Chat

Newsletter
Imagine simbol curs PSBASIG1.2024

Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări

Perioadă: 13.05.2024-15.05.2024
Examen:
Cod curs: PSBASIG1.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 6 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Grup țintă

Cui se adresează acest curs?

Programul este adresat membrilor conducerii instituțiilor, a persoanelor care au responsabilitate în aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor, auditori interni și externi, personalului implicat în procesul de vânzare,  celor care doresc să-și dezvolte competențele în prevenirea spălării banilor. Acestea pot fi:
- membrilor conducerii de rang superior a entităților
- ofițerul de conformitate
- persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii 129/2019
- persoane implicate în procesul de vânzare și distribuție
- persoane care analizează dosarul clienților și care procesează tranzacțiile acestora
- actuari, auditori interni, persoane implicate în managementul riscului operațional și antifraudă
- persoane care doresc să-și dezvolte competențele și să se specializeze în acest domeniu.

Prezentare lector

Ion Radu – ocupă funcția de expert conformitate - Banca Comercială Română. A acumulat peste 25 ani de experiență în coordonarea activităților de prevenirea spălării banilor și terorismului, sancțiuni financiare internaționale și FATCA, în instituții de credit cu prestigiu din România. Este licențiat în Matematică, Universitatea București și a absolvit Cursul postuniversitar de Management Bancar și Bursier. Deține diverse cursuri de specializare bancară și management cum ar fi ICA&Manchester University – International Diploma in Compliance, TUVIT - Managementul sistemelor de securitate, IBR - Principii și Metode de Creditare, ASE București - Curs postuniversitar Management Bancar și Bursier, The impact of the new EU regulations framework - PWC, Compliance integrated approach within the latest regulations – Deloitte.

Tematică ( Click pentru detalii )

Cursul abordează următoarea tematică:

 1. 1. Infracțiunea de spălare a banilor
 2. 2. Organisme, standarde și ghiduri internaționale
 3. 3. Cadrul de reglementare internă
 4. 4. Identificarea clienților și a beneficiarilor reali
 5. 5. Identificarea evaluarea și gestionarea riscurilor
 6. 6. Riscul la nivel de client, produse, canale de distribuție
 7. 7. Metodologia și calculul riscului inerent și rezidual la nivelul întregii activități
 8. 8. Măsurile de cunoaștere a clientelei
 9. 9. Obligații de raportare
 10. 10. Aplicarea Sancțiunilor internaționale
 11. 11. Răspunderi și Sancțiuni
 12. 12. Studii de caz.

Legislație ( Click pentru detalii )

Observație

 1. Entitățile raportoare au obligația de a asigura periodic instruirea corespunzătoare a angajaților cu privire la dispozițiile Legii nr.129/2019, art.24, alin(4) și a Reg.A.S.F. nr.13/2019, art.11, precum și cu privire la cerințele relevante privind protecția datelor cu caracter personal și de a realiza procesul de verificare a angajaților, conform reglementărilor sau instrucțiunilor sectoriale emise de autorități. Documentele întocmite în acest scop se pun la dispoziția autorităților cu atribuții de control și a organismelor de autoreglementare, la cererea acestora.
 2. Legea nr 129/2019- Art. 24 alin.(6)-În cazul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare sunt obligatorii stabilirea unor standarde adecvate în procesul de recrutare a personalului cu responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi participarea acestuia la programe de instruire ori de câte ori este nevoie, însă nu mai târziu de un interval de 2 ani, cu respectarea reglementărilor sau instrucţiunilor sectoriale.

Prin noțiunea de “Spălarea banilor”, cf.legii nr.129/2019, art.49, se înțelege:

 1. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
 2. ascunderea ori disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
 3. dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri de către o altă persoană decât subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni;
 4. înstituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate la nivelul conducerii, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr.129/2019.

Atribuții și responsabilități ale ofițerilor de conformitate SB/FT și ale persoanelor desemnate SB/FT(art.9, Reg.A.S.F. nr.13/2019):

 1. ofițerul de conformitate SB/FT asigură coordonarea și implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea dispozițiilor legale referitoare la prevenirea SB/FT;
 2. în aplicarea art.23 alin. (3) din Legea nr.129/2019 entitățile reglementate se asigură că ofițerul de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT și auditorul au acces direct și permanent la toate datele și informațiile deținute la nivelul societății, necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste persoane au acces permanent la toate evidențele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu celelalte dispozitii legale incidente.
 3. în situația în care, temporar, accesul la informații și documente prevăzut la alin. (2) nu se poate face în mod direct, acesta va fi efectuat în timpul util îndeplinirii obligațiilor incidente, fără a aduce atingere atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT;
 4. în măsura în care modul de conformare cu obligațiile legale din acest domeniu sunt subiectul unei misiuni de audit, entitatea reglementată asigură accesul auditorului la toate informațiile și documentele necesare, în timp util și într-o formă completă și nealterată;
 5. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a prezentului regulament, în măsura în care entitatea reglementată a asigurat cadrul operațional și procedural intern necesar îndeplinirii obligațiilor legale CSB/CFT, inclusiv în ceea ce privește asigurarea accesului direct, permanent, într-o formă completă și nealterată la informațiile și documentele necesare în acest context;
 6. ofițerii de conformitate SB/FT și persoanele desemnate SB/FT răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 129/2019 și a Reg. A.S.F. nr.13/2019.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro , în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 390 RON+TVA/participant, se va achita în contul Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Prezentarea are loc online, pe durata a 6 ore, astfel:

 1. luni, orele 17.00 - 19.00;
 2. marți, orele 17.00 - 19.00;
 3. miercuri, orele 17.00 - 19.00.

Pentru cursul Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări ne vom întâlni online, pe parcursul a 3 zile.

Vor fi 3 Webinarii LIVE de câte 2 ore fiecare.

Scurta descriere a programului:

 1. Participanții, vor putea vizualiza temele live, apoi offline, pe platforma de client cursuribursa.ro. 
 2. Pe perioada programului, participanţii beneficiază de tutoriat;
 3. După finalizarea programului, pentru reascultarea variantei offline, NU este nevoie sa descarci materialul. Îți păstrăm întregul program în contul de client cursuribursa.ro, atâta timp cât informația este de actualitate;
 4. La cerere (fără costuri suplimentare), participantul poate fi evaluat de platforma cursuribursa.ro, care include tematica parcursă în cadrul programului.

IMPORTANT!!!

 1. Nu este nevoie să instalezi vreun program pentru a participa la Webinarii! Trebuie doar să fii online și să le urmărești de pe laptop sau de pe telefon.
 2. Vei avea colegi de program alți specialiști care lucrează în același domeniu, cu care poți discuta și împărtăși cunoștințe și experiențe.
 3. La finalul programului vei primi suportul de curs în format video pentru a-l reasculta și aprofunda de fiecare dată când ai nevoie.

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(click pentru detalii)

Link-uri utile:

 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF): Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului 
 2. Banca Națională a României (BNR): Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului 
 3. Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
 4. ONPCSB: Întrebări și răspunsuri frecvente

Programe în 2024 organizate AS Financial Markets pe tema "Combaterea și prevenirea spălării banilor"

 1. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(SBCAR), 07.05.2024-10.05.2024 (click pentru detalii)
 2. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări(SBASIG), 13.05.2024-15.05.2024 (click pentru detalii)
 3. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari(SBIMOB), 21.05.2024-22.05.2024 (click pentru detalii)
 4. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc(SBJN), 28.05.2024-29.05.2024 (click pentru detalii)
 5. Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale, perioada(FPCSB), perioada 10.06.2024-13.06.2024 (click pentru detalii)
 6. Evaluarea riscurilor SB/FT(ERSBFT), 06.08.2024 – 07.08.2024 (click pentru detalii) 
 7. KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională(SBEX2024), 12.08.2024-13.08.2024 (click pentru detalii)
 8. Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

Buletin Informativ – Cele mai importante evenimente pe tema prevenirii și combaterii spălării banilor (click pentru abonare)

 1. 16.04.2024-30.04.2024, Cele mai importante evenimente. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu
 2. 01.04.2024-15.04.2024, Cele mai importante evenimente. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”
 3. 16.03.2024-31.03.2024, Cele mai importante evenimente. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale;

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro/ https://cursuribursa.ro/news

 1. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 2. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024(click aici pentru detalii)
 3. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (click pentru detalii)
 4. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click aici pentru detalii)
 5. 📢 Alerta -> actualizare risc de țară, 23.02.2024 (click aici pentru detalii)
 6. Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023, 19.02.2024 (click aici pentru detalii)
 7. Spălarea de bani prin comerțul cu artă, antichități și bunuri culturale: scheme frauduloase și scandaluri celebre, 08.02.2024 (click aici pentru detalii)
 8. Acord European privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor, 02.02.2024 (click aici pentru detalii)
 9. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (click aici pentru detalii)
 10. Retrospectivă 2023: cele mai importante evenimente AML, 29.12.2023 (click aici pentru detalii).

Înscrie-te acum la Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări!

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro.