Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPCIF1.2024

Interacțiunile dintre piețele financiare

Perioadă: 13.05.2024-16.05.2024
Examen:
Cod curs: FPCIF1.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 10 ore(teorie și practică)

Navigare rapidă

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Descriere

Acest curs îți oferă o înţelegere aprofundată a funcționării piețelor financiare, a interacțiunilor dintre acestea, precum și a impactului datelor macroeconomice asupra evoluției instrumentelor financiare. În plus, vei afla informații utile despre momentele bune de tranzacționare și optimizarea portofoliului.

Tematica

În cadrul programului "Interacțiunile dintre piețele financiare" se vor prezenta următoarele module:

Modul I

 1. Tranzacționare (ordine, intrare, ieșire din poziții, limite poziții)

Modul II

 1. Managementul pozițiilor (Take profit, stop loss, marcare la piață)

Modul III

 1. Analiza tehnică (principalii indicatori tehnici, exemple piața energiei)

Modul IV

 1. Interpretare date macroeconomice; impactul datelor macroeconomice asupra evoluției piețelor financiare

Modul V

 1. Instrumente cu venit fix

Modul VI

 1. Optimizarea portofoliului

Modul VII

 1. Studii de caz.

Bibliografie

 1. Fabozzi, Frank, 2005, The Handbook of Fixed Income Securities
 2. Murphy, John, 1997, Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications
 3. Stutely Richard, 1992, The Economist Guide to Economic Indicators: Making Sense of Economics.

Trainer

ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.

Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 12 ani în managementul riscului și de cinci ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul cărora predă materii precum piețe financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.

În ultimii 17 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 precum și între anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.

Între 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.

Durata desfășurarii programului:

Prezentarea are loc pe durata a 10 ore, după următorul program:

 1. luni, orele 18.00-20.30;
 2. marți, orele 18.00-20.30;
 3. miercuri, orele 18.00-20.30;
 4. joi, orele 18.00-20.30;

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul cu titlul "Interacțiunile dintre piețele financiare", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, cu 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă.

Tarif 850 lei/participant

se va achita în contul: RO02BTRLRONCRT0503278301, Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 2. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 3. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie. Curs programat: 23.05.2024-24.05.2024. Lector internațional.
 4. Implementarea standardelor IFRS.IAS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12). Curs programat: 29.05.2024-30.05.2024. Lector internațional.
 5. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 6. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat: 10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.
 7. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare. Curs programat: 17.06.2024-18.06.2024. Lector internațional.
 8. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara.
 9. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 01.07.2024-03.07.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 10. Managementul riscului operațional. Curs programat: 08.07.2024-11.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 11. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.
 12. Interpretarea datelor macroeconomice. Curs programat: 15.07.2024-18.07.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro

Chestionar - "Interacțiunile dintre piețele financiare"
Remunerarea salariațiilor, excendentul brut de exploatare, impozite, taxele vamale şi subvenţiile sunt elemente ce intră în determinarea PIB prin metoda:
 • Producției;
 • Cheltuielilor;
 • Metoda veniturilor.