Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPC2.2021.

Program de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021 - pachet de bază

Perioadă: 27 septembrie - 05 noiembrie 2021
Examen: -
Cod curs: FPC2.2021.
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online 18 ore (teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Grup țintă

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă 2021, se adresează:

 1. Administratorilor de risc
 2. Agenților Delegați
 3. Consultanților de Investiții
 4. Personalului care îndeplinește funcția de conformitate
 5. Persoanelor care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare, investitorilor sau oricăror persoane fizice interesate de activitatea pieței de capital
 6. tuturor persoanelor sau investitorilor interesați de noutățile aduse pieței de capital în 2021;

Testimonial

Testimonial elaborat la programul "FPC1.2020"

 1. D.B. - “Mulțumim AS Financial pentru programa educațională oferită. Mulțumim că adunați cei mai buni lectori să ne împărtășească cunoștințele lor. Devenim mai buni împreună cu dumneavoastră.”
 2. E.C. - “Structura cursului: adecvată. Lectorii foarte bine pregătiți. Informații utile. Programul potrivit. Concluzia : o activitate foarte reușită”
 3. M.R. - “Modulele de curs au fost foarte bine pregătite, de lectori cu experiență, de la care avem multe de învățat.”
 4. D.C. - “mulțumim….”
 5. N.S. - “sunt activități în constantă creștere calitativă și specializare”
 6. A.V. - “Apreciez profesionalismul lectorilor și modul de organizare a cursurilor precum și selectarea temelor prezentate.”
 7. D.A. -“Adrian Codirlasu mi-a deschis mult ochii cu privire la anumite strategii legate de unele instrumente financiare.”
 8. D.A. -“Mulțumim pentru efortul întregii echipe. Numai bine.”

Tematică ( Click pentru detalii )

În cadrul programului de pregătire si perfecționare profesională continuă se vor prezenta următoarele module:

                                                                                                               
Tema I - “Aspecte relevante cu privire la spălarea banilor și sancțiuni internaționale”

Lector: Radu Ion, expert conformitate BCR;
Prezentare: limba română;                                                                                                    
Data: 30.09.2021, ora 17.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire. Prezentarea abordează ultimele modificări legislative aduse de Legea nr.129/2019  și a Regulamentului A.S.F. nr.13/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și ultimele noutăți și tendințe în domeniu.
Structura: 
1. Infracțiunile de spălarea banilor
2. Abordarea pe bază de risc
3. Identificarea persoanelor expuse public și a beneficiarului real
4. Obligații de raportare, ghiduri si tipologii
5. Măsuri de cunoașterea clientelei
6 Sancțiunile internaționale
7. Răspunderi și sancțiuni
Bibliografie: *Legea nr.129/2019; *Regulamentul A.S.F. nr.13/2019; *Regulamentul A.S.F. nr.29/2020 pentru modificarea și completarea regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 13 ianuarie 2021 * Ordinul Președintelui ONPCSB nr.380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, publicat pe 20.09.2021 în MO.

Tema II - “Incursiune în modul de funcționare a principalilor actori ai pieței de capital”   

Lector: Horia Gusta, președinte AAF/ director CASS - Muntenia Invest;
Prezentare: limba română;                                                                                                                
Data: 05.10.2021, ora 16.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: Cursul urmărește să genereze o opinie despre modalitatea de funcționare a instituțiilor/ jucătorilor din piața de capital;
Structura: Autoritățile Statului: Administratorii de fonduri, OPCVM-urile -  Fondurile de investiții alternative - Băncile depozitare, SSIF-urile,  Depozitarul Central, Alte instituții/entități/jucători ai pieței decapital.                                                                                        Bibliografie: *Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară; *Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital; *Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; *Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative; *Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative; *Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; *Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative; *Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative; *Codul Depozitarului Central S.A.

Tema III - “Elemente de Finanțe Comportamentale în Consultanța pentru Investiții”

Lector: Bogdan Tudosie, CFA, Director Vânzări BRD Groupe Societe Generale;
Prezentare: limba română;
Durata: 2 ore;                                                                                                                        
Data: 06.10.2021, ora 16.00;
Descriere: Teoria Finanțelor Comportamentale își propune să descifreze modul în care oamenii conturează decizii financiare, atât la nivel individual cât și colectiv. Pentru a realiza acest lucru, teoria Finanțelor Comportamentale aduce împreună elemente din economia clasică cu modele din psihologie și teoria deciziilor. Întelegând modul în care investitorii și piețele se comportă se crează premisele unei adaptări la acest comportament cu scopul de a îmbunătății rezultatele financiare.
Structura: 
1. Introducere în Finanțe Comportamentale
2. Erori, predispoziții, predilecții, tendințe(bias-uri) întâlnite în procesul decizional
3. Folosirea Finanțelor Comportamentale în politica de investiții. Studii de caz
4. Tipologii de investitori
Bibliografie: *Pompian, M. (2013). Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases. New Jersey: Wiley; *Mitroi, A. (2014). Finanţe comportamentale. Management-ul investiţiilor şi al averii individuale. Bucureşti: Ed. ASE; *Kahneman, D., (2012). Thinking Fast and Slow; *Thaler, R (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics; *Baker K., Ricciardi V. (2014). Investor Behavior. The Psychology of Financial Planning and Investing, New Jersey: Wiley; *Crosby Daniel (2015), The Laws of Wealth, Psychology and the secret to investing success; *Housel Morgan (2020), The Psychology of Money; *Rosling Hans (2018), Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World—and Why Things Are Better Than You Think; *Statman Meir (2017), Finance for Normal People: How Investors and Markets Behave; *Statman Meir (2019), Behavioral Finance: The Second Generation.

Tema IV - “Noutăți MIFID II”

Lector: Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;
Prezentare: limba română;                                                                                                    
Data: 12.10.2021, ora 16.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: Cadrul legal privind piețele de instrumente financiare este în continuă evoluție determinate pe de o parte de piața digitală, iar pe de altă parte de eforturile autorităților competente de adaptare a cadrului legal în vigoare unei realități din ce în ce mai complexe în ceea ce privește furnizarea de servicii de investiții financiare. Cursul își propune să prezinte principalele initiațive legislative și de clarificare a unor aspecte legale apărute în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 care se vor transforma în obligați pentru participanții la piață în perioada următoare, precum și cele mai importante dezbateri propuse de Autoritatea Europeană a Piețelor Financiare (ESMA).
Structura: 
1. UK Brexit și impact asupra piețelor europene
2. Aspecte noi privind structura piețelor: acces electronic direct (DEA) și tranzacționare de mare frecvență, sistemele multilaterale de tranzacționare și operatorul independent
3. Aspecte noi privind testele de oportunitate (appropriateness) și executare (execution only) 
4. Aspecte noi privind testele de adecvare (suitability) 
5. Aspecte noi privind informare clientilor privind costurile, stimulentele și guvernanța de produse 
6. Aspecte noi privind raportarea MIFIR 
7. Sancțiuni și măsuri impuse de autoritățile cmpentente în baza MIFID II în 2020
Bibliografie: *ESMA Questions and Answers, On MiFID II and MiFIR market structures topics, 6 April 2021 | ESMA70-872942901-38;  *ESMA, MiFID II Review Report, MiFID II review report on the functioning of Organised Trading Facilities (OTF), 23 March 2021 | ESMA70-156-4225; *ESMA MiFID II/MiFIR Annual Report, under Commission Delegated Regulation (EU) 2017/583 (RTS 2), 23 July 2021 | ESMA70-156-4596; *Report Sanctions and measures imposed under MiFID II in 2020, 19 July 2021| ESMA35-43-2751; *PUBLIC STATEMENT, ESMA presents the results of the 2020 Common Supervisory Action (CSA) on MiFID II suitability requirements; *Questions and Answers On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics, 28 May 2021 | ESMA35-43-349; *Consultation Paper Guidelines on certain aspects of the MiFID II appropriateness and execution-only requirements, 29 January 2021 | ESMA35-36-2159.

Tema V - “Noutăți privind legislația de prevenire a abuzului de piață (MAD II)”

Lector: Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;
Prezentare: limba română;                                                                                                      
Data: 15.10.2021, ora 16.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: Conform art 38 din Regulamentul privind abuzul de piață (MAR) Comisia Europeană prezintă Parlamentului European un raport de revizuire a Regulamentului. În septembrie 2020, Autoritatea Europeană a Piețelor de Instrumente Financire (ESMA) a dat publicității raportul final, în urma procesului de evaluare a cadrului legal privind abuzul de piață. Raportul prezintă principalele concluzii în ceea ce privește necesitatea de amendare a legislației curente și reprezintă un semnal pentru participanții la piață privind modul de aplicare și interpretare a legislației privind abuzul. Cursul își propune să aducă în atenția participanților principalele amendamente ale MAD/ MAR, precum și noutăți privind inițiativele legislative anunțate în domeniu.
Structura: 
1. Lărgirea scopului MAR cu contractele de schimb valutar (FX spot)
2. Aplicarea abuzului de piață în ceea ce privește indicii financiari (benchmarks)
3. Noutăți privind programele de buy-back 
4. Noutăți privind definirea informației privilegiate și amânarea diseminării informației privilegiate 
5. Noutăți privind listele de insider
6. Noutăți privind tranzacțiile persoanlor cu responsabilități de conducere 
7. Noutăți privind programele de sondare de piață
8. Aplicabilitatea legislatiei privind abuzul de piata pentru organismele de plasament colectiv
9. Noutati privind raportarea ordinelor si tranzactiilor suspecte (STOR)
10. Sanctiuni si masuri applicate de autoritatile competente in baza MAD/ MAR în 2020
Bibliografie: *MAR Review report, 23 September 2020 | ESMA70-156-2391; *Final Report Peer Review on the collection and use of STORs under the Market Abuse Regulation as a source of information in market abuse Investigations, 12 December 2019 | ESMA42-111-4916; *Report Administrative and criminal sanctions and other administrative measures imposed under the Market Abuse Regulation in 2019, 16 December 2020 | ESMA70-156-3537; *Consultation Paper Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision, 8 July 2021 | ESMA70-156-3934;

Tema VI - “Analiza financiară”

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România;
Prezentare: limba română;                                                                                                      
Data: 18.10.2021, ora 18.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: În urma acestui curs se vor dobândi cunoștințe pentru a calcula și interpreta diverși indicatori financiari și indetifica oportunitățile și zonele riscante ale unei companii. 
Cunoștințele dobândite în urma cursului:                                                                                
Modul de finanțare al companiilor                                                                                           
Prezentarea performanței financiare                                                                                   
Analiza fluxului de numerar                                                                                                 
Analiza grupurilor                                                                                                                           
Calculul și interpretarea indicatorilor financiari
Structura: 
1.Finanțarea companiilor
2.Prezentarea performanței financiare
3.Analiza fluxului de numerar
4.Analiza grupurilor
5.Calculul și interpretarea indicatorilor financiari
6.Studii de caz în analiza financiară
Bibliografie: *White, Gerald, Ashwinpaul Sondhi and Dov Fried, 2002, The Analysis and Use of Financial Statements; *Schilit Howard, 2002, Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports.

Tema VII - “Politici de remunerare – cerințe MiFID”

Lector: Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații;
Prezentare: limba română;                                                                                                     
Data: 21.10.2021, ora 16.00;
Durata: 2 ore;
Descriere: Recompensarea performanțelor în cadrul entităților reglementate devine un subiect din ce în ce mai important pe agenda reglementatorilor. Pe lângă principiile înscrise în normele juridice, autoritățile de supraveghere europene au emis ghiduri menite să uniformizeze aplicarea cerințelor și analizează periodic, inclusiv prin consultări, eficacitatea acestora. Cursul reprezintă o incursiune în cerințele de reglementare privind remunerarea stabilite în cadrul MiFID II dar și în ghidurile relevante și preocupările recente ale autorităților de supraveghere europene.
Structura: 
1. Cerințele MiFID II în materie de remunerare                                                           
2. Ghid privind politicile de remunerare
Bibliografie:*https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/1016720/ Draft%20Final%20report%20on%20GL%20on%20remuneration%20policies%20under%20CRD.pdf; *Directiva nr. 36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (Text cu relevanță pentru SEE; *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; *Regulamentul delegat nr. 565/2017 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Tema VIII - “Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)”

Lector: Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, conferențiar universitar doctor, Universitatea de Medicină Farmacie Științe și Tehnologie „G.E. Palade” Tg. Mureș.
Prezentare: limba română;                                                                                                     
Data: 27.10.2021, ora 16.00;
Durata:2 ore;
Descriere: Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, având un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul pieței de capital. Acest curs își propune să atingă aspectele de noutate apărute în 2021 reieșite din practică și comunicatele ANSPDCP. Totodată caută să aprofundeze aspecte precum gestionarea cererilor persoanelor vizate (cazul refuzului) dar și a obligațiilor contractuale asumate de către operator în relația cu furnizorii de servicii, autoritățile statului sau alți diverși colaboratori.
Structura: 
1.Aspecte de noutate din domeniul protecției datelor cu caracter personal: Statistici și Sancțiuni aplicate
2.Scurt rezumat al implementării R.G.P.D.
3.Operatorul și persoana împuternicită: Tipologii de clauze și garanții contractuale: relația cu furnizorii de servicii; relația cu autoritățile statului
4.Motive pentru restricționarea sau refuzarea accesului la date: gestionarea cererilor persoanelor vizate

Tema IX - “Blockchain and Asset Management”

Lector: Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc.;
Prezentare: limba engleză;                                                                                                          
Data: 05.11.2021, ora 18.00;                                                                                                        
Durata: 2 ore;
Descriere: The innovation of the blockchain is transformational. It is far more than simply a secure digital process of transactions. It is a network of decentralized applications, an architecture with inherent trust built in its protocol that allows the community to interact without concern for the trustworthiness of participating members or a need for institutionalized control. The blockchain architecture is self-authenticating, and in combination with smart contracts allows for an unencumbered, free exchange of ideas and values that favors only the most efficient outcomes. For intelligent processes, this is liberating and precipitates exponential growth in value creation. The blockchain is a paradigm shift in the modern economy and could deliver a new mechanism for predictive assets to be created, validated, and exchanged.

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital
Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Tarif:

 1. 300 RON/participant;
 2. 200 RON/participant, pentru persoane juridice cu minim 2 participanți înscriși;
Tariful se va achita în contul:
 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Scurta descriere a programelor:

 1. Toate subiectele se vor prezenta inițial în format live, pe platforma Anymeeting, după un orar pe care fiecare participant îl va primi pe e-mail. Susținerea temelor va avea loc, pe cât posibil, în partea a doua a zilei, pentru a nu afecta programul de tranzacționare al BVB.
 2. Participanții care nu au posibilitatea să fie prezenți live, vor putea vizualiza temele offline, non-stop, pe platforma de client cursuribursa.ro.
 3. Prezența va fi confirmată zilnic. Monitorizarea prezenței se face până în 05.12.2021.
 4. Cursanții care vor participa live și vor interacționa în timp real cu lectorii(chat sau microfon), vor intra într-un concurs în care se vor extrage 5 câștigători ai manualului “Consultanţa în investiţii şi oferirea de informaţi privind serviciile de investiţii financiare”, în valoare de 200 lei.
 5. După finalizarea programului, materialele vor rămâne deschise non-stop în contul de client, în secțiunea „Cursurile mele” și aveți posibilitatea să fiți consiliați, în “Camera De Discuții”.

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PJ (descarca documentul);
 2. formular înscriere angajați (descarca documentul);
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 1. formular de înscriere formare profesională continuă PF (descarca documentul);
 2. copie a actului de identitate;
 3. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro.

Contact. Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. fax: 0369-432.488;
 3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

 1. Reguli privind desfăsurarea programelor de formare profesională continuă la AsFM