Chat

Newsletter
Imagine simbol curs PIFC6.2024

Ofițerul de conformitate/ Persoana care îndeplinește funcția de conformitate

Perioadă: 03.06.2024-28.06.2024
Examen: 10.07.2024
Cod curs: PIFC6.2024
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 60 ore(teorie și practică)

Cadru legal: ( Click pentru detalii )

Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
•    Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
•    Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
•    Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
•    Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
•    Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.

Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).

Obiective

Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de ofițer de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate în domeniul serviciilor de investiții financiare, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, respectiv Orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerințelor MiFID privind funcția de asigurare a conformității.

Descriere generală și serii de curs programate în 2024, click AICI

Descriere

Funcția de conformitate este una dintre funcțiile cheie la nivelul firmei de investiții. Rolul său este acela de a asigura respectarea în permanență de către firmele de investiții a legislației incidente activităților și serviciilor de investiții desfășurate de către acestea, având atribuții preventive, detective și de consiliere. Funcția de conformitate este permanentă și independentă în desfășurarea atribuțiilor care îi revin.

Testimonial

A.A.: Am participat la multe cursuri, online și cu prezență fizică, dar de departe acesta este cel mai "user friendly, time adapted". Apreciez calitatea prezentărilor, posibilitatea de a putea reasculta materialele, amabilitatea lectorilor în a acorda suport pentru a întelege mai bine cele prezentate. Examenul a fost foarte bine organizat, faptul că rezultatele sunt disponibile imediat este plus valoarea la tot ceea ce a fost predat anterior.

LB: Un curs util și interactiv, cu persoane implicate și dedicate.

S.A.: Cursul "Personal care îndeplinește funcția de conformitate/ Ofițerul de conformitate" este complex, dar foarte bine documentat si prezentat. Oricine parcurge acest curs si ia examenul de la final se poate considera cel putin pregatit sa acopere aria de conformitate din domeniul/compania in care activeaza. Recomand tuturor acest modul.

M.S.:  Este un curs bun, organizat foarte bine.

A.M.L.: As recomanda acest curs pentru ca pe mine m-a ajutat sa imi sedimentez cunostintele si totodata sa acumulez informatii noi si utile. Tematica abordata este de interes, suporturile de curs au fost cuprinzatoare, iar explicatiile lectorilor au inclus si exemple practice.

Adrian P.: Chiar nu e cazul pentru anonimitate… Da, cu cel mai sincer răspuns, aș recomanda acest curs și altor persoane! Pentru consistența, pentru acuratețea și sistematizarea corectă (pe înțelesul nostru!) a informațiilor, pentru trimiterile punctuale la legislație sau Ghiduri etc, pentru întrebările adresate fiecărui lector în parte și răspunsurile prompte și precise, pentru acestea toate evaluarea mea este maximă - NOTA 10! Aș mai adăuga și solicitudinea lectorilor de a ne pune la dispozitie completări de curs și informații extra! conform specificității activității noastre profesionale precum și flexibilitatea managementului AS Financial Markets în ceea ce privește armonizarea programului comun de lucru pe perioada desfășurarii cursurilor! Tuturor, felicitările noastre și mult succes pe mai departe! Deja suntem cu ochii pe următorul curs efectuat împreună...

D.F.: Da. Profesionalism, recunoaștere în domeniu.

E.B: Multă informație valoroasă pusă la dispoziție de către lectori. Seriozitate, profesionalism și flexibilitate. Pentru următorul curs tot aici voi apela, cu siguranță! Mulțumesc pentru implicare și pentru tot suportul oferit!

Tematică ( Click pentru detalii )

Programul este structurat în 15 module(teorie +studii de caz), astfel:

1. Organizarea si funcționarea pieței de capital
 • 1.1 Arhitectura pieței de capital-parte a pieței financiare. Rațiunea apariției/existenței pieței de capital
 • 1.2 Modul de funcționare a piețelor financiare și a pieței de capital
 • 1.3 Principalii participanți la piața de capital: Investitori, Intermediari, Emitenți, Operatori de piață, Depozitarul Central, Autorități de reglementare și supraveghere
 • 1.4 Interferențe între participanții la piata de capital
 • 1.5 Cadru de reglementare aferent piețelor financiare: pachetul MIFID II și MAD II
2. Firmele de investiții, servicii și activități de investiții - sfera de aplicabilitate
 • 2.1 Cadru de reglementare și definiții
 • 2.2 Cerințe de organizare și de operare
 • 2.3 Clasificarea clienților dpdv MIFID: clienți de retail, profesionali și contrapărți eligibile
 • 2.4 Servicii și activități de investiții: principale și adiacente
 • 2.5 Furnizarea serviciilor în funcție de tipul de client: testarea clienților
 • 2.6 Testul de oportunitate
 • 2.7 Testul de adecvare
3. Tipuri de instrumente financiare
 • 3.1 Categoriile de instrumente financiare sub incidența MIFID II
 • 3.2 Autorități cu competențe de autorizare și supraveghere în funcție de tipul instrumentului financiar
 • 3.3 Instrumente non-complexe vs instrumente complexe
 • 3.4 Acțiuni și instrumente financiare de tipul acțiunilor (equities): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii acțiunilor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 3.5 Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri de investiții): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impactul factorilor externi asupra valorii OPCVM, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 3.6 Instrumente cu venit fix (debt): tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra instrumentelor cu venit fix, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 3.7 Instrumente financiare derivate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra derivatelor, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
 • 3.8 Produse structurate: tipuri, caracteristici, riscuri, costuri suportate de client în contextul tranzacțiilor, implicații fiscale, principii de evaluare, impact factori externi asupra valorii produselor structurate, scenarii de performanță trecută/viitoare, limite de previzionare
4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare
 • 4.1 Tipuri de locuri de tranzactionare: Piața reglementată, Sistem multilateral de tranzacționare(SMT), Sistem organizat de tranzactionare(SOT)
 • 4.2 Structuri de piețe/locuri de tranzacționare, în funcție de tipul de instrumente financiare
 • 4.3 Piețe de creștere pentru IMM-uri
 • 4.4 Operator independent (SI)
 • 4.5 Formator de piață (Market maker)
5. Principiul celei mai bune executii: Best execution
 • 5.1 Noțiune și aplicabilitate
 • 5.2 Funcționarea principiului BE în cadrul SSIF. Obligațiile SSIF
 • 5.3 Politica de executarea ordinelor
 • 5.4 Informarea clienților de retail
 • 5.5 Factori și criterii avute în vedere la obținerea celei mai bune execuții
 • 5.6 Obligația de monitorizare a politicii de executarea ordinelor
 • 5.7 Noutăți aduse de MIFID II
 • 5.8 Raportări periodice
6. Principiul protecției investitorilor - cerințe de transparență în relația cu investitorii
 • 6.1 Informarea clientului - cerințe de informare înainte și după furnizarea de servicii și activități de investiții
  1. documentație produse: documentele cu informații cheie destinate investitorilor (PRIIP), prospectele, situațiile financiare sau datele financiare etc.
  2. documentație servicii: document de prezentare, documentație contractuală
  3. alte cerințe: executarea ordinelor, confirmarea ordinelor și tranzacțiilor, raportări (în funcție de serviciile furnizate)
 • 6.2 Informare privind costurile serviciilor și activitățiilor de investiții
 • 6.3 Informare privind stimulentele aferente serviciilor și activitățiilor de investiții
 • 6.4 Informare privind păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând clienților
 • 6.5 Informare privind înregistrarea convorbirilor telefonice
 • 6.6 Informare privind politica de administrare a conflictelor de interese
 • 6.7 Informare privind politica de executare a ordinelor clienților
 • 6.8 Informare privind politica de management al reclamațiilor
7. Abuz de piață
 • 7.1 Cadrul legal
 • 7.2 IF în scop MAD
 • 7.3 Regimul informațiilor privilegiate
 • 7.4 Comportamente legitime
 • 7.5 Insider trading: tranzacționarea în baza informațiilor privilegiate
 • 7.6 Tipuri de insideri și lista insiderilor
 • 7.7 Tranzacțiile managerilor
 • 7.8 Publicarea informațiilor privilegiate
 • 7.9 Programele de răscumpărare și programele de stabilizare
 • 7.10 Sondarea de piață
 • 7.11 Manipularea de piață și STOR
 • 7.12 Practici, subpractici și indicatori de manipulare a pieței
 • 7.13 Practici de piață acceptate
 • 7.14 Notificarea ordinelor/ tranzacțiilor suspecte
 • 7.15 Sancțiuni
8. Prevenirea și combaterea spălarii banilor
 • Partea  I
 • 8.1. Istoric și cadrul internațional privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
 • 8.2. Cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
 • 8.3. Infracțiunea de spălarea banilor
 •  
 • Partea II
 • 8.4. Măsurile de cunoaștere a clientelei, abordarea pe bază de risc
 • 8.4.1. Măsuri standard de cunoaștere a clientelei
 • 8.4.2. Măsuri simplificate de cunoaștere a clientelei
 • 8.4.3. Măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei
 •  
 • Partea III
 • 8.5. Identificarea beneficiarului real
 • 8.6. Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
 • 8.7. Raportul privind activitate suspectă
 • 8.8. Persoana desemnată și proceduri interne
 • 8.9. Păstrarea documentelor
 • 8.10. Răspunderi și sancțiuni
 •  
 • Partea IV
 • 8.11. Sancțiunile Internaționale, Scop și Mijloace
 • 8.11.1. Programul SUA privind sancțiunile
 • 8.11.2. Programul ONU privind sancțiunile
 • 8.11.3. Programul UE privind sancțiunile
 • 8.11.4. Legislația din România privind sancțiunile
 • 8.11.5. Legea 129/2019
 • 8.12.1. Restricțiile financiare
 • 8.13.2. Restricțiile economice
 • 8.13. Riscuri și vulnerabilități în sistemul financiar-bancar
 • 8.14. Cele mai bune practici în sistemul financiar-bancar
 • 8.15. Studii de caz.
9. Procesul de guvernanță a produselor
 • 9.1. Guvernanța produselor - regim nou sub MIFID II
 • 9.2. Obligațiile producătorului de IF
 • 9.3. Obligațiile distribuitorului de IF
 • 9.4. Piața țintă
 • 9.5. Testul de adecvare și guvernanța produselor
 • 9.6. Intervenții a autorităților la nivel de produs
10. Cercetarea pentru investiții
 • 10.1. Cadru de reglementare
 • 10.2. MIFID II vs MAD
 • 10.3. Tipuri de cercetare de investiții
 • 10.4. Cercetarea de investiții vs Consultanța de investiții
 • 10.5. Cercetarea de investiții vs Analiza macroeconomică
 • 10.6. Obligațiile producătorului de rapoarte de cercetare
 • 10.7. Obligațiile consumatorilor de rapoarte de cercetare
 • 10.8. Stimulentele în legătură cu cercetarea pentru investiții
11.Funcția de conformitate - rol și importanță
 • 11.1. Domeniu de aplicare și cadru legal
 • 11.2. Conformitate vs audit intern/extern
 • 11.3. Funcția de conformiate
 • 11.4. Abordarea pe bază de riscuri a funcție de conformitate
 • 11.5. Obligația de monitorizare
 • 11.6. Obligația de raportare
 • 11.7. Obligația de informare
 • 11.8. Cerințe organizatorice ale departamentului de conformitate
 • 11.9. Cumularea de funcții
 • 11.10. Externalizarea funcției
 • 11.11. Noutăți MIFID II: Cerințe organizaționale, managementul reclamațiilor, externalizarea serviciilor
 • 11.12. ESMA Peer Review
12. Aspecte ale funcției de conformiate: prevenirea conflictelor de interese, remunerarea, stimulentele
 • 12.1. Prevenirea conflictelor de interese
  1. Identificarea conflictelor de interese
  2. Măsuri organizaționale și administrative de prevenire a conflictelor
  3. Informarea clientului
  4. Politici scrise de prevenire și administrare a conflictelor
  5. Sumarul politicii pentru clienții de retail
  6. Păstrarea înregistrărilor
 • 12.2. Remunerarea
  1. Persoane vizate de politica de remunerare
  2. Cerințe pentru remunerare
  3. Bune practici vs practici nerecomandate
  4. Ghid EBA ref. remunerare
 • 12.3. Stimulentele
  1. Tipuri de comisioane acceptate
  2. Politica internă cu privire la stimulente
  3. Comisioane, plăți, beneficii acceptate vs neacceptate
  4. Principiul acțiunii în interesul clientului
  5. Informarea clienților de retail
13. Formarea profesională a personalului încadrat pe funcția de conformitate
 • 13.1. Cerințe de calificare
 • 13.2. Cerințe de experiență
 • 13.3. Formarea profesională continuă
 • 13.4. Etica și conduita în desfășurarea activităților
14. Guvernanță, risc și conformitate 
 • 14.1. Guvernanța
 • 14.2. Principiile BIS de guvernanță corporativă
 • 14.3. Risc - Administare, evaluare, registrul și structura organizatorică
 • 14.4. Conformitatea și etica
15. Managementul riscurilor de fraudă și de corupție
 • 15.1. Conceptul de fraudă
 • 15.2. Vectori – clasificare – tipologii
 • 15.3. Infracțiuni asimilate fraudei - profilul fraudatorului
 • 15.4. Furtul de identitate
 • 15.5. Managementul și ciclul antifraudă
 • 15.6. Obligații antifraudă ale angajaților unei organizații
 • 15.7. Conceptul de mită și corupție
 • 15.8. Infracțiuni asimilate corupției
 • 15.9. Plățile de facilitare
 • 15.10. Managementul conflictului de interese (cadouri și invitații, job-uri suplimentare, participații)
 • 15.11. Politica de cunoaștere a angajaților (kye) și a furnizorilor/ colaboratorilor (kybp)
 • 15.12. Politica de avertizare (whistleblowing)

Legislație ( Click pentru detalii )

Atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate pe funcția de conformitate:

 1. să țină evidența neregulilor descoperite în cursul activității de monitorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 565/2017;
 2. să asigure informarea societății și a personalului acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
 3. să avizeze documentele transmise de societate către A.S.F. în vederea obținerii actelor individuale prevăzute de reglementările în vigoare, precum și raportările transmise A.S.F. și entităților pieței de capital;
 4. să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății sau de către personalul acesteia;
 5. să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale societății;
 6. să supravegheze activitatea societății astfel încât să se asigure utilizarea exclusiv personală de către fiecare angajat, inclusiv de către agenții delegați care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a codurilor de acces și a parolelor alocate respectivei persoane;
 7. să raporteze cu celeritate consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directorilor/ membrilor directoratului și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care îndeplinește funcția de conformitate, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie angajată cu contract individual de muncă (caracterul permanent al funcției);
 2. să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul acelei S.S.I.F. (evitarea posibilelor conflicte de interese);
 3. să îndeplinească condiţiile de experiență profesională pregătire practică, minim 3 ani;
 4. reputație, onestitate și integritate - conduită, promotor al culturii de conformitate;
 5. să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismul de formare profesională atestat de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
 6. să îndeplinească condițiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.

Observație:

 1. Persoana care îndeplinește funcția de conformitate se supune autorizării A.S.F. conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2019, art. 25 și a Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Pentru a participa la acest program, urmează pașii de mai jos:

1. Completează și pregătește următoarele documente:

 1. 1a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)  / (WORD) sau
 2. 1b. Formular de înscriere persoană fizică (doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
 3. 2. Copie act de identitate
 4. 3. Copie diplomă studii superioare
 5. 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs (copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).

2. Încarcă documentele în aplicația www.cursuribursa.ro, în contul tău de client sau transmite-le pe adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro 

3. Noi îți vom trimite pe email confirmarea înscrierii, precum și toate detaliile cu privire la acest program de pregătire și formare profesională.

Data limită înscriere:

Cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro , în contul societății sau contul de client persoană fizică sau se transmit la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro

Tarif 1500 lei/participant(plus TVA), 

se va achita în contul: Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301

 1. Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
 2. Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.

Contact

Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

 1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036
 2. e-mail: office@cursuribursa.ro

Avantaje oferite de AS Financial Markets. Participanții înscriși la program beneficiază de:

 1. suport de curs în format electronic
 2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului
 3. camera de discuții și suport din partea AsFM
 4. suport IT
 5. teste de evaluarea cunoștințelor
 6. înscriere la examen
 7. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului)

Profilul Ofițerului de conformitate/ Personal care îndeplinește funcția de conformitate

 1. abilităţi foarte bune de comunicare şi organizare, perseverenţă şi atitudine pozitivă
 2. competențe legislative: legislație locală și/ sau europeană în domeniul financiar
 3. cunoașterea domeniului de activitate necesară în evaluarea riscurilor
 4. competențe tehnice, project management
 5. experienţă pe piaţa de capital și deținerea atestatului Administrator de risc /Ofițer de conformitate constituie un avantaj
 6. cunoştinţe limba engleză

Certificatul de absolvire

Certificatul de absolvire se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020.

Observație.  Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesională inițială recunoscut A.S.F. 

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul unui program de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, al Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, însoțită de următoarele documente:

 1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului
 2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie
 3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28 din data 23.12.2020".

Bonus premianți!

Participanții care promovează examenul cu note peste 10.00, primesc GRATUIT, din partea AS Financial Markets, manualul “Curs pentru personalul care oferă informații privind serviciile de investiții financiare sau consultanță în investiții”. Acesta conține 343 de pagini de informații prețioase din domeniul financiar-bancar și al pieței de capital, pe care persoanele cu aceste profesii le pot aplica la job. 
Manualul a fost elaborat de lectorii organismului AS Financial Markets, este avizat de B.N.R (2021) și este singura lucrare de acest fel tipărită la nivel național.
Dacă nu ai urmat cursul de formare profesională, dar dorești să-ți aprofundezi cunoștințele, poți achiziționa manualul la prețul de 200 de RON.  Pentru comenzi, contactează-ne la adresa de email: office@cursuribursa.ro sau la telefon: +40-369.404.124  sau la Librăria Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

(Click pentru detalii)

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

(Click pentru detalii)

Buletin Informativ Lunar. Arhivă - (click pentru abonare)

 1. 16.04.2024-30.04.2024, Cele mai importante evenimente. Avertizare FinCEN privind creșterea infracțiunilor de mediu
 2. 01.04.2024-15.04.2024, Cele mai importante evenimente. Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”
 3. 16.03.2024-31.03.2024, Cele mai importante stiri. Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale;

Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro/,  https://cursuribursa.ro/news

 1. Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (click aici pentru detalii)
 2. Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (click aici pentru detalii)
 3. Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (click pentru detalii)
 4. Provocările și erorile des întâlnite în implementarea cadrului IFRS – adresate acum în cursuri IFRS specializate, 05.03.2024 (click pentru detalii)
 5. Amendă GDPR pentru deschiderea neautorizată a unor conturi în monedă virtuală, 01.03.2024 (click pentru detalii)
 6. Cadrul IFRS: aspecte cheie privind implementarea sa, 29.02.2024 (click pentru detalii)
 7. 📢 Alerta -> actualizare risc de țară, 23.02.2024 (click pentru detalii)
 8. Raportul anual de activitate FATF pentru 2022-2023, 19.02.2024 (click pentru detalii)
 9. Spălarea de bani prin comerțul cu artă, antichități și bunuri culturale: scheme frauduloase și scandaluri celebre, 08.02.2024 (click pentru detalii)
 10. Acord European privind reguli mai stricte pentru combaterea spălării banilor, 02.02.2024 (click pentru detalii)
 11. Ziua Protecției Datelor: de ce este importantă protejarea datelor personale și ce sancțiuni se aplică pentru încălcări GDPR, 31.01.2024 (click pentru detalii)
 12. Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (click pentru detalii)
 13. Statistici GDPR 2023: topul țărilor în funcție de sumă și număr total de amenzi, 04.01.2024 (click pentru detalii)
 14. Retrospectivă 2023: cele mai importante evenimente AML, 29.12.2024 (click pentru detalii)

Link-uri utile:

 1. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF): Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului 
 2. Banca Națională a României (BNR): Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului 
 3. Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
 4. ONPCSB: Întrebări privind depunerea declarației privind beneficiarul real, desemnarea unei persoane/ raportarea on-line, (Click pentru detalii)

Programe în 2024 organizate și recomandate de AS Financial Markets pentru pregătirea și perfecționarea profesională continuă a ofițerului de conformitate

 1. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc(SBCAR), 07.05.2024-10.05.2024 (click pentru detalii)
 2. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări(SBASIG), 13.05.2024-15.04.2024 (click pentru detalii)
 3. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari,(SBIMOB), 21.05.2024-22.05.2024 (click pentru detalii)
 4. Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc(SBJN), 28.05.2024-29.05.2024 (click pentru detalii)
 5. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID, 03.06.2024-06.06.2024
 6. Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale(FPCSB), perioada 10.06.2024-13.06.2024 (click pentru detalii)
 7. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG)), 10.06.2024-13.06.2024
 8. Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale. Curs programat: 08.07.2024-09.07.2024
 9. Evaluarea riscurilor SB/FT(ERSBFT), 06.08.2024 – 07.08.2024 (click pentru detalii) 
 10. KYC/AML/CFT - Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională(SBEX2024), 12.08.2024-13.08.2024 (click pentru detalii)

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la oricare dintre numerele de telefon 0369-404.124/ 0771-261.036 sau ne poți scrie pe adresa de e-mail office@cursuribursa.ro.

Test liber care apare pe pagina cursurilor PIFC
Funcția conformitate este:
 • Identifică, evaluează, consultă, monitorizează și raportează riscurile de conformitate identificate;
 • Se realizează împreună cu auditul intern al instituției;
 • Identifică și raportează riscurile identificate organelor de conducere.
În cazul absenței funcției de conformitate, firma de investiții trebuie să asigure provizoratul prin desemnarea unei persoane:
 • Cu experiență, din cadrul oricărei structuri de control;
 • Cu experiență de minimum 1 an în piața de capital;
 • Part time, însă cu experiență de minimum 1 an în zona de prevenire a spălării banilor.
Funcția de conformitate este exercitată de o persoană care deține o funcție cheie:
 • În accepțiunea legislației A.S.F.
 • În accepțiunea legislației B.N.R.
 • Atât în accepțiunea legislației A.S.F., cât și B.N.R.