, există unele aspecte fundamentale și domenii comune pe care multe jurisdicții le iau în considerare atunci când reglementează criptoactivitățile. Iată câteva aspecte fundamentale ale legislației referitoare la criptoactivități:

 1. Concepte cheie, definiții, elemente fundamentale în domeniul criptoactivelor
 2. Riscurile induse the cripto active; rolul cadrului de reglementare în vederea contracarării lor
 3. Sfera de aplicare a reglementării, elemente specifice cripto activelor stabile
 4. Cerințe aferente ofertelor publice de criptoactive
 5. Cerințe de conformitate pentru furnizorii de servicii în domeniul cripto activelor
 6. Prevenirea abuzului de piață în domeniul cripto activelor
 7. Standardele de reglementare EBA în domeniul crypto activelor
 8. Termene de implementare.

Bibliografie

 1. The roadmap to regulation of crypto-assets: the introduction of MiCAR, https://www.loyensloeff.com/insights/news--events/news/the-roadmap-to-regulation-of-crypto-assets/
 2. MiCAR: An Overview of Everything Important About the Crypto Regulatory Framework: https://www.ftitechnology.com/resources/blog/micar-an-overview-of-everything-important-about-the-crypto-regulatory-framework
 3. Regulation of E-Money and E-Money Tokens under MiCAR: https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/micar-e-geld-token-crypto.html
 4. The Potential Impact of MiCAR Regulation on the Digital Asset M&A Market: https://www2.deloitte.com/de/de/pages/innovation/contents/impact-of-micar-on-digital-asset-m-and-a-market.html

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 590 RON+TVA/participant

se va achita în contul Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Durata programului

Pentru programul "Legislația aferentă criptoactivelor", ne vom întâlni online, pe parcursul a 2 zile.

Vor fi 2 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare.

Prezentarea are loc online, după următorul program:

 1. luni, orele 18.00-20.00;
 2. marți, orele 18.00-20.00.

Scurta desfășurare a programului:

 1. Participanții, vor putea vizualiza temele live, apoi offline, pe platforma de client cursuribursa.ro. 
 2. Pe perioada programului, participanţii beneficiază de tutoriat;
 3. După finalizarea programului, pentru reascultarea variantei offline, NU este nevoie sa descarci materialul. Îți păstrăm întregul program în contul de client cursuribursa.ro, atâta timp cât informația este de actualitate;
 4. La cerere (fără costuri suplimentare), participantul poate fi evaluat de platforma cursuribursa.ro, care include tematica parcursă în cadrul programului.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul cu titlul "Legislația aferentă criptoactivelor", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, cu 4 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro sau https://cursuribursa.ro/news

 1. Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști, 14.04.2024 (click aici pentru detalii) 
 2. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 3. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024(click aici pentru detalii)
 4. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click aici pentru detalii)
 5. Acord European privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor, 02.02.2024 (click aici pentru detalii)
 6. Spălarea banilor cu criptomonede: scheme frauduloase și studii de caz interesante, 04.12.2023 (click pentru detalii)
 7. Cum sunt folosite mixurile de monede virtuale pentru spălarea banilor? 02.11.2023 (click pentru detalii)
 8. A început procesul împotriva fondatorului FTX – Sam Bankman-Fried. 17.10.2023 (click pentru detalii).

INFORMARE DE PRESĂ(ASF): AVERTIZARE CU PRIVIRE LA RISCURILE CRIPTOACTIVELOR

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
 2. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
 3. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara
 4. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 01.07.2024-03.07.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 5. Managementul riscului operațional. Curs programat: 08.07.2024-11.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
 6. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro.