Chat
Imagine simbol curs FPC1.2020

Formare profesională continuă 2020 – online

Perioadă: 21 septembrie -13 noiembrie 2020
Examen: -
Cod curs: FPC1.2020
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online

Tematică ( Click pentru detalii )

Titlu: Program formare profesională continuă 2020 – online

Forma cursului: Acțiune cu caracter științific și profesional care se finalizează fără examen

Cadru legal: Autorizația A.S.F. nr.160/11.09.2020;

Perioada: 21 septembrie - 13 noiembrie 2020

Prezentare

AS Financial Markets în calitatea sa de organism de formare profesională, atestat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (A.S.F.), are plăcerea să vă aducă la cunoștință tematica programului online de formare profesională continuă 2020. Aceasta este elaborată în concordanță cu Regulamentul A.S.F. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și al Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

în cadrul programului, vom tratata noile cerințe legislative publicate în ultimul an pe directiva MiFID II a UE, a Ghidului ESMA, a Regulamentelor A.S.F./B.N.R., dar și alte subiecte de actualitate. Ca noutate vom avea sprijinul a doi lectori cu mare experiență dobândită pe piețele internaționale: avocat Otilia Silvia Loidl-Munchen și Mukul Pal-Ontario (cu două subiecte prezentate în limba engleză).

Obiectiv

Programul conține 13 module cu cele mai recente tendințe și modificări legislative publicate în ultimul an, iar lectorii vor detalia aspectele teoretice cu o serie de aplicații practice în domeniu. Ca obiectiv, programul va avea un pronunțat caracter practic și interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin prezentarea și analizarea unor studii de caz.

Grup țintă:

 • Consultanți de Investiții;
 • Persoanele care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare/Agenți delegați;
 • Administratori de risc;
 • Personalul care îndeplinește funcția de conformitate;
 • Investitorilor sau oricăror persoane fizice interesate de activitatea pieței de capital.

Locație: online

Tematica

în cadrul programului de formare profesională continuă se vor prezenta următoarele module:

Tema I

Interpretarea datelor macroeconomice;

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: marți, 29.09.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Președinte CFA România;

Descriere:

 • în cadrul modulului vor fi prezentate principalele tipuri de date macroeconomice, impactul lor asupra piețelor financiare, precum și modul cum trebuie să fie interpretate.

Cuprins:

 • 1.1. De ce interpretăm datele macroeconomice?
 • 1.2. Ce date macroeconomice interpretam?
 • 1.3. Ale cui date macroeconomice trebuie să le urmărim?
 • 1.4. Determinanții prețului unei acțiuni;
 • 1.5. Prezentarea datelor macroeconomice;
 • 1.6. Tipuri de informații macroeconomice;
 • 1.6.1. Măsurarea activității macroeconomice;
 • 1.6.2. Piața muncii;
 • 1.6.3. Prețuri;
 • 1.6.4. Politica monetară;
 • 1.6.5. Industrie și comerț;
 • 1.6.6. Sector extern;
 • 1.6.7. Indicatori de încredere;

Tema II

Aspecte relevante cu privire la spălarea banilor și sancțiuni internaționale

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: miercuri, 30.09.2020, ora 17.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Radu Ion, Head of AML&CTF Monitoring and Control /OTP Bank Romania S.A.;

Descriere:

 • Spălarea banilor și lupta împotriva finanțării terorismului sunt subiecte care apar din ce în ce mai des pe agenda autorităților de supraveghere a piețelor financiare. Prin urmare, firmele de investiții trebuie să-și adapteze politicile și procedurile interne în scopul minimizării riscului ca serviciile furnizate de acestea să fie utilizate în scopuri ilegale. Cele două concepte sunt diferite, însă relaționate. Obiectivul cursului este înțelegerea conceptelor de spălare a banilor și finanțarea terorismului și a riscurilor aferente, în scop de prevenire. Prezentarea abordează ultimele modificări legislative aduse de Legea nr.129/2019, a Regulamentului A.S.F. nr.13/2019 și a Regulamentului B.N.R. nr.2/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

Cuprins:

 • 2.1. Infracțiunile de spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • 2.2. Abordarea pe bază de risc;
 • 2.3. Identificarea și documentarea beneficiarului real;
 • 2.4. Obligații de raportare;
 • 2.5. Măsuri de cunoașterea clientelei;
 • 2.6. Sancțiuni.

Tema III

Externalizarea funcțiilor critice sau importante - cerințe legale

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: miercuri, 07.10.2020, ora 15.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații;

Descriere:

 • Cunoașterea cerințelor legale privind externalizarea funcțiilor critice sau importante constituie o obligație pentru intermediari post MIFID II. Cerințele au fost introduse pentru prima oară în MIFID I, însă noul pachet legislativ aduce cerințe suplimentare, fapt pentru care intermediarii ar trebui să-și revizuiască acordurile încheieate cu terțe părți pentru furnizarea de servicii de investiții financiare. Cursul abordează următoarele teme: definirea funcțiilor critice sau importante, definirea funcțiilor operaționale critice, obligațiile firmelor de investiții, obligațiile furnizorului de servicii, abordarea riscurilor aferente funcțiilor externalizate.

Cuprins:

 • 3.1. Definirea funcțiilor critice au importante;
 • 3.2. Definirea funcțiilor operaționale cheie - art 33 alin. 2 din Reg 5/2019;
 • 3.3. Managementul riscurilor aferente funcțiilor externalizate.

Tema IV

Guvernanța corporativă pentru intermediari și Fit&Proper - Evaluarea și aprobarea membrilor structurilor de conducere

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: miercuri, 14.10.2020, ora 15.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații

Descriere:

 • Organizarea și funcționarea intermediarilor este supusă regulilor de guvernanță corporativă menite să asigure protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor de participanți la activitatea entității reglementate. Prima parte a prezentării tratează teme precum: structura organizatorică transparentă și adecvată, separarea responsabilităților, managementul riscurilor, cerințe de transparență și mecanisme de control intern. De asemenea, cursul prezintă principiile OECD de guvernanță corporativă și recomandările IOSCO în materie. .
 • Directivele CRD si MIFID II includ măsuri de remediere a punctelor slabe identificate în perioada crizei financiare în legătura cu funcționarea, componența și calificarea membrilor organelor de conducere ale instituțiilor de credit și a intermediarilor. în acest scop, autoritățile de supraveghere europene au emis ghiduri de aplicare uniformă a regulilor de evaluare și aprobare a membrilor structurilor de conducere. Lectorul tratează noțiunile de dedicare a unui timp suficient; onestitate, integritate și gândire independentă ale unui membru al organului de conducere; cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate la nivelul colectiv al organului de conducere; și resurse umane și financiare adecvate dedicate inițierii și formării unor astfel de membri; diversitate. De asemenea, sunt prezentate criteriile de evaluare a acestor cerințe.

Cuprins:

Tema V

Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: luni, 19.10.2020, ora 17.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, conferențiar universitar doctor, Universitatea ”Petru Maior” Târgu-Mureș;

Descriere:

 • Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private a cetățenilor UE, având un impact major în toate sectoarele de activitate, inclusiv în sectorul pieței de capital. Pornind de la conceptele cheie în reglementarea protecției datelor cu caracter personal, cursul își propune să abordeze principalele cerințe și aspecte de noutate aduse de GDPR care pot avea un impact semnificativ din perspectiva proceselor și activităților instituțiilor care operează în sectorul pieței de capital, prin prisma ultimelor reglamentări în domeniu: Legea nr. 190/18.07.2018 și Legea nr. 363/28.12.2018.

Cuprins:

 • 5.1.Dispoziții generale;
 • 5.2.Principii;
 • 5.3.Drepturile persoanei vizate;
 • 5.4.Operatorul și persoana împuternicită de operator;
 • 5.5.Responsabilul cu protecția datelor;
 • 5.5.1.Funcția responsabilului cu protecția datelor;
 • 5.5.2.Sarcinile responsabilului cu protecția datelor;
 • 5.6.Managementul riscului;
 • 5.7.Securitatea informației;
 • 5.8.Relația cu Autoritatea Națională;
 • 5.9. Sancțiunle prevăzute de GDPR.

Tema VI

Noi reglementări privind funcționarea fondurilor de investiții și a firmelor de investiții

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: marți, 20.10.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Președinte CFA România

Descriere:

 • Cursul prezintă noile modifcări legislative în privința funcționării fondurilor de investiții și noul cadru prudențial european pentru firmele de investiții.

Tema VII

Managementul reclamațiilor – prevederi ghiduri EBA & ESMA

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 22.10.2020, ora 12.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • Implementarea regulilor privind gestionarea reclamatiilor clienților face parte din regulile MIFID II care au ca scop protecția investitorilor și creșterea gradului de transparență în ceea ce privește furnizarea de servicii de investiții financiare.
 • Cursul abordează următoarele teme: politica de administrare a reclamațiilor, cerințe de înregistrare a reclamațiilor, cerințe de raportare către autoritățile competente și cerințe de evaluare și răspuns.

Cuprins:

 • 7.1.Cadru legal incident: legislația ASF și legislația europeană;
 • 7.2. Cerințe de organizare în ceea ce privește tratarea reclamațiilor;
 • 7.3.Furnizarea de informații reclamanților;
 • 7.4.Procedură răspuns la reclamații;
 • 7.5.Raportări către autorități.

Tema VIII

Politica de remunerare MIFID II- prevederi ghiduri ESMA

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: joi, 29.10.2020, ora 10.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roxana Păunescu, Manager Financial Services Compliance Department/ Compliance Directorate Raiffeisen Bank;

Descriere:

 • In era post MIFID II, remunerarea personalului intermediarilor constituie un domeniu cu reguli noi, menite in preincipal sa administreze posibilele conflicte de interese aferente furnizarii de servicii de investitii financiare.
 • Cursul prezintă principalele obiective pe care intermediarii trebuie să le definească odată cu implementarea politicilor de remunerare. Pornind de la regulile de stabilire a politicii interne de remunerare a personalului, cursul prezintă practici acceptabile și nerecomandabile privind stabilirea platii fixe v plată variabilă, determinarea criteriilor calitative de remunerare, limite în aplicarea criteriilor cantitative de remunerare, metode de monitorizare a politicii de remunerare aprobate.

Cuprins:

 • 8.1.Cadrul legal incident: legislația ASF și legislația europeană;
 • 8.2.Cerințe privind politicile de remunerare;
 • 8.3.Structuri de remunerare;
 • 8.4.Remunerarea funcțiilor specifice: organe de conducere, funcții de control, personae cheie;
 • 8.5.Administrarea conflictelor de interese în legatură cu practicile de remunerare;
 • 8.6.Cerințe de transparență.

Tema IX

Riscul de conformitate – calcul și modele de implementare

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: vineri, 30.10.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Ionuț Stafie, Senior Compliance Officer, ING Tech;

Descriere:

 • Pe măsură ce cadrul de desfășurare al serviciilor de investiții financiare devine mai complex, firmele de investiții întâmpină provocări în ceea ce privește administrarea riscurilor legale și, în special, riscurile de conformitate. Pentru a ințelege expunerea la riscul de conformitate, firmele de investiții trebuie să-și îmbunătățească cadrul și metodologiile de administrare a riscurilor de conformitate.
 • Pornind de la abordarea pe bază de risc propusă în Orientări ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformități, cursul își propune să abordeze teme cum ar fi: importanța administrării riscului de conformitate, abordarea holistică a riscului de conformitate, metode de analiză a riscului de conformitate. în final, vom prezenta exemple concrete de management a riscului de conformitate care pot fi aplicate de participanții la curs la nivelul entităților pe care le reprezintă.

Cuprins:

 • 9.1.Noțiuni introductive;
 • 9.2.Definiții;
 • 9.3.Scop;
 • 9.4.Domeniu de aplicabilitate a orientării ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității;
 • 9.5.Responsabilitățile și atribuțiile funcției de conformitate în cadrul SSIF/SAI;
 • 9.6.Cerințele legale organizatorice ale funcției de conformitate în cadrul SSIF/SAI;
 • 9.7.Studii de caz;
 • 9.8.Concluzii și observații.

Tema X

Măsuri de prevenire și combatere a fraudelor în organizații. Măsuri antifraudă pentru firme de investiții și asset managers

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: marti, 03.11.2020, ora 18.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Otilia Livia Loidl, Senior Compliance Officer, Deputy Head of Distribution Compliance Europe, Allianz Global Investors GmbH, München, Germania;

Descriere:

 • Pe parcursul acestui modul vor fi analizate cadrul legal și pașii pentru implementarea unor măsuri coerente și eficiente, care să prevină și să combată eventuale fraude în procesele operative.

Cuprins:

 • 10.1. Ce este frauda?
 • 10.2. Cadrul legal – național și internațional;
 • 10.3. Prevenirea și combaterea fraudelor în organizație;
 • 10.4. Măsuri necesare pentru prevenire și combatere – „zero tolerance“;
 • 10.5. Implicații pentru structura organizațională;
 • 10.6. Pașii procedurali pentru implementare;
 • 10.7. Procese interne afectate;
 • 10.8. Monitorizare și escalare.

Tema XI

Tranzactionare prin internet - cerinte legale suplimentare

 • Forma cursului: acțiune cu caracter științific și profesional transmisă în sistem online;
 • Data susținerii: miercuri, 11.11.2020, ora 17.00.
 • Durata: 2 ore;
 • Finalitate: în urma participării la această prezentare se obțin 2 ore de formare continuă;

Lector:

 • Roșu Bogdan-Nicolae, specialist în piețe de capital;

Descriere:

 • Tranzacționarea pe internet facilitează accesul investitorilor la serviciile de investiții cu instrumente financiare, precum și relațiile comerciale între intermediari și clienși. De asemenea, tranzacționarea online are rolul de a crește lichiditatea în piață, în timp ce clienții finali beneficiază de o reducere a costurilor de tranzacționare. Oferirea acestor servicii presupune însă îndeplinirea unor cerințe suplimentare care guvernează relațiile între intermediari și clienți/ potențial clienți.
 • Cursul își propune familiarizarea participanților cu noțiuni cum ar fi: contract la distanță, mijloace de comunicare la distanță, suport durabil, tranzacționarea prin internet vs acces electronic direct și abordează principalele obligații post MIFID II pentru intermediarii care utilizează mediul online pentru furnizarea serviciilor de investiții financiare.

Cuprins:

 • 11.1. Contract la distanță;
 • 11.2. Mijloace de comunicare la distanță;
 • 11.3. Cerințe de îndeplinire a criteriilor de suport durabil;
 • 11.4. Brokeraj online vs acces electronic direct.

Tema XII

What is the general AI and Why it is the future

 • Forma cursului: facultativ;
 • Data susținerii: luni, 21.09.2020, ora 18.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc.- Ontario;
 • Prezentare: limba engleză;

Descriere:

 • Unlike a weak AI process, which is domain-specific, data-heavy, heavy on computation, and may lack common sense, a General AI process is domain agnostic, data light, low on computation, humanly intelligent and hence robust in handling complexity. The future where Intelligence is a commodity, and decision making is automated, belongs to General AI.

Cuprins:

 • 12.1. The difference between Weak and General AI.;
 • 12.2. Limitations of Weak AI.;
 • 12.3. The future of Machine Intelligence.

Tema XIII

Alphabots and the future of asset management

 • Forma cursului: facultativ;
 • Data susținerii: joi, 24.09.2020, ora 18.00;
 • Durata: 2 ore;

Lector:

 • Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc. - Ontario;
 • Prezentare: limba engleză;

Descriere:

 • Asset management has seen an uprising of machines making decisions for selection and allocation. AlphaBots - i.e., robots that engage in predictive Systematic Scientific Replicable processes have already started redefining the asset management industry. AlphaBots create benchmarkable performance - objective and verifiable - across regions, assets, and investing mandates and build on ideas like Smart Beta and Factor Investing.

Cuprins:

 • 13.1. Chronology of Modern Finance;
 • 13.2. Smart Beta, Factors and quantitative investing;
 • 13.3. Alphabots and The lo frequency challenge;

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital

Art. 32. - (1) Operatorii și specialiștii pentru piața de capital autorizați de CNVM au obligația să urmeze anual cel puțin 20 de ore de formare profesională continuă, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de muncă suspendat, conform legislației în vigoare. în acest sens, acestea au obligația de a notifica CNVM, prin declarație pe propria răspundere, încadrarea în prevederile prezentului alineat.

(3) La reluarea activității, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de a urma cursuri de formare profesională continuă după cum urmează:

a) persoanele care încep activitatea în semestrul I urmează 20 de ore de formare profesională continuă în anul respectiv;

b) persoanele care încep activitatea în semestrul II urmează un număr de 10 ore de formare profesională continuă în anul respectiv.

(4) Programul de formare profesională continuă nu este obligatoriu în anul în care persoanele prevăzute la alin. (1) au susținut un examen pentru dobândirea unei calități pe piața de capital, autorizată de CNVM, în baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesională.

(5) în situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au efectuat ore de pregătire profesională continuă în anul în care au susținut un examen pentru atribuirea unei calități pe piața de capital, aceste ore se pot include în numărul de ore de pregătire profesională continuă aferente anului următor...

(11) în vederea echivalării cu ore de formare profesională, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face dovada la CNVM că au urmat activitățile prevăzute la alin. (6) lit. c).

Art. 32¹. - Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32¹. - Persoanele care au dobândit mai multe calități atestate de CNVM în baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesională au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 50 de ore de formare profesională continuă.

Art. 32². - Persoanele care se încadrează în prevederile art. 43 și 44 au obligația, cel puțin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să facă dovada la CNVM că au urmat un număr de cel puțin 60 de ore de formare profesională continuă.

Art. 33. - (5) La sfârșitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă cursanții completează o fișă de evaluare a cursurilor/acțiunilor cu caracter științific și profesional.

Art. 34. - (1) Conducătorii entităților autorizate de CNVM au obligația de a urma minimum 20 de ore de formare profesională continuă, cu o periodicitate de 24 de luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) conducătorii care au participat în cursul anului la acțiuni cu caracter științific și profesional sau conducătorii care activează în calitate de lectori ai organismelor de formare profesională pentru piața de capital.

Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 49.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 32 alin. (3) și la art. 34 alin. (2).

Art. 36. - Participarea la o acțiune cu caracter științific și profesional se echivalează cu două ore de formare profesională continuă.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Tarif

 • 179 RON/participant pentru persoane juridice care înscriu minim 5 participanți(FPC1.2020 și FPC2.2020);
 • 250 RON/participant pentru persoane fizice sau grupuri mai mici de 5 persoane. Tariful de înscriere se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI 31725262.

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

 • formular de înscriere formare profesională continuă PJ (descarca documentul);
 • formular înscriere angajați (descarca documentul);
 • copie a actului de identitate;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoane fizice:

 • formular de înscriere formare profesională continuă PF (descarca documentul);
 • copie a actului de identitate;
 • dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor transmite la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro sau cursuribursa@gmail.com

Contact

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la:

 • Tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 • Fax: 0369-432.488.
Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul acesta.
Toate informațiile importante le găsiți pe pagina noastră de Politica de Confidențialitate.

În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Am înțeles