Chat

Newsletter
Imagine simbol curs PLCOND

Pachet legislativ de formare a funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare

Perioadă: 04 decembrie 2023- 15 decembrie 2023
Examen:
Cod curs: PLCOND
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 32 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Descriere

Programul este conceput pentru a îmbunătăţi cunoştinţele și competenţele membrilor structurii de conducere, în sistemul de guvernanță, servicii și produse de instrumente financiare, evoluția pieței, legislația aplicabilă și alte referințe relevante. La finalul cursului, participantul este evaluat cu privire la cunoaşterea legislaţiei în vigoare necesare funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare.

Tematică 

Programul este structurat în 13 module(teorie + studii de caz), astfel:

1. Firmele de investiții, servicii și activități de investiții - sfera de aplicabilitate
 • 1.1 Cadru de reglementare și definiții
 • 1.2 Cerințe de organizare și de operare
 • 1.3 Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
 • 1.4 Servicii și activități de investiții: principale și adiacente
 • 1.5 Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților
 • 1.6 Testul de oportunitate
 • 1.7 Testul de adecvare.

 

2. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare
 • 2.1 Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT)
 • 2.2 Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
 • 2.3 Piețe de creștere pentru IMM-uri
 • 2.4 Operator independent (SI)
 • 2.5 Formator de piață (Market maker)

 

3. Principiul celei mai bune executii: Best execution
 • 3.1 Noțiune și aplicabilitate
 • 3.2 Funcționarea principiului BE în cadrul SSIF. Obligațiile SSIF
 • 3.3 Politica de executarea ordinelor
 • 3.4 Informarea clienților de retail
 • 3.5 Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
 • 3.6 Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor
 • 3.7 Noutăți aduse de MIFID II
 • 3.8 Raportări periodice

 

4. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii
 • 4.1 Informarea clientului - cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii și activități de investiții
  1. documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor (PRIIP), prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
  2. documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
  3. alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate)
 • 4.2 Informare privind costurile serviciilor și activitățiilor de investiții
 • 4.3 Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activitățiilor de investiții
 • 4.4 Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
 • 4.5 Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice
 • 4.6 Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
 • 4.7 Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
 • 4.8 Informare privind politica de management al reclamațiilor

 

5. Abuz de piață
 • 5.1 Cadrul legal
 • 5.2 IF în scop MAD
 • 5.3 Regimul informațiilor privilegiate
 • 5.4 Comportamente legitime
 • 5.5 Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
 • 5.6 Tipuri de insideri și lista insiderilor
 • 5.7 Tranzacțiile managerilor
 • 5.8 Publicarea informațiilor privilegiate
 • 5.9 Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
 • 5.10 Sondarea de piață
 • 5.11 Manipularea de piață și STOR
 • 5.12 Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
 • 5.13 Practici de piață acceptate
 • 5.14 Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
 • 5.15 Sancțiuni

 

6. Prevenirea și combaterea spălarii banilor

Partea  I

 • 6.1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
 • 6.2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
 • 6.3. Infracțiunea de spălarea banilor

Partea II

 • 6.4. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc
 • 6.4.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei
 • 6.4.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei
 • 6.4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei

Partea III

 • 6.5. Identificarea beneficiarului real
 • 6.6. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
 • 6.7. Raportul privind activitate suspectă
 • 6.8. Persoana desemnată și proceduri interne
 • 6.9. Păstrarea documentelor
 • 6.10. Răspunderi și sancțiuni

Partea IV

 • 6.11. Sancțiunile Internaționale, Scop și Mijloace
 • 6.11.1. Programul SUA privind sancțiunile
 • 6.11.2. Programul ONU privind sancțiunile
 • 6.11.3. Programul UE privind sancțiunile
 • 6.11.4. Legislația din România privind sancțiunile
 • 6.11.5. Legea 129/2019
 • 6.12.1. Restricțiile financiare
 • 6.13.2. Restricțiile economice
 • 6.13. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar
 • 6.14. Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar
 • 6.15. Studii de caz.

 

7. Procesul de guvernanță a produselor
 • 7.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II
 • 7.2. Obligațiile producătorului de IF
 • 7.3. Obligațiile distribuitorului de IF
 • 7.4. Piața țintă
 • 7.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor
 • 7.6. Intervenții a autorităților la nivel de produs

 

8. Cercetarea pentru investiții
 • 8.1. Cadru de reglementare
 • 8.2. MIFID II vs MAD
 • 8.3. Tipuri de cercetare de investiții
 • 8.4. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții
 • 8.5. Cercetarea de investiții vs Analiza macroeconomică
 • 8.6. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare
 • 8.7. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare
 • 8.8. Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții

 

9.Funcția de conformitate - rol și importanță
 • 9.1. Domeniu de aplicare și cadru legal
 • 9.2. Conformitate vs audit intern/extern
 • 9.3. Funcția de conformiate
 • 9.4. Abordarea pe bază de riscuri a funcție de conformitate
 • 9.5. Obligația de monitorizare
 • 9.6. Obligația de raportare
 • 9.7. Obligația de informare
 • 9.8. Cerințe organizatorice ale departamentului de conformitate
 • 9.9. Cumularea de funcții
 • 9.10. Externalizarea funcției
 • 9.11. Noutăți MIFID II: Cerințe organizaționale, managementul reclamațiilor, externalizarea serviciilor
 • 9.12. ESMA Peer Review

 

