Chat

Newsletter
Imagine simbol curs FPC3.2024

Program de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru funcțiile de execuție

Perioadă: 01 .04.2024-30.04.2024
Examen:
Cod curs: FPC3.2024
Program de pregătire și perfecționare profesională continuă
Locația și durata de desfășurare: online, 26 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Grup țintă

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă, se adresează:

 1. Administratorilor de risc;
 2. Agenților Delegați;
 3. Consultanților de Investiții;
 4. Personalului care îndeplinește funcția de conformitate;
 5. Persoanelor care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții financiare sau serviciile auxiliare, investitorilor sau oricăror persoane fizice interesate de activitățile financiar-bancare și al pieței de capital;
 6. Tuturor persoanelor sau investitorilor interesați de noutățile aduse instituțiilor financiar-bancare și al pieței de capital.

Descriere

Programul se adresează specialiștilor de pe piața de capital cu funcții de execuție în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF/BNR și are ca obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale, înțelegerea și respectarea reglementărilor pieței de capital. Tematica este în conformitate cu cerințele de formare profesională continuă din Regulamentul ASF nr.28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital. 

Tematică ( Click pentru detalii )

Modul I. ESG: Concepte cheie și provocări în procesul de implementare         

Lector: Internațional
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. Funcții de execuție(POIC/ PIFC/ CIF/ ADRI);
 3. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Seminarul vizează prezentarea conceptelor cheie în domeniul ESG, fundamentale în procesul de aliniere la standardele în materie: conexiunea între factorii ESG, impactul lor asupra procesului investițional, evaluarea ratingului ESG și fundamentarea unei strategii ESG

Structura:
1. Concepte fundamentale: factorii de mediu, social și guvernanță, interferențe și aspecte specifice;
2. Cadrul legislativ ESG: repere fundamentale;
3. Ratingul ESG: metodologii de evaluare și impactul asupra procesului investițional;
4. Elaborarea strategiei ESG: exemple practice.

Bibliografie:

 1. Taxonomy Regulation;
 2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
 3. Materiale Moody s, S&P referitor la ratingul ESG.
Modul II. Cadrul de raportarea ESG: fundamente

Lector: Internațional

Prezentare: limba română

Durata: 2 ore

Descriere: Detalierea cerințelor de raportare în domeniul ESG.

Structura:

1. Taxonomia ESG;

2. Cerințe de raportare ESG: Corporate SustainabilityReporting Directive (CSRD), Sustainable Finance; Disclosure Regulation (SFDR),  ESG MIFID II & IDD, NFRD, SFDR;

3. Exemple practice.

Bibliografie:

1. Taxonomy Regulation;

2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);

3. Non Financial Reporting Directive, Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Modul III. Aprofundarea cadrului raportare ESG: Impact asupra guvernanței

Lector: Internațional
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează: 

 1. Funcții de conducere;
 2. ADRI;
 3. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Impactul cerintelor de raportare ESG asupra sistemului de guvernanță

Structura:
1. Detalierea cerințelor legislative de raportare ESG în funcție de specificul modelui de business investițional;
2. Impactul cerințelor de raportare asupra cadrului de guvernanță;
3. Eficientizarea cadrului de raportare ESG;
4. Impactul cerințelor de raportare ESG asupra situațiilor financiare;
5. Exemple practice și studii de caz.

Bibliografie:

 1. Taxonomy Regulation;
 2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
 3. Non Financial Reporting Directive, Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Modul IV. Provocări în evaluarea și managementul riscului cibernetic 

Lector: Internațional
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. ADRI;
 3. SSIF/ SIF/ Instituții de credit.

Descriere: Concepte cheie privind riscul cibernetic: strategii de evaluare și administrare

Structura:
1. Concepte cheie privind riscul cibernetic: interferenta cu riscul operational si IT;
2. Metode de evaluare: Key Performance Indicators si alocarea de rating cibernetic;
3. Scenarii de stress: focus asupra modalitatilor de propagare a atacului cibernetic;
4. Strategii de management: apöicatii si studii de caz.

Bibliografie:

 1. ESAs Report on best practices for fraud and cyber security, Digital Operation Resilience Regulation.
Modul V. Emitent  - amânarea publicării info privilegiate, guvernanța corporativă, politica/ raport remunerare

Lector: Internațional

Prezentare: limba română

Durata: 1,5 ore

Descriere: Noi tendințe în cadrul de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor.

Structura:

1. Sisteme de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor financiare;

2. Rolul Comitetelor în sistemul de guvernanță: best practices;

3. Politica de remunerare: principii, elemente cheie, mixul dintre componenta fixă și componenta variabilă;

4. KPI aferenți unui sistem robust de guvernanță: aplicații, studii de caz.

Bibliografie:

 1. Corporate governance code and financial services, Financial Reporting Council, Corporate governance and Financial Crisis, OECD, Corporate Governance of Financial Institutions, FED.
Modul VI. Conștientizarea factorilor de management prin intermediul cunoașterii sancțiunilor GDPR

Lector: Ploeșteanu Nicolae-Dragoș, conferențiar universitar doctor, Universitatea de  Medicină Farmacie Științe și Tehnologie „G.E. Palade” Tg. Mureș
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF/ADRI);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere:  

 1. Acest curs este conceput pentru a ajuta factorii de management să înțeleagă importanța respectării GDPR și să ia măsuri pentru a evita sancțiunile. Cursul va fi predat online, într-un format interactiv, care va include prezentări, discuții și aspecte practice.Iată câteva idei suplimentare pentru a face acest curs mai atractiv și mai relevant pentru factorii de management:
 2. Vom include exemple concrete de sancțiuni GDPR care au fost aplicate în România.
 3. Discutăm despre impactul sancțiunilor asupra reputației și performanței organizației.
 4. Oferim participanților resurse și sfaturi pentru a-și îmbunătăți conformitatea cu GDPR.

Structura:
1. O prezentare generală a GDPR;
2. Sancțiunile GDPR;
3. Cum să evitați sancțiunile GDPR;
4. Bune și rele practici din 2023.

Bibliografie:

 1. Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR);
 2. Rapoartele de activitate ale ANSPDCP;
 3. Anuarul sancțiunilor GDPR.
Modul VII. Modele de gestionare eficientă a portofoliului de active – Tehnici de constituire bazate pe obiective în funcție de apetitul la risc

Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie, Senior Project Manager, Revista Patronatului Român. Cu peste 30 de ani experiență în procesul de tranzacționare și investiții utilizând preponderent strategii precum carry trade și DCA discreționar, este autorul a 5 cărți și 20 de studii în domeniul piețelor financiare. A dezvoltat și susținut programe de training la nivel național și internațional pentru mii de cursanți in cadrul IBR, XTB, Admirals etc. acoperind teme precum managementul riscului, optimizarea portofoliului de tranzacționare, piețe financiare, analiză tehnică și MiFID II.
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. ADRI/ CIF;
 3. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: În contextul mixului de crize suprapuse manifestate în ultimii ani, modelele clasice ale teoriei moderne a portofoliului nu s-au mai validat, asistând la scăderi simultane chiar și la clasele de active preponderent invers corelate. În ultimul raport publicat de BlackRock Institute se preciza că este necesară o reinventare a managementului  de portofoliu, Jean Boivin afirma “Ca să constitui un portofoliu robust, ai nevoie să conectezi punctele dintre economie, politici, geopolitică și randamentul scontat”. Cursul își propune o abordare aplicată a celor mai noi descoperiri în domeniul managementului  de portofoliu, cu accent pe realizarea unor obiective grupate în clustere care respectă o serie de criterii.

Structura:
Partea I - Elemente cheie în managementul de portofoliu;
1.1. Evoluția modelelor de gestiune a portofoliului de la Markowitz la Fama & Aladdin Wealth AI;
1.2.Taxonomia portofoliilor - active vs. pasive/benchmark;
1.3. Portofolii discretionare vs. non-discretionare;
1.4. Obiectivele portofoliilor prin prisma investitorului;
1.5. Strategiile adoptate - alocare/diversificare/rebalansare/optimizare;
1.6. Calibrarea impactului crizelor prin scenarii de stress testing.

Partea a II – Studiu de caz: Arhitectura portofoliului pentagon
2.1. Hazardul moral vs. hazardul empatic;
2.2. Constituirea celor 5 clustere axate pe obiective;
2.3. Analiza performanței DCA pentru diverse clase de active;
2.4. De ce performanța DCA este sensibilă la ciclurile economice;
2.5. Monitorizarea expunerii utilizând serii convergente;
2.6.Decizii de majorare a expunerii în funcție de RSI(7);
2.7. Zonele de echilibru date de cererea reflexivă/speculativă;
2.8. Decizii de exit în funcție de semnalele date de analizele bottom-up & top-down.

Modul VIII. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare

Lector: Mura Ovidiu-Petru, lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF/ADRI);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit;
 3. Investitori persoane fizice.

Structura:
1. Definirea veniturilor din investiții;
2. Venituri neimpozabile;
3. Tehnica de impozitare;
3.1. Calculul impozitului pe veniturile din invesții;
3.1.1. Impozitul pe dividende,
3.1.2. Impozitul pe veniturile din dobânzi;
3.1.3. Impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
3.1.4. Impozitul pe câștigurile din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții;
3.2. Calculul C.A.S.S. (contribuția de asigurări sociale de sănătate);
4. Completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (212);
5. Rezidența fiscală și evitarea dublei impuneri internaționale;
6. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală (criptomonede);
7. Tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token);
8. Studii de caz.

Descriere:

 1. Veniturile din investiții obținute de contribuabilii persoane fizice reprezintă o categorie distinctă din punct de vedere al impozitării, fiind reglementată de Titlul IV (impozitul pe venit) din legea 227/2015 privind Codul fiscal. Din această categorie fac parte și veniturile din tranzacționarea instrumentelor financiare/titlurilor de valoare, inclusiv derivate financiare, alături de veniturile din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice și aur de investiții.
 2. Începând cu anul 2023, impozitarea veniturilor obținute de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare prin intermediul brokerilor înregistrați fiscal în România se simplifică semnificativ, iar cota de impozitare se reduce de la 10% la 1% sau 3%, în funcție de durata deținerii activelor. Acest aspect este de maximă importanță nu doar pentru contribuabili, ci și pentru intermediarii financiari rezidenți fiscal în România, datorită obligației acestora de a calcula, reține, declara și vira la bugetul statului impozitele datorate.
 3. În prezent, intermediarii sunt obligați să pună la dispoziția clienților o fișă de portofoliu de unde reiese câștigul net/pierderea netă anuală. Dacă din fișa de portofoliu rezultă o pierdere, există posibilitatea de a o compensa cu un câștig (pierderea se reportează), în anumite condiții. Declarația Unică se completează și se depune doar atunci când câștigul a fost realizat prin vânzarea instrumentului financiar/închiderea poziției (eveniment fiscal), chiar dacă banii nu au fost retrași din contul brokerului.
 4. Dividendele pot fi obținute din acțiuni și ETF-uri cu deținere din România sau din străinătate. Impozitul pe dividende în România este de 5%, acesta fiind unul dintre cele mai mici din lume. Tot de la 1 ianuarie 2023 va fi majorată cota de impozitare în cazul dividendelor obținute de contribuabilii persoane fizice și/sau juridice, de la 5% la 8%. Veniturile din dividende sunt impozabile atât în țara de rezidență fiscală a beneficiarului, cât și în cea a emitentului, deci trebuie studiate posibilitățile de evitare a dublei impuneri.
 5. Veniturile din dobânzi și lichidarea unei persoane juridice sunt impozitate la sursă, prin reținerea de către plătitorul veniturilor a unui impozit în cotă de 10% din suma acestora, respectiv din venitul impozabil din lichidare, impozitul fiind final. Totuși, trebuie menționat că veniturile realizate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, indiferent de piața/locul de tranzacționare unde are loc operațiunea, sunt scutite de impozit.
 6. Cu privire la contribuțiile sociale datorate pentru aceste venituri, precizăm faptul că se datorează doar CASS, nu și CAS, în anumite condiții. Cea mai importantă condiție este cea privitoare la cuantumul veniturilor realizate din investiții, care se compară (împreună cu alte categorii de venit obținute de contribuabil) cu un plafon egal cu 6, 12 sau 24 de salarii minime brute (modificare ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023).
 7. Declarația unică cuprinde două capitole, Capitolul I dedicat veniturilor realizate și impozitului datorat pentru anul anterior (2021) și Capitolul II, dedicat veniturilor estimate a se realiza în anul în curs (2022) precum și impozitului și contribuțiilor sociale estimate. Declarația se completează offline și se depune online, din Spațiul Privat Virtual (ANAF).
 8. Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală reprezintă venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile veniturilor din alte surse. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), cât şi cele în natură (spre ex. achiziții de produse, servicii, călătorii contra bitcoin etc.). Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri prin completarea și depunerea Declarației unice. Pentru aceste venituri contribuabilul datorează totodată și CASS, în anumite condiții.
 9. În fine, veniturile obținute de persoanele fizice din tranzacționarea jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token) reprezintă venituri impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remunerație financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.), fiind asimilate fiscal veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală și urmând regimul fiscal aferent acestor venituri.

Bibliografie:
R. Vaughan, “A Discourse of Coin and Coinage”, 1675;W. Fleetwood, “Chronicon Preciosum”, 1707;
F. Y. Edgeworth, “A Defence of Index-Numbers”, The Economic Journal, 1896;
C,. M. Walsh, “The Measurement of General Exchange-Value”, Macmillan, 1901;
S. A. Nelson, “The Abc Of Stock Speculation”,1903;
Fisher, “The Best Form of Index Number”, American Statistical Association Quarterly, 1921;
Fisher, “The Making of Index Numbers: A Study of Their Varieties, Tests, and Reliability”, Houghton Mifflin Company, 1922;
W. P. Hamilton, “The Stock Market Barometer”, 1922;
Cowles 3rd, “Can Stock Market Forecasters Forecast?, Econometrica, 1933;
H. M. Gartley, “Profits in the Stock Market”, 1935,
P. Greiner, “Encyclopedia of Stock Market Techniques”, 1963,
W. A. Chance, “A Note on the Origins of Index Numbers”, The Review of Economics and Statistics, 1966;
G. Bishop, “The Dow Theory Revisited”, Reason, 1974;
W. E. Diewert, “The early history of price index research”, NBER, 1998;
H. D. Taylor, L. Taylor George Pólya: master of discovery 1887–1985;
Dale Seymour Publications, 1993 ;
P. v. d. Lippe, Chain Indices: A Study in Price Index Theory, Statistisches, Bundesamt, 2001.

Modul IX. Cadru macroeconomic internațional și intern. Evaluări bursiere pe piața de la București

Lector: Cristian Tudorescu, expert piața de capital
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție (POIC/ PIFC/ CIF);
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.;
 3. Investitori persoane fizice.

Descriere: Noi tendințe în cadrul de guvernanță corporativă în domeniul investițiilor

Structura:
1. Context macroeconomic SUA, Europa, România;
2. Evaluare bursieră acțiuni SUA și acțiuni Bursa de Valori București;
3. Studii de caz companii Bursa de Valori București. Oportunități și riscuri.

Bibliografie:

 1. Christopher Mayer - 100 Baggers: Stocks That Return 100-to-1 and How To Find Them   (2015),
 2. Scott Galloway - 'The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google' (2017);
 3. Aswath Damodaran - Security Analysis for Investment and Corporate Finance (1994).
Modul X. Prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru funcții de execuție

Lector: Radu Ion,  Expert conformitate - Banca Comercială Română
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție (POIC/PIFC/CIF/ADRI sau responsabil în domeniul SB/FT;
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Tematica pune accent pe evoluțiile relevante pe plan național și internațional în ceea ce privește administrarea riscurilor de SB/FT și schimbările produse în cadrul de reglementare din perioada Septembrie 2022- Octombrie 2023.

Structura:
1.Identificarea și evaluarea riscurilor; 
2. Indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor;
3.Raportarea tranzacțiilor;
4. Răspunderi și sancțiuni;
5. Sancțiunile internaționale;
6. Exemple și studii de caz.

Bibliografie: legislația  europeană, națională, ghiduri și opinii emise de autoritățile competente în domeniu.

Modul XI . Guvernanța de produse - cerințe suplimentare ESMA  

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. SSIF/ SIF/ Instituții de credit.

Descriere: Cursul pune accent pe noile cerințe ESMA în ceea ce privește procesul de guvernanță a produselor, schimbări produse în cadrul de reglementare în perioada Septembrie 2022 – Octombrie 2023.

Structura:
1.Cadrul legislativ relevant pentru procesul de guvernanță a produselor;
2.Prezentare generală a procesului de guvernanţă a produselor (PGP);
3.Domeniul de aplicare a Ghidului ESMA – cui se aplică, ce se aplică și când se aplică;
4.Noi orientări pentru producătorii de produse financiare;
5.Noi orientări pentru distribuitorii de produse financiare;
6.Identificarea pieței-țintă;
7.Orientari aplicabile atat producătorilor, cât și distribuitorilor.

Bibliografie:

 1. Directiva (UE) 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (Directiva MiFID II);
 2. Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/208 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare;
 3. Ghid ESMA 35-43-3448 cu privire la cerintele de guvernanta a produselor MIFID II (publicat in 03.08.2023).
Modul XII. Fonduri alternative de investiții

Lector: Narcisa Oprea, Avocat Schoenherr și Asociații
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de execuție(POIC/PIFC/CIF);
 2. SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Descriere: Odată cu reglementarea la nivel European a administratorilor fondurilor alternative de investiții și, izolat, a unor fonduri alternative de investiții, peisajul legislativ aplicabil s-a diversificat exponential. În România, pe lângă transpunerea directivei europene privind administratorii de fonduri alternative de investiții, s-a optat și pentru adoptarea unui act normativ care guvernează fondurile alternative de investiții. În cadrul prezentării vor fi trecute în revistă categoriile de fonduri alternative de investiții, fie că sunt reglementate la nivel European sau exclusiv la nivel local, principalele caracteristici și elementele de diferențiere.

Structura:

 1. 1.Administratorii fondurilor de investiții alternative: scurtă prezentare;
 2. 2.Fondurile alternative de investiții reglementate la nivel european;
 3. 2.a.EuVECA;
 4. 2.b.EuSEF;
 5. 2.c.ELTIF;
 6. 3.Categoriile de fonduri alternative de investiții reglementate în România.

Bibliografie 

 1. Directiva nr. 61/2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010;
 2. Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative;
 3. Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 4. Regulamentul nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc;
 5. Regulamentul nr. 760/2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung;
 6. Regulamentul nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social.
Modul XIII. Comportament etic

Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
Prezentare: limba română
Durata: 2 ore
Cui se adresează:

 1. Funcții de conducere;
 2. SSIF/ SIF/ SAI/ Instituții de credit.

Legislație ( Click pentru detalii )

Reglementările în domeniul formării profesionale continue

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3) după caz, se poate realiza la distanță și trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital cu condiția ca persoana fizică să nu își desfășoare activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., conform Ordinului B.N.R. nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, dacă persoana fizică își desfășoară activitatea în numele unei instituții de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Art. 7. – (1) OFP organizează programele de formare/pregătire și perfecționare profesională pentru:
a) ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate;
b) persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului;
c) persoana fizică consultant de investiții;
d) persoana fizică ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
e) persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr.126/2018;
f) conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. care își desfășoară activitatea pe piața de capital.

Art. 26. – Persoanele fizice care sunt autorizate de A.S.F. în mai multe calități dintre cele menționate la art. 7 alin. (1), au obligația de a urma un program de cel puțin 15 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au obținut prima autorizație într-una dintre aceaste calități.

Art. 27. – Persoanele fizice care dețin funcții în conducerea superioară în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., au obligația de a urma un program de cel puțin 10 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, cu o periodicitate de 12 luni, începând cu anul următor celui în cursul căruia au fost autorizați în această calitate.

Codul Muncii 

conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a formării profesionale continue a angajaților (art. 192-210): în funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual planuri de formare profesională.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare înscrierii

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Tarif: 350 RON+TVA/participant

se va achita în contul Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301, CUI RO31725262

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Scurta descriere a programului:

 1. Participanții, vor putea vizualiza temele offline, non-stop, pe platforma de client cursuribursa.ro.
 2. Prezența va fi confirmată zilnic. Monitorizarea prezenței se face până în 29.04.2024.
 3. După finalizarea programului, materialele vor rămâne deschise non-stop în contul de client, în secțiunea „Cursurile mele” și cu posibilitatea să fiți consiliați, în “Camera De Discuții”.

Certificat de participare

Certificatul de participare la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă cu titlul "Program de pregătire și perfecționare profesională continuă", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020. Pentru obținerea acestuia sunt necesare minim 15 ore de pregătire, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii și la alegere din tematica facultativă.

Contact.

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Programe de pregătire și perfecționare profesională continuă recomandate de AS Financial Markets

 1. Pachet legislativ de formare ale funcției de conducere în domeniul piețelor de instrumente financiare. Curs programat: 01.04.2024-30.04.2024.
 2. Interpretarea datelor macroeconomice. Curs programat: 15.04.2024-18.04.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România
 3. Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective. Curs programat: 22.04.2024-24.04.2024. Lector: Teodor-Adrian Morar-TriandafilDoctor în Economie
 4. Managementul riscului operațional. Curs programat: 22.04.2024-25.04.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 5. Analiză financiară. Curs programat: 07.05.2024-10.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 6. Interacțiunile dintre piețele financiare. Curs programat: 13.05.2024-16.05.2024. Lector: Adrian Codirlașu, Doctor în Economie, Vicepreședinte CFA România.
 7. Cadrul de raportare financiară internațională (IFRS): situații financiare fundamentale (Bilanțul, Contul de Profit sau Pierdere) – aspecte cheie. Curs programat: 23.05.2024-24.05.2024. Lector internațional.
 8. Implementarea standardelor IFRS.IAS (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12). Curs programat: 29.05.2024-30.05.2024. Lector internațional.
 9. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID. Curs programat: 03.06.2024-06.06.2024. Lector: internațional.
 10. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)). Curs programat:10.06.2024-13.06.2024. Lector internațional.
 11. Cadrul IFRS 9: Impactul asupra instrumentelor financiare. Curs programat: 17.06.2024-18.06.2024. Lector internațional.
 12. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare. Curs programat: 01.07.2024-02.07.2024. Lector: Mura Petru-Ovidiu, Lector Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara.
 13. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024. Lector: internațional.

Buletin Informativ bilunar – Cele mai importante evenimente pe tema prevenirii și combaterii spălării banilor. Arhivă -  (click pentru abonare)

 1. 01.04.2024-15.04.2024, Cele mai importante evenimente. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”;
 2. 16.03.2024-31.03.2024, Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 3. 01.03.2024-15.03.2024, Avertismente privind vulnerabilitățile KYC/AML și respectarea sancțiunilor internaționale.

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro,  https://cursuribursa.ro/news

 1. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 2. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 3. Amendă GDPR de 32.000 EUR acordată sectorului 1 din București, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 4. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (click pentru detalii)
 5. Provocările și erorile des întâlnite în implementarea cadrului IFRS – adresate acum în cursuri IFRS specializate, 05.03.2024 (click aici pentru detalii)
 6. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click aici pentru detalii)
 7. Cadrul IFRS: aspecte cheie privind implementarea sa, 29.02.2024 (click aici pentru detalii)
 8. 📢 Alerta -> actualizare risc de țară, 23.02.2024 (click aici pentru detalii)
 9. Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023, 19.02.2024 (click aici pentru detalii)
 10. Spălarea de bani prin comerțul cu artă, antichități și bunuri culturale: scheme frauduloase și scandaluri celebre, 08.02.2024 (click aici pentru detalii).

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124, 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro