Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPC3.2023

Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție

Perioadă: 28 septembrie 2023 -20 noiembrie 2023
Examen:
Cod curs: FPC3.2023
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 28 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:

Decizia nr.A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;

Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Grup țintă

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă, se adresează:

 1. Administratorilor de risc;
 2. Agenților Delegați;
 3. Consultanților de Investiții;
 4. Personalului care îndeplinește funcția de conformitate;
 5. Persoanelor care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare, investitorilor sau oricăror persoane fizice interesate de activitățile financiar-bancare și al pieței de capital;
 6. Tuturor persoanelor sau investitorilor interesați de noutățile aduse instituțiilor financiar-bancare și al pieței de capital;

Descriere

Programul se adresează specialiștilor de pe piața de capital cu funcții de execuție în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF și are ca obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale, înțelegerea și respectarea reglementărilor pieței de capital. Tematica este în conformitate cu cerințele de formare profesională continuă din Regulamentul ASF nr.28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital. 

Testimonial

 • M.B. - “Da. Pentru dezvoltarea profesională. Foarte instructiv.”
 • D.S. - "Da, recomand. Prezentarea clară și actualizată a noutăților.”
 • Bogdan.B. - “Recomand programul tuturor celor care se inițiază în domeniul pieței de capital, datorită conținutului bogat în informații și datorită posibilității de vizionare a cursurilor și după încheierea perioadei de derulare a programului“.
 • R.T. - “consider interesant cursul pentru cei care doresc să investească la bursă.prezintă informații care pot ajuta investitorii.”
 • N.S. - “Recomand programele AS Financial Market pentru calitatea cursurilor, bogăția de informații noi și utile, precum și pentru reputația lectorilor."
 • S.H. - “Da, recomand acest curs. Tematica diversă și foarte utilă, lectori foarte bine pregătiți, cursuri bine structurate și prezentate.”
 • A.F. -“ Da, aș recomanda și altor persoane, deoarece atât prezentarea cât și lectorii care susțin cursurile sunt super pregătiți!”
 • A.H.- “Recomand și altor persoane programele FPC pentru temele diverse abordate și lectorii cu experiență profesională vastă. De asemenea, intre modulele FPC se regăsesc prezentate și noutățile legislative de ultim moment. Interacțiunea cu lectorii este real-time“. 
 • G.D.- “Da. Foarte util în activitatea de zi cu zi și nu numai“.
 • C.J.- “Recomand programul de pregătire cu tematica diversificată tuturor celor care doresc să aibă acces la informații actualizate din sectorul instrumentelor și investițiilor financiare“.
 • L.T.- “Recomand Cursurile Bursa Sibiu deoarece sunt complete, foarte bine structurate, cu multe aplicații practice și ușor de asimilat“.
 • C.P.- “Tematica complexă și competența lectorilor“.
 • N.S. -“sunt lectori consacrați, dacă este posibil să fie și cei din bursă mai prezenți căci au cursul impactului reglementări - aplicații – evenimente“.

Tematică ( Click pentru detalii )

(update - 09.11.2023, 19:00)

- MODUL I. ESG: CONCEPTE CHEIE ȘI PROVOCĂRI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE -            

Lector: Internațional
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: luni, 02.10.2023, orele 18.00-20.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție(POIC/ PIFC/ CIF/ ADRI);
 3. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Seminarul vizează prezentarea conceptelor cheie în domeniul ESG, fundamentale în procesul de aliniere la standardele în materie: conexiunea între factorii ESG, impactul lor asupra procesului investițional, evaluarea ratingului ESG și fundamentarea unei strategii ESG

Structura:
1. Concepte fundamentale: factorii de mediu, social și guvernanță, interferențe și aspecte specifice;
2. Cadrul legislativ ESG: repere fundamentale;
3. Ratingul ESG: metodologii de evaluare și impactul asupra procesului investițional;
4. Elaborarea strategiei ESG: exemple practice.

Bibliografie:

 1. Taxonomy Regulation;
 2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
 3. Materiale Moody s, S&P referitor la ratingul ESG.
 4. ESAs Report on best practices for fraud and cyber security, Digital Operation Resilience Regulation.
- MODUL II. EMITENT - AMÂNAREA PUBLICĂRII INFO PRIVILEGIATE, GUVERNANȚA CORPORATIVĂ, POLITICA/ RAPORT REMUNERARE -

Lector: Internațional
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: luni, 09.10.2023, orele 18.00 - 20.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție(POIC/ PIFC/ CIF);
 3. SSIF/SIF/SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Noi tendințe în cadrul de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor

Structura:
1. Sisteme de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor financiare;
2. Rolul Comitetelor în sistemul de guvernanță: best practices;
3. Politica de remunerare: principii, elemente cheie, mixul dintre componenta fixă și componenta variabilă;
4. KPI aferenți unui sistem robust de guvernanță: aplicații, studii de caz.

Bibliografie:

 1. Corporate governance code and financial services, Financial Reporting Council, Corporate governance and Financial Crisis, OECD, Corporate Governance of Financial Institutions, FED.
- MODUL III. TESTUL DE OPORTUNITATE ȘI TESTUL DE ADECVARE  - NOI CERINȚE ESMA -

Lector: Flori Farcasanu, Expert conformitate/ Direcția conformitate/ Raiffeisen Bank Romania
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: marți, 10.10.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție ( POIC/ PIFC/ CIF)
 2. SSIF/ SIF/ Instituții de credit.

Descriere: Cursul pune accent pe noile cerințe ESMA în ceea ce privește evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător al clienților, schimbări produse în cadrul de reglementare în perioada Aprilie 2022 – Septembrie 2023.

Structura:
1.Cadrul legislativ relevant pentru evaluarea capacității investiționale a clienților;
2.Prezentare generală a evaluării caracterului adecvat şi corespunzător al clienților în funcție de serviciul furnizat;
3.Domeniul de aplicare a Ghidurilor ESMA – cui se aplică, ce se aplică și când se aplică;
4.Noi cerințe ESMA privind caracterul corespunzător și legate exclusiv de executare – testul de oportunitate;
5.Noi cerințe ESMA privind adecvarea - testul de adecvare;
6.Diferențe dintre furnizarea de recomandări (consultanță) și furnizarea de informații – Exemple practice;
7.Sancțiuni și măsuri impuse sub MiFID în anul 2022 în ceea ce privește evaluarea caracterului adecvat și corespunzător al clienților.

Bibliografie:

 1. Directiva (UE) 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (Directiva MiFID II);
 2. Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/208 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare;
 3. Ghid ESMA 35-43-3172 cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind adecvarea (publicat în data de 03.04.2023);
 4. Ghid ESMA 35-43-3006 cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID II privind caracterul corespunzător și legate exclusive de executare (publicat în data de 12.04.2022);
 5. Documentul ESMA 35-43-3861 – Supervisory briefing on understanding the definition of advice under MIFID II (publicat în data de 11.07.2023);
 6. Raportul ESMA – Sancțiuni și măsuri impuse sub MiFID în 2022.
- Modul IV. CONȘTIENTIZAREA FACTORILOR DE MANAGEMENT PRIN INTERMEDIUL CUNOAȘTERII SANCȚIUNILOR GDPR -

Lector: Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, conferențiar universitar doctor, Universitatea de  Medicină Farmacie Științe și Tehnologie „G.E. Palade” Tg. Mureș
Prezentare: limba română 
Durata: miercuri, 11.10.2023, orele 17.00-19.00

Cui se adresează

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF/ADRI);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere:  

 1. Acest curs este conceput pentru a ajuta factorii de management să înțeleagă importanța respectării GDPR și să ia măsuri pentru a evita sancțiunile. Cursul va fi predat online, într-un format interactiv, care va include prezentări, discuții și aspecte practice.Iată câteva idei suplimentare pentru a face acest curs mai atractiv și mai relevant pentru factorii de management:
 2. Vom include exemple concrete de sancțiuni GDPR care au fost aplicate în România.
 3. Discutăm despre impactul sancțiunilor asupra reputației și performanței organizației.
 4. Oferim participanților resurse și sfaturi pentru a-și îmbunătăți conformitatea cu GDPR.

Structura:
1. O prezentare generală a GDPR;
2. Sancțiunile GDPR;
3. Cum să evitați sancțiunile GDPR;
4. Bune și rele practici din 2023.

Bibliografie:

 1. Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR);
 2. Rapoartele de activitate ale ANSPDCP;
 3. Anuarul sancțiunilor GDPR.
- MODUL V. REGIMUL FISCAL AFERENT VENITURILOR OBȚINUTE DIN TRANZACȚIONAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE -

Lector: Mura Ovidiu-Petru, lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: marți, 17.10.2023, orele 17.00-19.00

Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF/ADRI);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Definirea veniturilor din investiții;
2. Venituri neimpozabile;
3. Tehnica de impozitare;
3.1. Calculul impozitului pe veniturile din invesții;
3.1.1. Impozitul pe dividende,
3.1.2. Impozitul pe veniturile din dobânzi;
3.1.3. Impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
3.1.4. Impozitul pe câștigurile din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții;
3.2. Calculul C.A.S.S. (contribuția de asigurări sociale de sănătate);
4. Completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (212);
5. Rezidența fiscală și evitarea dublei impuneri internaționale;
6. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală (criptomonede);
7. Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token);
8. Studii de caz.

Descriere:

 1. Veniturile din investiții obținute de contribuabilii persoane fizice reprezintă o categorie distinctă din punct de vedere al impozitării, fiind reglementată de Titlul IV (impozitul pe venit) din legea 227/2015 privind Codul fiscal. Din această categorie fac parte și veniturile din tranzacționarea instrumentelor financiare/titlurilor de valoare, inclusiv derivate financiare, alături de veniturile din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice și aur de investiții.
 2. Începând cu anul 2023, impozitarea veniturilor obținute de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare prin intermediul brokerilor înregistrați fiscal în România se simplifică semnificativ, iar cota de impozitare se reduce de la 10% la 1% sau 3%, în funcție de durata deținerii activelor. Acest aspect este de maximă importanță nu doar pentru contribuabili, ci și pentru intermediarii financiari rezidenți fiscal în România, datorită obligației acestora de a calcula, reține, declara și vira la bugetul statului impozitele datorate.
 3. În prezent, intermediarii sunt obligați să pună la dispoziția clienților o fișă de portofoliu de unde reiese câștigul net/pierderea netă anuală. Dacă din fișa de portofoliu rezultă o pierdere, există posibilitatea de a o compensa cu un câștig (pierderea se reportează), în anumite condiții. Declarația Unică se completează și se depune doar atunci când câștigul a fost realizat prin vânzarea instrumentului financiar/închiderea poziției (eveniment fiscal), chiar dacă banii nu au fost retrași din contul brokerului.
 4. Dividendele pot fi obținute din acțiuni și ETF-uri cu deținere din România sau din străinătate. Impozitul pe dividende în România este de 5%, acesta fiind unul dintre cele mai mici din lume. Tot de la 1 ianuarie 2023 va fi majorată cota de impozitare în cazul dividendelor obținute de contribuabilii persoane fizice și/sau juridice, de la 5% la 8%. Veniturile din dividende sunt impozabile atât în țara de rezidență fiscală a beneficiarului, cât și în cea a emitentului, deci trebuie studiate posibilitățile de evitare a dublei impuneri.
 5. Veniturile din dobânzi și lichidarea unei persoane juridice sunt impozitate la sursă, prin reținerea de către plătitorul veniturilor a unui impozit în cotă de 10% din suma acestora, respectiv din venitul impozabil din lichidare, impozitul fiind final. Totuși, trebuie menționat că veniturile realizate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea, sunt scutite de impozit.
 6. Cu privire la contribuțiile sociale datorate pentru aceste venituri, precizăm faptul că se datorează doar CASS, nu și CAS, în anumite condiții. Cea mai importantă condiție este cea privitoare la cuantumul veniturilor realizate din investiții, care se compară (împreună cu alte categorii de venit obținute de contribuabil) cu un plafon egal cu 6, 12 sau 24 de salarii minime brute (modificare ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023).
 7. Declarația unică cuprinde două capitole, Capitolul I dedicat veniturilor realizate și impozitului datorat pentru anul anterior (2021) și Capitolul II, dedicat veniturilor estimate a se realiza în anul în curs (2022) precum și impozitului și contribuțiilor sociale estimate. Declarația se completează offline și se depune online, din Spațiul Privat Virtual (ANAF).
 8. Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală reprezintă venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile veniturilor din alte surse. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. achiziții de produse, servicii, călătorii contra bitcoin etc.). Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice. Pentru aceste venituri contribuabilul datorează totodată și CASS, în anumite condiții.
 9. În fine, veniturile obținute de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token) reprezintă venituri impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remunerație financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.), fiind asimilate fiscal veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și urmând regimul fiscal aferent acestor venituri.

Bibliografie:
R. Vaughan, “A Discourse of Coin and Coinage”, 1675;W. Fleetwood, “Chronicon Preciosum”, 1707;
F. Y. Edgeworth, “A Defence of Index-Numbers”, The Economic Journal, 1896;
C,. M. Walsh, “The Measurement of General Exchange-Value”, Macmillan, 1901;
S. A. Nelson, “The Abc Of Stock Speculation”,1903;
Fisher, “The Best Form of Index Number”, American Statistical Association Quarterly, 1921;
Fisher, “The Making of Index Numbers: A Study of Their Varieties, Tests, and Reliability”, Houghton Mifflin Company, 1922;
W. P. Hamilton, “The Stock Market Barometer”, 1922;
Cowles 3rd, “Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, 1933;
H. M. Gartley, “Profits in the Stock Market”, 1935,
P. Greiner, “Encyclopedia of Stock Market Techniques”, 1963,
W. A. Chance, “A Note on the Origins of Index Numbers”, The Review of Economics and Statistics, 1966;
G. Bishop, “The Dow Theory Revisited”, Reason, 1974;
W. E. Diewert, “The early history of price index research”, NBER, 1998;
H. D. Taylor, L. Taylor George Pólya: master of discovery 1887–1985;
Dale Seymour Publications, 1993 ;
P. v. d. Lippe, Chain Indices: A Study in Price Index Theory, Statistisches, Bundesamt, 2001.

- MODUL VI. IDENTIFICAREA ȘI PREVENIREA PRACTICILOR FRAUDULOASE, NELOIALE ȘI ABUZIVE PE PIAȚA DE CAPITAL -

Lector: Daniel Stoicescu, avocat Baroul București, specializat în piața de capital și dreptul penal al afacerilor
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: miercuri, 18.10.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție (POIC/ PIFC/ CIF);
 3. SSIF/ SIF/ Instituții de credit;
 4. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Noțiunea de practică frauduloasă și neloială. Clasificare. Exemple de practici frauduloase;
2. Principii de bună practică în relația cu clientul;
3. Între abuzul de piață și abuzul de majoritate;
4. Indicatori de suspiciune (red flags) în identificarea și prevenirea operațiunilor neloiale și frauduloase;
5. Regimul sancționator;
6. Măsuri de protecție pentru persoanele din conducere și departamentul de conformitate;
7. Abuzul de piață. Manipularea pieței și insider dealing;
8. Practici abuzive ale acționarului majoritar și consiliului de administratie în cazul emitenților listați pe piețele de capital.

- Modul VII. DEPOZITARUL CENTRAL - NOȚIUNI DE BAZĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR -

Lector: Dragoș Bosînceanu, Coordonator Compartiment Conformitate & Control Intern Depozitarul Central SA
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: luni, 23.10.2023, orele 18.00-20.00.

Cui se adresează:

 1. Persoane fizice care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele unei S.S.I.F./instituții de credit;
 2. Agenți delegați;
 3. Persoanele care îndeplinesc funcția de conformitate în cadrul unei S.S.I.F./instituții de credit;
 4. Angajați ai emitenților de instrumente financiare cu atribuții de relaționare cu Depozitarul Central;
 5. Deținători de instrumente financiare.

Descriere: Depozitarul Central este instituția care asigură infrastructura pieței financiare, având rolul de administrator al sistemului de decontare a instrumentelor financiare – RoClear și îndeplinind funcția de registratar pentru societățile pe acțiuni. Pe lângă aceste servicii esențiale, Depozitarul Central este entitatea care oferă participanților, emitenților, investitorilor precum și deținătorilor de instrumente financiare o multitudine de alte servicii conexe.

Structura:
1.Descriere Depozitarul Central S.A.;
1.1.Rolul unui depozitar central de titluri de valoare în ecosistemul pieței de capital;
1.2.Reglementările incidente (primare, secundare);
1.3.Scurt istoric;
1.4.Servicii;
2.Activitatea Depozitarului Central;
2.1.Participarea la sistemul Depozitarului Central & menținerea calității de participant la sistemul Depozitarului Central;
2.2.Sistemul de conturi de instrumente financiare;
2.3.Înregistrarea instrumentelor financiare în sistemul Depozitarului Central;
2.4.Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;
2.5.Procesarea evenimentelor corporative, precum distribuirea de dividende sau alte sume de bani și distribuirea de instrumente financiare;
2.6.Servicii și informații la solicitarea deținătorilor de instrumente financiare.

Bibliografie:

 1. Codul Depozitarului Central;
 2. Legislatie UE Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
 3. Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
 4. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată;
 5. Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014.
- MODUL VIII. CADRU MACROECONOMIC INTERNAȚIONAL ȘI INTERN. EVALUĂRI BURSIERE PE PIAȚA DE LA BUCUREȘTI -

Lector: Cristian Tudorescu, expert piața de capital
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: luni, 30.10.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează: 

 1. Funcții de execuție (POIC/ PIFC/ CIF);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere: Noi tendințe în cadrul de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor

Structura:
1. Context macroeconomic SUA, Europa, România;
2. Evaluare bursieră acțiuni SUA și acțiuni Bursa de Valori București;
3. Studii de caz companii Bursa de Valori București. Oportunități și riscuri.

Bibliografie:

 1. Christopher Mayer - 100 Baggers: Stocks That Return 100-to-1 and How To Find Them   (2015),
 2. Scott Galloway - 'The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google' (2017);
 3. Aswath Damodaran - Security Analysis for Investment and Corporate Finance (1994).
- MODUL IX. PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI PENTRU FUNCȚII DE EXECUȚIE -

Lector: Radu Ion,  Expert conformitate - Banca Comercială Română
Prezentare: limba română
Durata: miercuri, 01.11.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție (POIC/PIFC/CIF/ADRI sau responsabil în domeniul SB/FT;
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Tematica pune accent pe evoluțiile relevante pe plan național și internațional în ceea ce privește administrarea riscurilor de SB/FT și schimbările produse în cadrul de reglementare din perioada Septembrie 2022- Septembrie 2023.

Structura:
1.Identificarea și evaluarea riscurilor; 
2. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor;
3.Raportarea tranzacțiilor;
4. Răspunderi și sancțiuni;
5. Sancțiunile internaționale;
6. Exemple și studii de caz.

Bibliografie: legislația  europeană, națională, ghiduri și opinii emise de autoritățile competente în domeniu.

Obligații legale privind instruirea periodică în domeniul SB/FT:

 1. Legea 129/2019 -

Art 24. (4) Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile prezentei legi, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autoritățile competente în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4).  Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
(5) În funcție de riscurile la care sunt expuse, dimensiunea și natura activității, entitățile raportoare includ, în procesul de instruire a angajaților, participarea la programe speciale de formare permanentă având ca scop recunoașterea de către angajați a operațiunilor care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului.

 1. Reg. ASF nr.13/2019 -

Articolul 11 Recrutarea și instruirea angajaților:
(3) Entitățile reglementate asigură formarea profesională, în conformitate cu dispozițiile alin. (2), și pregătirea continuă a angajaților proprii, în acord cu dispozițiile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019 și cu dispozițiile alin. (4), și se asigură că programele de formare profesională sunt:
a) relevante pentru activitatea entității reglementate;
b) adaptate la necesitățile angajaților și la funcțiile specifice ale acestora;
c) actualizate periodic.
(4) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații entităților reglementate:
a) cunosc obligațiile ce le revin în conformitate cu legile, regulamentele, politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea SB/FT;
a^1) înțeleg atât politicile, mecanismele și procedurile de prevenire și combatere a SB/FT prevăzute la alin. (2), cât și modul în care acestea trebuie aplicate;
a^2) înțeleg evaluarea riscurilor de SB/FT la nivelul întregii activități și modul în care aceasta afectează activitatea lor;
b) au competența necesară pentru a recunoaște operațiunile care pot avea legătură cu SB/FT și cunosc cum să procedeze în astfel de cazuri;
c) au competența necesară pentru a analiza adecvat serviciile sau tranzacțiile solicitate sau efectuate în scopul identificării riscurilor de SB/FT;
d) cunosc în întregime cerințele de raportare;
e) cunosc cerințele legale în materie de prevenire și combatere a SB/FT;
f) cunosc responsabilitățile ce le revin potrivit normelor interne de cunoaștere a clientelei și riscurile la care este expusă entitatea reglementată potrivit evaluării proprii de risc;
g) conștientizează consecințele neîndeplinirii adecvate a responsabilităților ce le revin în acest domeniu și implicațiile pentru entitatea reglementată și angajații acesteia în cazul producerii riscurilor.
(5) Entitățile reglementate verifică anual dacă persoanele cu responsabilități în aplicarea măsurilor CSB/CFT sunt pregătite în mod adecvat și cunosc atribuțiile ce le revin.

 - MODUL X. CONTRAPARTEA CENTRALĂ – ROL ȘI IMPORTANȚĂ -

Lector: Rodica Popa, Director general CCP.RO Bucharest SA
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: luni, 06.11.2023, orele 18.00-20.00

Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție(POIC/ PIFC/ CIF);
 2. SSIF/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Principalul rol și scopul unei contrapărți centrale este de a centraliza managementul riscului de contraparte pe piețele financiare pe care le deservește;                                             
2. O contraparte centrală este o infrastructură a pieței financiare care oferă servicii și beneficiază din partea altor infrastructuri ale pieței financiare;                                                           
3. O contraparte centrală exercită activitățile și operațiunile în mod transparent și nediscriminatoriu și pe baza unor politici, metodologii și proceduri menite să diminueza și transfere riscul de contraparte, în deplină conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute de cadrul european de reglementare, legislația națională, pe baza cadrului de reglementare stabilit intern și aprobat de către autoritățile implicate în supravegherea și monitorizarea acesteia.                                                                                                  

Bibliografie - Regulamente europene incidente:

 1. Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR);
 2. Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale (Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013);
 3. Regulamentul Delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale (Regulamentul Delegat (UE) nr. 152/2013);
 4. Regulamentul Delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală;
 5. Regulamentul Delegat (UE) 2155/2017 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă.
- Tema XI. Contrapartea Centrală – Servicii și Fluxuri operaționale -

Lector: Cătălina-Elsa Țonescu, Director Operatiuni și Membri CCP.RO Bucharest SA
Prezentare: limba română
Durata: marți, 07.11.2023, orele 18.00-20.00

Cui se adresează:

 1. POIC/ PIFC/ CIF
 2. SSIF/ Instituții de credit

Descriere:Principalul rol și scopul unei CPC este de a centraliza managementul riscului de contraparte pe piețele financiare pe care le deservește. În îndeplinirea acestui rol, oferă și alte beneficii, inclusiv compensarea/nettingul, eficiența operațională, coordonarea și anonimatul tranzacțiilor;       
Profilul de risc al unei CPC este dictat de tipul produselor compensate, caracteristicile membrilor săi și de pozițiile compensate. Interpunându-se între cumpărătorul și vânzătorul într-un contract financiar – membri compensatori care acționează în cont propriu sau în numele clienților nebancari – CPC garantează îndeplinirea obligațiilor contrapărților pe durata contractului sau a tranzacției. Aceasta poate fi de zile, în cazul unei tranzacții cu valori mobiliare, sau poate fi mai mulți ani, și implică fluxuri de numerar zilnice sau periodice - în cazul unor instrumente derivate pentru livrarea și/sau decontarea la termen;                  
O CPC exercită activitățile și operațiunile în mod transparent și nediscriminatoriu și pe baza unor criterii, politici și proceduri menite să atenueze riscul de contraparte și să permită accesul la sistem al entităților solicitante, cu condiția ca acestea să respecte cerințele aplicabile prevăzute de cadrul european de reglementare, legislația națională precum și cadrul de reglementare stabilit de CPC.                   

Bibliografie - Regulamente europene incidente:

 1. Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR);
 2. Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale (Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013);
 3. Regulamentul Delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale (Regulamentul Delegat (UE) nr. 152/2013);
 4. Regulamentul Delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală;
 5. Regulamentul Delegat (UE) 2155/2017 AL COMISIEI din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă;
- MODUL VI (MODUL RELUAT). IDENTIFICAREA ȘI PREVENIREA PRACTICILOR FRAUDULOASE, NELOIALE ȘI ABUZIVE PE PIAȚA DE CAPITAL -

Lector: Daniel Stoicescu, avocat Baroul București, specializat în piața de capital și dreptul penal al afacerilor
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: joi, 09.11.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție (POIC/ PIFC/ CIF);
 3. SSIF/ SIF/ Instituții de credit;
 4. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Noțiunea de practică frauduloasă și neloială. Clasificare. Exemple de practici frauduloase;
2. Principii de bună practică în relația cu clientul;
3. Între abuzul de piață și abuzul de majoritate;
4. Indicatori de suspiciune (red flags) în identificarea și prevenirea operațiunilor neloiale și frauduloase;
5. Regimul sancționator;
6. Măsuri de protecție pentru persoanele din conducere și departamentul de conformitate;
7. Abuzul de piață. Manipularea pieței și insider dealing;
8. Practici abuzive ale acționarului majoritar și consiliului de administratie în cazul emitenților listați pe piețele de capital.

- TEMA XII. HOW WILL AI RESOLVE YOUR WEALTH PROBLEM AND THE S&P 500 MYTH  -

Lector: Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc.
Prezentare: limba engleză
Data și ora desfășurării: luni, 13.11.2023, orele 18.00-20.00

Cui se adresează:

 1. ADRI;
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere: In this course, we will embark on the initial segment of a five-part lecture series, offering a comprehensive exploration of the evolution of investment solutions. Our journey will traverse a vast historical landscape, spanning from the Pre-Industrialization age to the dawn of the Information Age, ultimately culminating in the creation of the S&P 500 index.
Throughout our expedition, we will traverse distinct phases of investment evolution. We'll commence by examining the era of Index mathematics and how the advent of calculation convenience revolutionized the world of investing, thanks to its simplicity and accessibility. Subsequently, we will dissect the gradual introduction of statistical bias into investment instruments, which eventually emerged as a dominant factor within financial systems. As we progress further, we will elucidate how this bias evolved into a profound dependency within our investment tools.
Ultimately, our exploration will underscore the pivotal role of artificial intelligence in comprehending and mitigating this bias, thereby enhancing the modern financial landscape. We will delve deeply into understanding bias, mastering techniques to adjust for it, and comprehending the broader purpose of capital markets and their societal impact. We invite you to join us on this enlightening journey as we unravel the historical, technological, and societal forces that have shaped today's passive investing landscape.
By the conclusion of this initial segment, participants will possess a comprehensive understanding of the contemporary challenges associated with passive investing, such as concentration and risks. Furthermore, they will gain insights into how the next generation of AI-driven passive investing solutions can potentially enhance returns while mitigating risk.

Bibliografie:

 1. [1] Matia, Kaushik and Pal, Mukul and Stanley, H. Eugene and Salunkay, H., Scale-Dependent Price Fluctuations for the Indian Stock Market. EuroPhysics Letters, Aug 2003;
 2. [2] M. Pal, M. Shah, A. Mitroi, Temporal Changes in Shiller’s Exuberance Data, SSRN, Feb 2011,
 3. [3] M. Pal, Mean Reversion Framework, SSRN, May 2015;
 4. [4] M. Pal, Markov and the Mean Reversion Framework, SSRN, May 2015,
 5. [5] M. Pal, Momentum and Reversion, Aug 2015;
 6. [6] M. Pal, What is Value, SSRN, Sep 2015;
 7. [7] M. Pal, M. Ferent, Stock Market Stationarity, SSRN, Sep 2015;
 8. [8] M. Pal, Reversion Diversion Hypothesis, SSRN, Nov 2015;
 9. [9] M. Pal, How Physics Solved your wealth problem, SSRN, Oct 2016,
 10. [10] M. Pal, Human AI, SSRN, Jul 2017;
 11. [11] M. Pal, The Size Proxy, Aug 2017;
 12. [12] M. Pal, The Beta Maths, SSRN, Mar 2017;
 13. [13] Maureen, O. Bhattacharya, A. ETFs and Systematic Risk. CFA Research Institute, Jan 2020;
 14. [14] M. Pal, [3N] model of life, SSRN, Apr 2021;
 15. [15] M. Pal, The S&P 500 Myth, SSRN, Jul 2022;
 16. [16] M. Pal, The Snowball Effect, SSRN, Jul 2022;
 17. [17] M. Pal, Mechanisms of Psychology, SSRN, Jun 2022;
 18. [18] M. Pal, The [3N] model of life, SSRN, Feb 2023.
- MODUL XIII. FONDURI ALTERNATIVE DE INVESTITII -

Lector: Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: marți,14.11.2023, orele 14.00-16.00.

Cui se adresează

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF);
 2. SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Odată cu reglementarea la nivel European a administratorilor fondurilor alternative de investiții și, izolat, a unor fonduri alternative de investiții, peisajul legislativ aplicabil s-a diversificat exponential. În România, pe lângă transpunerea directivei europene privind administratorii de fonduri alternative de investiții, s-a optat și pentru adoptarea unui act normativ care guvernează fondurile alternative de investiții. În cadrul prezentării vor fi trecute în revistă categoriile de fonduri alternative de investiții, fie că sunt reglementate la nivel European sau exclusiv la nivel local, principalele caracteristici și elementele de diferențiere.

Structura:

 1. 1.Administratorii fondurilor de investiții alternative: scurtă prezentare;
 2. 2.Fondurile alternative de investiții reglementate la nivel european;
 3. 2.a.EuVECA;
 4. 2.b.EuSEF;
 5. 2.c.ELTIF;
 6. 3.Categoriile de fonduri alternative de investiții reglementate în România.

Bibliografie 

 1. • Directiva nr. 61/2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010;
 2. • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative;
 3. • Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 4. • Regulamentul nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc;
 5. • Regulamentul nr. 760/2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung;
 6. • Regulamentul nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social.
- TEMA XIV. HOW WILL AI RESOLVE YOUR WEALTH PROBLEM AND THE S&P 500 MYTH  -

Lector: Mukul Pal, Chief Investment Officer la Ait Inc.
Prezentare: limba engleză
Data și ora desfășurării: miercuri, 15.11.2023, orele 18.00-20.00

Cui se adresează:

 1. ADRI;
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere: In this course, we will embark on the initial segment of a five-part lecture series, offering a comprehensive exploration of the evolution of investment solutions. Our journey will traverse a vast historical landscape, spanning from the Pre-Industrialization age to the dawn of the Information Age, ultimately culminating in the creation of the S&P 500 index.
Throughout our expedition, we will traverse distinct phases of investment evolution. We'll commence by examining the era of Index mathematics and how the advent of calculation convenience revolutionized the world of investing, thanks to its simplicity and accessibility. Subsequently, we will dissect the gradual introduction of statistical bias into investment instruments, which eventually emerged as a dominant factor within financial systems. As we progress further, we will elucidate how this bias evolved into a profound dependency within our investment tools.
Ultimately, our exploration will underscore the pivotal role of artificial intelligence in comprehending and mitigating this bias, thereby enhancing the modern financial landscape. We will delve deeply into understanding bias, mastering techniques to adjust for it, and comprehending the broader purpose of capital markets and their societal impact. We invite you to join us on this enlightening journey as we unravel the historical, technological, and societal forces that have shaped today's passive investing landscape.
By the conclusion of this initial segment, participants will possess a comprehensive understanding of the contemporary challenges associated with passive investing, such as concentration and risks. Furthermore, they will gain insights into how the next generation of AI-driven passive investing solutions can potentially enhance returns while mitigating risk.

Bibliografie:

 1. [1] Matia, Kaushik and Pal, Mukul and Stanley, H. Eugene and Salunkay, H., Scale-Dependent Price Fluctuations for the Indian Stock Market. EuroPhysics Letters, Aug 2003;
 2. [2] M. Pal, M. Shah, A. Mitroi, Temporal Changes in Shiller’s Exuberance Data, SSRN, Feb 2011,
 3. [3] M. Pal, Mean Reversion Framework, SSRN, May 2015;
 4. [4] M. Pal, Markov and the Mean Reversion Framework, SSRN, May 2015,
 5. [5] M. Pal, Momentum and Reversion, Aug 2015;
 6. [6] M. Pal, What is Value, SSRN, Sep 2015;
 7. [7] M. Pal, M. Ferent, Stock Market Stationarity, SSRN, Sep 2015;
 8. [8] M. Pal, Reversion Diversion Hypothesis, SSRN, Nov 2015;
 9. [9] M. Pal, How Physics Solved your wealth problem, SSRN, Oct 2016,
 10. [10] M. Pal, Human AI, SSRN, Jul 2017;
 11. [11] M. Pal, The Size Proxy, Aug 2017;
 12. [12] M. Pal, The Beta Maths, SSRN, Mar 2017;
 13. [13] Maureen, O. Bhattacharya, A. ETFs and Systematic Risk. CFA Research Institute, Jan 2020;
 14. [14] M. Pal, [3N] model of life, SSRN, Apr 2021;
 15. [15] M. Pal, The S&P 500 Myth, SSRN, Jul 2022;
 16. [16] M. Pal, The Snowball Effect, SSRN, Jul 2022;
 17. [17] M. Pal, Mechanisms of Psychology, SSRN, Jun 2022;
 18. [18] M. Pal, The [3N] model of life, SSRN, Feb 2023.
- MODUL VI (RELUAT). IDENTIFICAREA ȘI PREVENIREA PRACTICILOR FRAUDULOASE, NELOIALE ȘI ABUZIVE PE PIAȚA DE CAPITAL -

Lector: Daniel Stoicescu, avocat Baroul București, specializat în piața de capital și dreptul penal al afacerilor
Prezentare: limba română
Data și ora desfășurării: joi, 16.11.2023, orele 17.00-19.00.

Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție (POIC/ PIFC/ CIF);
 3. SSIF/ SIF/ Instituții de credit;
 4. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Noțiunea de practică frauduloasă și neloială. Clasificare. Exemple de practici frauduloase;
2. Principii de bună practică în relația cu clientul;
3. Între abuzul de piață și abuzul de majoritate;
4. Indicatori de suspiciune (red flags) în identificarea și prevenirea operațiunilor neloiale și frauduloase;
5. Regimul sancționator;
6. Măsuri de protecție pentru persoanele din conducere și departamentul de conformitate;
7. Abuzul de piață. Manipularea pieței și insider dealing;
8. Practici abuzive ale acționarului majoritar și consiliului de administratie în cazul emitenților listați pe piețele de capital.

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Condiții și avantaje

Tarif: 350 RON/participant. Se oferă reducere de 10% pentru minim 5 participanți înscriși.

Tariful se va achita în contul:

 1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
 2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Termen limita de înscriere

La această serie de curs nu mai sunt locuri disponibile.

Scurta descriere a programului:
 1. Participanții, vor putea vizualiza temele live, apoi offline, non-stop, pe platforma de client cursuribursa.ro.
 2. Prezența va fi confirmată zilnic. Monitorizarea prezenței se face până în 20.12.2023.
 3. După finalizarea programului, materialele vor rămâne deschise non-stop în contul de client, în secțiunea „Cursurile mele” și cu posibilitatea să fiți consiliați, în “Camera De Discuții”.
Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu titlul "Program de pregătire și perfecționare profesională continuă - 2023", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020. Pentru obținerea acestuia sunt necesare minim 15 ore de pregătire, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii și la alegere din tematica facultativă.

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:
 1. formular de înscriere formare profesională continuă PJ/ angajați (descarcă documentul PDF sau WORD)
 2. formular înscriere Persoana fizică (descarcă documentul pdf)
 3. copie a actului de identitate;
 4. dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau chitanță fiscală).

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau se transmit la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro.

Contact. Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:
 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Click pentru detalii )