Chat

Newsletter
Imagine simbol curs MPT1.2024

Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective

Perioadă: 01.07.2024-03.07.2024
Examen:
Cod curs: MPT1.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 6 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

Principalul obiectiv al cursului este de a ajusta gândirea managerului de portofoliu în scopul constituirii unui portofoliu orientat preponderent pe obiective și nu bazat doar pe active. În acest mod acesta va reuși o alocare mai eficientă pe clase de active în funcție de profilul de risc al clientului, reușind fidelizarea acestuia pe termen lung, indiferent de evoluția pozitivă sau mai puțin favorabilă a piețelor. În plus, acest program nu conferă numai competențele necesare pentru crearea unui portofoliu mai eficient și optim corelat cu cerințele clientului, ci oferă și o serie de materiale care ajută managerii de portofoliu să expună clienților mai pragmatic, riscurile și oportunitățile pieței, să determine cum mai mare precizie apetitul de risc și să dețină argumentele potrivite la obiecțiile clienților, cât și pe fructificarea oportunităților de arbitraj și hedging care să confere robustețe portofoliului constituit.

Grup țintă

Cui se adresează?

 1. Personalului din zona relații cu clienții corporativi ai entităților autorizate de A.S.F./B.N.R.;
 2. Administratorilor de risc din domeniul bancar și financiar;
 3. Managerilor de portofoliu și Agenților Delegați;
 4. Consultanților de Investiții și personalului din vânzări din cadrul SSIF, fonduri de investiții, brokeri etc.;
 5. Persoanelor care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare, investitorilor sau oricăror persoane fizice/brokeri retail/investitorilor interesați de activitățile financiar-bancare și al pieței de capital.

Descriere

În contextul mixului de crize suprapuse manifestate în ultimii ani, modelele clasice ale teoriei moderne a portofoliului nu s-au mai validat, asistând la scăderi simultane chiar și la clasele de active preponderent invers corelate. În ultimul raport publicat de BlackRock Institute se preciza că este necesară o reinventare a managementului de portofoliu, Jean Boivin afirma „Ca să constitui un portofoliu robust, ai nevoie să conectezi punctele dintre economie, piețe, politici, geopolitică și randamentul scontat“.

Cursul își propune o abordare aplicată a celor mai noi descoperiri în domeniul managementului de portofoliu, cu accent pe realizarea unor obiective grupate în clustere care respectă o serie de criterii. Acestea se bazează atât pe un mix de strategii de tranzacționare swing, investiții prin DCA mecanic și discreționar, cât și pe fructificarea oportunităților de arbitraj și hedging care să confere robustețe portofoliului constituit.

Cursul are un puternic caracter aplicativ, bazându-se pe 27 de aplicații practice, studii de caz, dezbateri de grup, sondaje etc. 

Tematica

Partea I - Elemente cheie în managementul de portofoliu 

1. Evoluția modelelor de gestiune a portofoliului de la Markowitz la Fama & Aladdin Wealth AI
   ● Dezbatere de grup privind respectarea ipotezelor în conjunctura actuală
   ●    Studiu de caz privind asimetria piețelor
2. Taxonomia portofoliilor - active vs. pasive/benchmark 
   ●    Aplicație privind corelarea a două active într-un portofoliu binar activ 
3. Portofolii discreționare vs. non-discreționare
   ●    Aplicație privind tranzacționarea divergențelor a două acțiuni
   ●    Analiza financiară a unei companii în perioada de prelistare
4. Obiectivele portofoliilor prin prisma investitorului
   ●    Explicații și dezbateri de grup privind formulă unică a randamentului general
   ●    Sondaj privind determinarea profilului de risc - exemplificare grafică
5. Strategiile adoptate - alocare/diversificare/optimizare/rebalansare
   ●    Dezbatere de grup privind strategia ADOR
6. Calibrarea impactului crizelor prin scenarii de stress testing 
   ●    Aplicație privind expunerea simplă, dublă și triplă
   ●    Aplicație de grup - calcularea impactului valutar aspra portofoliului prin stress testing 

Partea a II - Studiu de caz general: Arhitectura portofoliului pentagon

7. Hazardul moral vs. hazardul empatic
   ●    Dezbatere de grup privind hazardul, riscul, expunerea, levierul versus randamentul
   ●    Analiza determinanților apetitului la risc - chestionar  
8. Constituirea celor 5 clustere ale portofoliului axat pe obiective
   ●    Aplicație privind constituirea clusterului active de rezervă
   ●    Analiza performanței DCA pentru diferite clase de active
   ●    Dezbatere privind performanța DCA și sensibilitatea la ciclurile economice
   ●    Analiza utilizării SL vs TSL în day trading și HFT
   ●    Exemplificare bias-uri/filtrele emoționale și cognitive în arbitrajul geometric
   ●    Aplicație privind determinarea zonei de echilibru dinamic pt un activ/pereche valutară date de cererea reflexivă/speculativă
   ●    Decizii de majorare a expunerii în funcție de RSI(7) - EUR/USD
   ●    Dezbatere privind corelația dintre VIX și indicii în scădere
9. Decizii de exit în funcție de semnalele date de analizele bottom-up & top-down
   ●    Analiza performanței DCA dinamic vs. LSI
   ●    Analiza SWOT DCA mecanic
   ●    Aplicație DCA vs. LCI pe acțiuni
   ●    Aplicație DCA pe piața valutară
   ●    Monitorizarea expunerii utilizând serii convergente - analize pe TL (GBP/USD)
   ●    Exemplificare performanță DCA discreționar pe (GBP/USD)
   ●    Dezbateri cluster oportunități digitale și preferințe - adrenalina ca un debușeu
10. Temă de reflexie - abordarea triplă a profitului - 3E

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Bibliografie ( Click pentru detalii )

 1. Acatrinei, Marius Cristian & Caraiani, Petre, Modeling and Forecasting the Dynamics in Romanian Stock Market Indices Using Threshold Models, Journal for Economic Forecasting, issue 2, pages 42-54, 2011
 2. Albu, Lucian-Liviu, Tehnici econometrice pentru determinarea legăturii dintre cursul de schimb şi ciclurile economice (pp. 208-239), Editura Expert, Bucureşti, 2006
 3. Altar, Moisa, Teoria portofoliului, Academia de Studii Economice, 2002
 4. Anghel, Lucian & Ciurilă, Nicoleta & Bojeşteanu, Elena, Rata de schimb de echilibru şi factorii săi. Cazul României, Editura Economică, 2012
 5. Babetskii, I., Trade integration and synchronization of shocks: Implications for EU enlargement, Economics of Transition, 13, 105-138, 2005
 6. Bellalah, Mondher, Exotic Derivatives and Risk: Theory, Extensions and Applications,  World Scientific Publishing Company, 2008
 7. Betts, Caroline & Devereux, Michael B., Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-To-Market, Journal of International Economics, vol. 50, pp. 215-244, Elsevier, 2000
 8. Beveridge, Stephen & Nelson Charles R., A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the ‘Business Cycle’, Journal of Monetary Economics, Vol. 7, pp. 151–74, 1981
 9. Black J. Angela & McMillan, G. David, Long Run Trends and Volatility Spillovers in Daily Exchange Rates, Applied Financial Economics, Vol. 14, pp. 895–907, Taylor and Francis Journals, 2004
 10. Byrne, Joseph P., & E. Philip Davis, The Impact of Short-and-Long-Run Exchange Rate Uncertainty on Investment: A Panel Study of Industrial Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 67, No. 3, pp. 307–29, 2005
 11. Chideşciuc, Nicolaie Alexandru & Codirlaşu, Adrian, Legătura dintre cursul de echilibru şi deficitul de cont curent, BNR, 2005
 12. Christiano, L. & R. Moto & M. Rostagno, The great depression and the Friedman- Schwarz hypothesis, Working Paper 10255, National Bureau of Economic Research, SUA, 2004
 13. Coleman, A.M., Arbitrage, storage and "The Law of One Price", Mimeo, Princeton University, 1995
 14. Cozmâncă, Bogdan Octavian & Manea, Florentina, Asymmetries in the Exchange Rate Pass-Through into Romanian Price Indices, 2010, Volume 13, Issue 1
 15. Crockett, A., Why is the financial stability a god of public policy?, sub egida Federal Reserve Bank of Kansas City, 1997.
 16. Croitoru, Lucian, În apărarea pieţelor, Curtea veche, 2012
 17. Dobrescu, Emilian, Some Issues Involved by the Policies Concerning Exchange Rate and Inflation. Quantitative Approach, The AMFITEATRU ECONOMIC journal, Academy of Economic Studies - Bucharest, Romania, vol. 13(29), pages 250-257, February, 2011
 18. Dornbusch, Rudiger, Expectations and Exchange Rate Dynamics, The Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 6., p. 1161‐1176, 1976
 19. Dumitru, Ionuţ, Efectul productivităţii asupra inflaţiei şi cursului de schimb - rolul efectului Balassa-Samuelson, Caiete de studii BNR, 2008
 20. Fabozzi, Frank J., Markowitz, Harry M., The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies, 1st, 2nd, 3rd, Edition 2013, 2016, 2020
 21. Fidrmuc, J. & I. Korhonen, Meta-analysis of the business cycle: Correlation between the Euro area and the CEECs, CESIFO Working Paper no.1693, 2006
 22. Graham, Benjamin, Investitorul inteligent, Editura: C.H. Beck, 2014
 23. Greenspan, Alan, The age of turbulence. Adventures in a new world, The Penguin Press, New York, 2007
 24. Hacker, Scott & Kim, Hyunjoo & Månsson, Kristofer, The Relationship between Exchange Rates and Interest Rate Differentials: a Wavelet Approach, The World Economy, Volume: 35, Issue: 9,  Pages: 1162-1185, 2012
 25. Hasan, Iftekhar  & Moisă, Altăr, Systemic risk and sustainable growth, Editura Pro Universitaria. 2015
 26. Horváth, Roman, Exchange Rate Variability, Pressures and Optimum Currency Area Criteria: Implications for the Central and Eastern European Countries, CNB Working Paper No. 8, Czech Republic: Czech National Bank, 2005
 27. Iancu, Aurel, Models of Financial System Fragility, Romanian Journal of Economic Forecasting, volume 14 issue 1, 230-256, 2011
 28. Ionescu, Lucian, Interdependenţa dintre economia nominală/monetară şi economia reală în contextul crizei financiare internaţionale, Revista UFB, nr1/2011
 29. Isărescu, Mugur, Finanţarea dezechilibrului extern şi ajustarea macroeconomică în condiţiile crizei financiare. Cazul României, BNR, 2009
 30. Kritzman, Mark P., Kinlaw, William, et al., Asset Allocation: From Theory to Practice and Beyond, Wiley Finance, 2021
 31. Menezes, C. & D. Hanson, On the Theory of Risk Aversion, International Economic Review. 11: 481-487, 1970
 32. Mishkin, F., Anatomy of a financial crisis, National Bureau of Economic Research Working Papers, 1991
 33. Morar Triandafil, Teodor Adrian, Echilibrul pieței valutare versus hazardul moral,  Editura ELSAM, 2022
 34. Morar, Teodor Adrian, Sistemul financiar şi politica monetară în UE, Editura Perfect, 2008
 35. Morar, Teodor Adrian, The complexity of foreign exchange inter-connectivity with macro-financial related variables: analytical perspective on the CEE markets, Management & Marketing, Economic Publishing House, vol. 6(4), Winter, 2011
 36. Morar, Teodor Adrian & Triandafil, Cristina Maria, Exchange Rate – Trigger Of Foreign Direct Investments, Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, vol. 5(5(558)(su), 2011
 37. Păun, Cristian (coordonator), Măsurarea aversiunii la risc a investitorilor de pe piaţa românească de capital, Proiect CNCSIS AT 89
 38. Popa, Catalin, The Globalization and the International Financial Institutions, Munich Personal RePEc Archive, 2008
 39. Portes, R., Global imbalances, in Macroeconomic stability and financial regulation: key issue for the G20, 2009
 40. Russell, Matthew Ray, Day Trading For Beginners: the Ultimate Guide to Profit with Short-Term Trading on Different Financial Markets. Master Etfs, Stocks, Futures and Forex Through the Strategies of the Best Traders, Kindle Edition, 2022
 41. Scutaru, Cornelia, Possible Evolutions of Investment Rate & Error Correction Models Scenarios, Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF), 2011, Volume 14, Issue 3
 42. Soroş, George, Noua paradigmă a pieţelor financiare, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2008
 43. Todea, Alexandru & Zoicas Ienciu, Adrian, Technical Analysis and Stochastic Properties of Exchange Rate Movements: Empirical Evidence from the Romanian Currency Market, Romanian Journal of Economic Forecasting (RJEF), Volume 14, Issue 1, 2011Triandafil, Cristina Maria & Morar, Teodor Adrian, Dynamic Perspective On The Triangle Foreign Direct Investments – Exchange Rate – Capital Market, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, vol. 5(5(558)(su), 2011
 44. Triandafil, Cristina Maria & Morar, Teodor Adrian, Les finances internationales, sous la countrainte de la crise financiare, Editura Business Excellence, 2010
 45. Triandafil, Cristina Maria & Morar, Teodor Adrian, The Drivers of the CEE Exchange Rate Volatility - Empirical Perspective in the Context of the Recent Financial Crisis, The Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol.14-1, ISSN -1582-6163, 2011
 46. Triandafil, Cristina Maria, Impactul financiarizării asupra procesului de convergenţă economică în EU, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, 2010
 47. Triandafil, C.M., Sustenabilitatea procesului de convergenţă nominală şi reală în cadrul UE în contextul crizei financiare; implicaţii asupra cadrului de reglementare prudenţială, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, 2012
 48. Tudor, Boengiu & Triandafil, Cristina Maria & Morar, Teodor Adrian, Debt Ceiling and External Debt Sustainability in Romania: A Quantile Autoregression Model, Vol.14-4, 2011, The Romanian Journal of Economic Forecasting, ISSN -1582-6163
 49. Zeckhauser, R. & E. Keeler, Another type of risk aversion, Econometrica, 38, 661-5, 1970

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 750 RON+TVA/participant 

se va achita în contul Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Durata programului

Pentru programul "Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective", ne vom întâlni online, pe parcursul a 3 zile.

Vor fi 3 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare.

 1. luni, orele 18.00-20.00;
 2. marți, orele 18.00-20.00;
 3. miercuri, orele 18.00-20.00;

Scurta desfășurare a programului:

 1. Participanții, vor putea vizualiza temele live, apoi offline, pe platforma de client cursuribursa.ro. 
 2. Pe perioada programului, participanţii beneficiază de tutoriat;
 3. După finalizarea programului, pentru reascultarea variantei offline, NU este nevoie sa descarci materialul. Îți păstrăm întregul program în contul de client cursuribursa.ro, atâta timp cât informația este de actualitate;
 4. La cerere (fără costuri suplimentare), participantul poate fi evaluat de platforma cursuribursa.ro, care include tematica parcursă în cadrul programului.

Certificat de participare

Certificatul de participare cu titlul "Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, cu 6 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro

 1. Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști, 14.04.2024 (click aici pentru detalii) 
 2. Investiții cu randament pozitiv și negativ în 2024, prin prisma teoriei relativității aplicată pe piețele financiare, 03.11.2023(click pentru detalii)
 3. Arhivă - buletin informativ lunar (click pentru abonare).

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 2. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 3. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie. Curs programat: 23.05.2024-24.05.2024. Lector internațional.
 4. Implementarea standardelor IFRS.IAS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12). Curs programat: 29.05.2024-30.05.2024. Lector internațional.
 5. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 6. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat: 10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.
 7. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare. Curs programat: 17.06.2024-18.06.2024. Lector internațional.
 8. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara.
 9. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 01.07.2024-03.07.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 10. Managementul riscului operațional. Curs programat: 08.07.2024-11.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 11. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.
 12. Interpretarea datelor macroeconomice. Curs programat: 15.07.2024-18.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

Chestionar "Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective"
Care dintre determinanții profilului de risc al unui investitor este preponderent?
 • Educația;
 • vârsta;
 • genetica;
 • mediul;
 • rasa.