10. Aspecte ale funcției de conformiate: prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele
 • 10.1. Prevenirea conflictelor de interese
  1. Identificarea conflictelor de interese
  2. Măsuri organizaționale și administrative de prevenire a conflictelor
  3. Informarea clientului
  4. Politici scrise de prevenire și administrare a conflictelor
  5. Sumarul politicii pentru clienții de retail
  6. Păstrarea înregistrărilor
 • 10.2. Remunerarea
  1. Persoane vizate de politica de remunerare
  2. Cerințe pentru remunerare
  3. Bune practici vs practici nerecomandate
  4. Ghid EBA ref. remunerare
 • 10.3. Stimulentele
  1. Tipuri de comisioane acceptate
  2. Politica internă cu privire la stimulente
  3. Comisioane, plăți, beneficii acceptate vs neacceptate
  4. Principiul acțiunii în interesul clientului
  5. Informarea clienților de retail

 

11. ESG: CONCEPTE CHEIE ȘI PROVOCĂRI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE
 • 11.1. Concepte fundamentale: factorii de mediu, social și guvernanță, interferențe și aspecte specifice;
 • 11.2. Cadrul legislativ ESG: repere fundamentale;
 • 11.3. Ratingul ESG: metodologii de evaluare și impactul asupra procesului investițional;
 • 11.4. Elaborarea strategiei ESG: exemple practice.

 

12. APROFUNDAREA CADRULUI RAPORTARE ESG: IMPACT ASUPRA GUVERNANȚEI
 • 12.1. Detalierea cerințelor legislative de raportare ESG în funcție de specificul modelui de business investițional;
 • 12.2. Impactul cerințelor de raportare asupra cadrului de guvernanță;
 • 12.3. Eficientizarea cadrului de raportare ESG;
 • 12.4. Impactul cerințelor de raportare ESG asupra situațiilor financiare;
 • 12.5. Exemple practice și studii de caz.

 

13. Live - Aspecte legislative ale functie de conducere în domeniul pietelor de instrumente financiare

Legislație ( Click pentru detalii )

Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 
ARTICOLUL 7 - Integrarea şi formarea membrilor

 (1) Entităţile reglementate asigură alocarea de resurse suficiente pentru integrarea şi formarea, individuală şi colectivă, în scopul obţinerii, menţinerii şi aprofundării cunoştinţelor şi competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor structurii de conducere.

 (2) Entităţile reglementate asigură:

 a) integrarea și formarea continuă a membrilor structurii de conducere pentru a facilita înțelegerea clară din partea acestora a legislației specifice relevante, a regulilor și procedurilor interne administrative, a structurii organizatorice, a modelului de afaceri, a profilului de risc și a cerințelor de guvernanță;

 b) programe de formare personalizate, inclusiv cu privire la actualizarea sau îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la cadrul de reglementare aplicabil, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 8 - Politici, proceduri şi planuri de integrare şi formare

(1) Structura de conducere a entităţilor reglementate adoptă şi implementează politici şi proceduri de integrare şi formare a membrilor structurii de conducere atât în mod individual, cât şi în mod colectiv.

(2) Entităţile reglementate implementează politici, proceduri şi planuri de integrare şi formare care cuprind:

a) obiectivele de integrare şi formare pentru structura de conducere separat pentru consiliu şi pentru conducerea executivă/conducerea superioară şi, după caz, obiectivele specifice anumitor poziţii în funcţie de responsabilităţile acestora, precum şi de implicarea în comitete;

b) domeniile în care este necesară formarea membrilor structurii de conducere, atât în mod individual, cât şi în mod colectiv;

c) responsabilităţile pentru elaborarea unui program detaliat de formare şi funcţia căreia i se alocă responsabilităţile respective;

d) resursele financiare şi umane disponibile pentru a se asigura faptul că instruirea şi formarea pot fi furnizate în conformitate cu politica stabilită;

e) prevederi prin care i se permite fiecărui membru din structura de conducere să solicite un plan de integrare şi formare;

f) procesul de evaluare a eficacităţii programului de formare furnizat.

(3) Politicile, procedurile şi planurile de integrare şi formare trebuie actualizate ţinând cont de revizuirea sistemului de guvernanţă, modificarea strategiei, oferirea unor produse şi servicii noi, modificările legislative, evoluţia pieţei, precum şi de alte modificări relevante

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 1500 RON+TVA/participant 

se va achita în contul Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Scurta descriere a programului:

 1. Participanții, vor putea vizualiza temele offline, pe platforma de client cursuribursa.ro.
 2. Prezența va fi confirmată zilnic. Monitorizarea prezenței se face până în 18.12.2023
 3. La finalizarea programului, se va derula o întâlnire live cu unul din lectori
 4. Materialele aferente programului vor rămâne deschise non-stop în contul de client, în secțiunea „Cursurile mele” și cu posibilitatea să fiți consiliați, în “Camera De Discuții”.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de formare/pregătire şi perfecţionare profesională cu titlul "Pachet legislativ de formare funcții de conducere", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020. Pentru obținerea acestuia sunt necesare 32 ore de pregătire, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii și la alegere din tematica facultativă.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Programe asociate recomandate de AS Financial Markets

 1. Interpretarea datelor macroeconomice. Curs programat: 15.04.2024-18.04.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
 2. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 22.04.2024-24.04.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 3. Managementul riscului operațional. Curs programat: 22.04.2024-25.04.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 4. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 5. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 6. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie. Curs programat: 23.05.2024-24.05.2024. Lector internațional.
 7. Implementarea standardelor IFRS.IAS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12). Curs programat: 29.05.2024-30.05.2024. Lector internațional.
 8. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 9. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat: 10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.
 10. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare. Curs programat: 17.06.2024-18.06.2024. Lector internațional.
 11. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara.
 12. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro