Chat

Newsletter
Imagine simbol curs RFVIF1.2024

Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare

Perioadă: 01.07.2024-02.07.2024
Examen:
Cod curs: RFVIF1.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 4 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

 1. Programul este orientat spre cunoaşterea şi ȋnţelegerea limbajului specific domeniului economic, în general, și domeniului fiscal, în special.
 2. Interpretarea corespunzătoare a legislației fiscale aferente veniturilor din investiții

Abilități:

 1. Abilitatea de a înțelege limbajul fiscal în vederea execuției sarcinilor
 2. Aplicarea tehnicilor specifice pentru prezentarea sau înţelegerea informaţiilor complexe
 3. Rezolvarea și formularea de soluții specifice problemelor economico-financiare și fiscale

Responsabilitate și autonomie:

 1. Asumarea responsabilității pentru activitatea desfășurată, pentru deciziile luate și consecințele acestora
 2. Capacitatea de a configura un proces decizional și de a evalua impactul deciziilor de natură economico-financiară asupra entităţilor/organizaţiilor private şi publice și a factorilor interesați ai acestora

Grup țintă

Programul se adresează celor care doresc să înțeleagă și să gestioneze aspectele fiscale legate de tranzacționarea instrumentelor financiare. Printre audiențele acest curs se numără:

 1. Investitori persoane fizice: Persoanele implicate în tranzacționarea activelor financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, valute sau alte instrumente financiare, ar putea beneficia de înțelegerea detaliilor fiscale asociate cu aceste tranzacții.

 2. Contabili și profesioniști fiscali: Cursul ar putea fi util pentru contabili, consultanți fiscali și alți profesioniști care doresc să își îmbogățească cunoștințele în ceea ce privește regimul fiscal aplicabil veniturilor din tranzacționarea instrumentelor financiare.

 3. Antreprenori și manageri financiari: Persoanele care conduc afaceri sau sunt responsabile de gestionarea finanțelor unei companii ar putea găsi util acest curs pentru a înțelege cum tranzacțiile financiare pot afecta situația fiscală a firmei.

 4. Studenți și cercetători: Cursul ar putea servi ca resursă educațională pentru studenți și cercetători interesați de domeniul finanțelor, contabilității sau dreptului fiscal.

 5. Oricine interesat de domeniul financiar: Cursul ar putea fi potrivit pentru oricine are un interes general în domeniul financiar și dorește să înțeleagă mai bine implicațiile fiscale ale tranzacțiilor cu instrumente financiare.

Descriere

Veniturile din investiții obținute de contribuabilii persoane fizice reprezintă o categorie distinctă din punct de vedere al impozitării, fiind reglementată de Titlul IV (impozitul pe venit) din legea 227/2015 privind Codul fiscal. Din această categorie fac parte și veniturile din tranzacționarea instrumentelor financiare/titlurilor de valoare, inclusiv derivate financiare, alături de veniturile din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice și aur de investiții.

Tematica

1. Definirea veniturilor din investiții

2. Venituri neimpozabile

3. Tehnica de impozitare

            3.1. Calculul impozitului pe veniturile din invesții

                        3.1.1. Impozitul pe dividende

                        3.1.2. Impozitul pe veniturile din dobânzi

                        3.1.3. Impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice

                        3.1.4. Impozitul pe câștigurile din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții

4. Contribuţii sociale

5.Obligații declarative și plata impozitului

6.Rezidența fiscală și evitarea dublei impuneri internaționale

7.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală (criptomonede) și din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT - non-fungible token)

8. Studii de caz.

Trainer

Mura Petru-Ovidiu este de profesie economist, absolvent al Universității de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Finanțe-Bănci. Deține Diplomă de Master în ”Finanţe şi strategii financiare ale companiilor”, diplomă de Doctor în Finanțe și Diplomă Postdoctorat în cadrul aceleași Universități.

Are o experiență de peste 16 ani în domeniul universitar, activând în prezent ca lector universitar pe Fiscalitate, Finanţe publice, Finanţele grupurilor de firme, Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice și Fiscalitatea companiei. A fost implicat de-a lungul anilor în diverse proiecte, activităţi didactice, cursuri şi seminarii, fiind responsabil pentru programul de master ”Fiscalitate și consultanță fiscală” sau coordonând lucrări de licență și disertație sau stagii de practică pentru studenți.

A participat la numeroase cursuri de pregătire profesionale, inclusiv la:

 1. Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”
 2. Cursul postuniversitar - Învăţământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţională, Modulul 2.1 Predarea, învăţarea şi evaluarea în învăţământul superior” -Univ. De Vest din Timișoara
 3. East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB), Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Univ. de Vest din Timişoara.

Tarif 590 lei(plus TVA)/participant, 

se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262.

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Pentru cursul "Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare" ne vom întâlni online, pe parcursul a 2 zile.

Vor fi 2 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare, astfel:

 1. luni, orele 17.00-19.00;
 2. marți, orele 17.00-19.00.

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4.  3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

 1. Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

1. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

2. Ghid ANAF cu privire la impozitarea veniturilor din investiții

3. Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală

4. Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token)

5. https://www.ey.com/ro_ro/tax-alerts/tax-alert-210

6. Legea nr. 142/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

7. https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Vrancea/Imp-venit-invest-cu-2023.pdf

8.https://urbanizehub.ro/wp-content/uploads/2022/05/GHID_Impozitarea-veniturilor-din-investitii_2022.pdf

9. https://www.brdam.ro/assets/pdf/Ghid-completare-si-depunere-declaratie-unica.pdf

10. https://www.juridice.ro/788346/impozitarea-veniturilor-din-criptomonede.html

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(click pentru detalii)

Articole recomandate publicate pe blog.cursuribursa.ro

 1. Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști, 14.04.2024 (click aici pentru detalii) 
 2. Impozitarea veniturilor din investiții: baza de calcul CASS și impozitarea câștigurilor nerezidenților prin intermediari rezidenți, 14.11.2023, autor Mura Petru-Ovidiu (click pentru detalii)
 3. Top 10 cele mai bune documentare financiare pe care nu trebuie să le ratezi, 25.06.2023 (click pentru detalii)
 4. Inteligență financiară, de Karen Bareman – un ghid util tuturor celor care vor să înțeleagă adevărata semnificație a situațiilor financiare, 07.04.2023 (click pentru detalii)
 5. Impozitarea veniturilor din investiții – 13 aspecte importante pe care trebuie să le știi, autor Mura Petru-Ovidiu31.10.2022 (click pentru detalii) 
 6. 5 aspecte de care să ții cont atunci când îți alegi cursurile online, 26.07.2022 (click pentru detalii)

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 2. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 3. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie. Curs programat: 23.05.2024-24.05.2024. Lector internațional.
 4. Implementarea standardelor IFRS.IAS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12). Curs programat: 29.05.2024-30.05.2024. Lector internațional.
 5. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 6. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat: 10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.
 7. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare. Curs programat: 17.06.2024-18.06.2024. Lector internațional.
 8. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara.
 9. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 01.07.2024-03.07.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 10. Managementul riscului operațional. Curs programat: 08.07.2024-11.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 11. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.
 12. Interpretarea datelor macroeconomice. Curs programat: 15.07.2024-18.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

Evaluează-ți competențele în "Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare"
În cursul anului 2023, un investitor a obţinut următoarele câştiguri din tranzacţionarea instrumentelor financiare din România(fără intermediar): 4000 lei (ianuarie), 6000 lei (aprilie), 3200 lei (august) şi 2400 lei (octombrie). Totodată, el a înregistrat şi următoarele pierderi: 2100 lei (martie), 3300 lei (mai) şi 1700 lei (septembrie). Pierderea fiscală reportată este de 2800 lei. Impozitul datorat este:
 • 850 lei;
 • 1560 lei;
 • 570 lei.