Chat

Newsletter
Imagine simbol curs ESG.SFDRR2024

Certificare internațională ESG și SFDR

Perioadă: 01.03.2024 -12.04.2024
Examen: 23.04.2023
Cod curs: ESG.SFDRR2024
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 60 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

La sfârșitul cursului, participanții vor avea capacitatea de a:

 1. Elaborarea unei strategii de conformitate cu criteriile ESG și de sustenabilitate
 2. Evaluează critic companiile pe baza ratingului ESG și formulează o politică de investiții
 3. Dezvoltarea politicilor de guvernare a produselor, prin integrarea preferințelor de sustenabilitate ale clienților în conformitate cu MIFID
 4. Evaluați guvernanța ESG pe baza unui set de indicatori de performanță (KPI)
 5. Gestionați șabloanele SFDR.

Descriere

Cursul oferă o perspectivă aprofundată asupra ESG și a cadrului de sustenabilitate (SFDR, CSRD), inclusiv o privire de ansamblu asupra peisajului de reglementare. Diploma are o puternică componentă practică, reflectată într-un număr mare de studii de caz care vor permite participanților să-și dezvolte abilitățile de implementare.

Stagiu de practică

Stagiul de practică din cadrul acestui program de pregătire profesională constă în întocmirea unui proiect final cu o temă propusă de lectorii acestui program.

Proiectul va fi elaborat având la bază infomațiile teoretice și exercițiile practice desfășurate pe parcursul programului, alături de studiul individual realizat în afara orelor de curs de către participanți.

Cursanții vor primi la începutul programului informații referitoare la tema proiectului final.

Pe toată perioada stagiului de practică, cursanții vor beneficia de tutoriat din partea lectorilor ASFM desemnați, care vor realiza și evaluarea proiectelor finale.

Proiectul va fi predat înainte de examenul grilă și doar cursanții care l-au elaborat și transmis organismului de formare profesională vor putea susține și examenul grilă.

Organizarea stagiului de practică are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice predate în cadrul programului și dezvoltarea unor competențe profesionale pe care participanții la curs pot să le aplice în concordanță cu specializarea și entitatea pentru care se instruiesc. Mai multe detalii despre stagiul de practică, inclusiv lectorii desemnați pentru tutoriat și evaluarea proiectelor găsești AICI.

At the end of the course, participants will have the ability to:

 • Draw up a strategy for compliance with ESG and sustainability criteria;
 • Critically evaluate companies based on the ESG rating and formulate an investment policy;
 • Develop product governance policies, by integrating customer sustainability preferences in accordance with MIFID;
 • Evaluate ESG governance based on a set of performance indicators (KPIs);
 • Manage SFDR templates.

Tematică 

Cursul este structurat pe trei module:

Modulul 1: Introducere în ESG

1.1 Fundamentele ESG: factori, elemente comune, aspecte specifice

1.2 Factori de mediu: amprenta de carbon și importanța strategică în contextul implementării strategiei ESG

1.3 Etape legislative: Taxonomia activităților durabile, SFDR, CSRD – aspecte comune și diferențe

1.4 Evaluarea ESG și ghidarea procesului de investiții: metodologia scorecard

1.5 Riscul spălării ecologice: strategii de management

1.6 Analiza SWOT la nivelul criteriilor ESG: focus pe oportunitățile de afaceri

Modulul 2: Strategia de guvernare și durabilitate ESG

2.1 Strategia ESG versus Strategia de durabilitate și durabilitate: conexiuni și diferențe

2.2 Modele de guvernanță ESG și indicatori cheie de performanță: bune practici

2.3 Cum se integrează factorul de sustenabilitate în evaluarea ESG: guvernanța produsului

2.4 Impactul factorului de sustenabilitate asupra testului de adecvare în contextul MIFID 2.

2.5 Managementul impactului advers

Modulul 3: Cadrul de raportare ESG și integrarea criteriilor ESG în procesul de analiză financiară

3.1 Articularea SFDR cu MIFID 2, CRR 2/3, Solvabilitate 2

3.2 Cadrul de raportare SFDR: analiza standardelor tehnice de implementare

3.3 Guvernarea SFRD: implementare în cadrul structurii organizatorice

3.4 Integrarea ratingului ESG, a KPI-urilor și a informațiilor de sustenabilitate în analiza financiară și procesul investițional

Bibliografie ( Click pentru detalii )

 1. Standarde Mifid, SFRD, CSRD, ESMA;
 2. Înțelegerea principiilor de durabilitate și a politicilor ESG: o abordare multidisciplinară a răspunsurilor publice și corporative la schimbările climatice, Colin Read, 2023, Palgrave Macmillan;
 3. Investiții în mediu, social și guvernanță (ESG): O analiză echilibrată a teoriei și practicii unui portofoliu durabil, John Hill, 2023, Academic Press;
 4. Upcycle: Dincolo de durabilitate – Proiectare pentru abundență, William McDonough și Michael Braungart, 2023, North Point Press.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Formular de înscriere persoană juridică (PDF) / (WORD) sau persoană fizică (PDF)
 2. Copie act de identitate
 3. Copie diplomă studii superioare
 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro , în contul societății sau contul de client persoană fizică sau se transmit la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Data limită de înscriere:

cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif 2500 lei/participant(plus TVA)

Tariful, include participarea la curs și examen, se va achita în contul: Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Avantaje oferite de AS Financial Markets

Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului
 3. camera de discuții și suport din partea AsFM
 4. suport IT
 5. teste de evaluarea cunoștințelor
 6. înscriere la examen
 7. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului)

Certificatul de absolvire

Certificatul de absolvire se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020.

Observație.  Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesională inițială recunoscut A.S.F. 

Bonus premianți!

Participanții care promovează examenul cu note peste 9.50, primesc GRATUIT, din partea AS Financial Markets, manualul “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”. Acesta conține 343 de pagini de informații prețioase din domeniul financiar-bancar și al pieței de capital, pe care persoanele cu aceste profesii le pot aplica la job. 
Manualul a fost elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets, este avizat de B.N.R (2021) și este singura lucrare de acest fel tipărită la nivel național.
Dacă nu ai urmat cursul de formare profesională, dar dorești să-ți aprofundezi cunoștințele, poți achiziționa manualul la prețul de 200 de RON.  Pentru comenzi, contactează-ne la adresa de email: office@cursuribursa.ro sau la telefon: +40-369.404.124  sau la Librăria Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(click pentru detalii)

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

(click pentru detalii)

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro

 1. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024(click pentru detalii)
 2. Ce este ESG și cum se integrează în sectorul financiar? 28.11.2023(click pentru detalii).
 3. Arhivă - buletin informativ lunar (click pentru abonare).

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Advanced Diploma in ESG & SFDR. Curs programat: 01.03.2024-12.04.2024. Lectori internaționali.
 2. Pregătire și perfecționare profesională continuă (funcții de execuție)(FPC3.2024), perioada 01.04.2024-30.04.2024 (click pentru detalii)
 3. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 4. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat: 10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro